Mateřská centra stojí na křižovatce

23.10.

Mateřská centra stojí na křižovatce

Mateřská centra stojí na křižovatce

O koncepci prorodinné politiky v Pardubickém kraji, o roli mateřských center a o jejich spolupráci s obcemi a s krajským úřadem diskutovalo na 65 zástupců obcí, mateřských center a Pardubického kraje u kulatého stolu, který se uskutečnil ve čtvrtek 18. října 2007 v Litomyšli. Akci pořádala Síť mateřských center, jejíž prezidentkou je paní Rut Kolínská. „Mateřská centra stojí na určité křižovatce. Většina z nich vznikla jako dobrovolnická sdružení, jejichž náplní byla zájmová činnost pro matky na mateřské dovolené. Postupem času však začala centra poskytovat celou řadu sociálních služeb a nyní řeší otázku profesionalizace činnosti. To však s sebou nese vyšší nároky na počty zaměstnanců a tedy i financí,“ řekl radní Pardubického kraje Miloslav Macela. Radní Macela zároveň vybídl mateřská centra sdružená v Síti mateřských center k sumarizaci podnětů možných opatření na zlepšení podmínek života rodin s malými dětmi a ke spolupráci na vytváření prorodinné politiky. Představitelé obcí vesměs upozorňovali na nenahraditelný přínos mateřských center v oblasti služeb pro rodinu. Zástupci mateřských center by naopak uvítali, kdyby se příklad dobré praxe spolupráce s obecní samosprávou ze Žamberka a z Litomyšle rozšířil do všech míst, kde existují mateřská centra. Pardubický kraj mateřská centra podporuje pravidelnými granty, v příštím roce hodlá tato centra zapojit do některých projektů, například rodinných pasů. Významně by mohlo pomoci partnerství na společném projektu do Evropských strukturálních fondů.

Další zprávy z kategorie "Společnost"

28.11.

Marie Fišerová z Hořic dnes oslaví 104. narozeniny

Paní Fišerová má krásné krédo. Jen málo lidí dnes bohužel dokáže myslet i na ty druhé a ne jen na sebe.

Společnost celý článek
23.8.

Řád svatého Huberta se vrací na Hospital Kuks

Řád sv. Huberta byl založen Františkem Antonínem hrabětem Šporkem, prvním velmistrem Řádu, osvícencem a realizátorem mnoha přelomových myšlenek, mezi které patří jak Hospitál Kuks, tak i krajina kolem něho.

Společnost celý článek
2.9.

Řemeslničtí učni se utkají v Mýtě

Prezentace se uskuteční formou praktických ukázek řemesel, například tesařů, elektrikářů,...

Společnost celý článek
11.12.

Jmenování 53 nových profesorů prezidentem republiky – mezi nimi dva profesoři z Univerzity Pardubice

Slavnostní ceremonie předání jmenovacích dekretů třiapadesáti profesorům proběhne ve 12:00 hodin ve Velké aule Karolina Univerzity Karlovy v Praze.

Společnost celý článek
9.12.

Žáci chrudimské průmyslovky se budou učit na rypadlu

Ten by měl sloužit především žákům v oboru mechanik silničních strojů, o který je podle slov ředitele školy velký zájem.

Společnost celý článek
25.1.

Spolupráce krajů v dopravě pokračuje

Hlavním cílem společného jednání náměstků pro dopravu Pardubického a Královéhradeckého kraje a jednatelů společnosti OREDO, která zajišťuje veřejnou osobní dopravu v obou krajích, bylo zkoordinovat další plány v této oblasti.

Společnost celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting