Město má jízdní řád na vylepšení školních sportovišť

21.7.

Město má jízdní řád na vylepšení školních sportovišť

Nejen budovy škol a stravovací provozy, ale i školské sportovní areály potřebují investice. To jsou závěry analýzy pracovní skupiny pro školní sportoviště, kterou obdrželi radní a zastupitelé města. Jejím cílem bylo zmapovat stav školních venkovních sportovišť všech základních škol zřizovaných městem, stanovit jejich standardy a navrhnout priority pro rekonstrukce v nejbližších letech.

Většina ze školských sportovišť vlastněných městem vyžaduje kompletní rekonstrukce. Pracovní skupina vycházela především z potřeb Rámcového vzdělávacího programu, který ředitelům jasně určuje, co musí na I. i II. stupni v rámci výuky tělesné výchovy žáci zvládnout, a vycházela také ze stávajícího technického stavu sportovišť a potřebnosti jednotlivých investic v čase. „Víme, že jsme schopni naplnit podmínky pro zajištění kvalitní tělesné výchovy ve všech areálech do 10 milionů korun na jednu školu. Díky tomu bychom měli být schopní rekonstruovat dva areály ročně a dva další projektovat. Jako první se kompletní rekonstrukce dočká základní škola Závodu míru. Požadovanou částku 10 milionů korun jsme v rozpočtu města pokryli na posledním jednání zastupitelstva. Ještě letos chceme mít vybraného dodavatele a zahájit práce. V roce 2018 doporučujeme investovat do areálů na ZŠ Studánka a ZŠ Resslova, kde se finalizují projektové dokumentace a potřebná povolení,“ sdělil Jakub Rychtecký, náměstek primátora zodpovědný za školství a sport, který pracovní skupinu vedl. Kompletní rekonstrukce si ale například zaslouží i sportoviště polabinských škol, u kterých je doporučeno začít s projektovými pracemi již v příštím roce.

Školská sportoviště by měla využívat i veřejnost

Velký potenciál pracovní skupina vidí ve využití sportovišť škol pro plnění jejich komunitní role v rámci jednotlivých městských částí a pro trávení volného času. „Je nesmysl budovat desítky nových sportovišť, když můžeme využít právě školské sportovní areály s vybudováním potřebného zázemí, aby je v odpoledních hodinách po skončení výuky, ale i o víkendech mohla zdarma využívat veřejnost pro volný čas. Tento systém už u nás v Pardubicích funguje na několika školách, velmi kvalitní sportoviště včetně potřebného zázemí mají například na základních školách na Dubině, Spořilově a Staňkovce,“ objasnil náměstek Jakub Rychtecký.  

Součástí analýzy bylo i prověření možností dotačních zdrojů na zajištění těchto potřebných investic. Státní dotace do rozvoje sportovní infrastruktury jsou dnes směřovány spíše na svazy a sportovní kluby, školské sportovní areály byly již v minulém vládním období ze státní podpory vypuštěny. „Města jako Pardubice tak prakticky nemají možnost získat od státu jakoukoli finanční podporu na školní sportovní areály, a to i přesto, že ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zcela správně ukládá školám, aby v rozvrhu měly více hodin tělesné výchovy. Nechceme tedy čekat na zázraky ve státním rozpočtu, sportovní areály škol, které jsou často velmi rozlehlé, investice potřebují. Chceme jít cestou systémové postupné obměny našich školských sportovišť, jež je pro rozpočet města v horizontu příštích pěti let zvládnutelná,“ uzavřel Rychtecký.

Pracovní skupina pro školní sportoviště složená z pracovníků odboru školství, kultury a sportu, zástupce za ředitele základních škol, pracovníka odboru hlavního architekta a majetku a investic, doplněná vždy o ředitele, tělocvikáře a technika konkrétní školy, pracovala od konce loňského roku do letošního června, kdy postupně zmapovala podmínky pro tělesnou výchovu na všech 17 pardubických základních školách. Při plánování bylo přihlíženo také ke sportovní profilaci dané školy.

Další zprávy z kategorie "Společnost"

8.1.

Víte, co to znamená být na přástkách?

V dnešní uspěchané a moderní době se zamyslíme nad tím, že o Štědrém dnu a Božím hodu vánočním si lidé uvědomovali, jaké dobré dary k životu jim přinesl narozený Ježíšek. Hospodáři pak projevovali podobnou štědrost chudým koledníkům.

Společnost celý článek
10.7.

Svitavy se stanou mekkou hasičského sportu

S napětím budeme sledovat také výkony výborných jednotlivců, například Tomáše Vlčka v běhu na 100 metrů s překážkami a Jana Gáška také v krátkém běhu a ve výstupu na věž. Z Pardubického kraje máme želízko v ohni v osobě Martina Lidmily z SDH Zbožnov, který letos přešel do kategorie juniorů. Rozhodně patříme ke světové špičce,“ zdůrazňuje Josef Bidmon.

Společnost celý článek
29.3.

Kraj v loňském roce opravil mosty za 94 milionů korun

Na území Pardubického kraje evidujeme 45 mostů v nevyhovujícím a havarijním stavu. Našim cílem je postupně jejich počet snižovat, a to také díky dotacím ze Státního fondu dopravní infrastruktury.

Společnost celý článek
12.10.

Peníze z kraje pomohly zlepšit prostředí ve speciální škole

Před několika lety hrozilo obdobným školám zrušení. Žáci s mentálním postižením začali být zařazováni v rámci tzv.“inkluze“ do hlavního vzdělávacího proudu.

Společnost celý článek
28.11.

Marie Fišerová z Hořic dnes oslaví 104. narozeniny

Paní Fišerová má krásné krédo. Jen málo lidí dnes bohužel dokáže myslet i na ty druhé a ne jen na sebe.

Společnost celý článek
24.1.

Studie potvrdila jižní variantu rychlostní silnice R35

Studie byla jakýmsi auditem posledního rozhodnutí krajského zastupitelstva, které schválilo takzvanou jižní variantu.

Společnost celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting