Město ověřuje dostupné bydlení za pomoci dotací

26.4.

Město ověřuje dostupné bydlení za pomoci dotací

Pardubice si od začátku roku ověřují nastavení vlastního systému sociálního bydlení, který vychází ze zastupitelstvem schválené lokální Koncepce dostupného bydlení 2016. Na realizaci tříletého projektu navíc město získalo evropskou dotaci ve výši bezmála 8 milionů korun.
„Celkové náklady projektu na ověření nastavené vlastního systému dostupného bydlení jsou přibližně 8,5 milionů korun, 8 milionů přitom pokryjí evropské dotace, 10 procenty se podílí stát a zbývajících 5 procent hradí město ze svého rozpočtu,“ podotýká náměstek pro sociální politiku Jakub Rychtecký s tím, že město má ambici v rámci projektu ještě více propracovat pravidla pro poskytování bytů, ale zároveň přenést zkušenosti města na celostátní úroveň pro potřeby Ministerstva práce a sociálních věcí a ověření kritérií celostátní koncepce sociálního bydlení. „Hlavním úkolem realizačního týmu je ověřit, zda principy sociálního bydlení v Pardubicích, tak jak jsme nastavili, opravdu fungují a pomáhají skutečně řešit situaci lidem, kteří ji řešit chtějí, a kteří zároveň plní individuální plán práce se sociálním pracovníkem. Zároveň chceme v rámci projektu vytvořit metodiku sociální práce při řešení bytové nouze klientů. V současnosti máme pro účely dostupného bydlení v domech zvláštního určení, bezbariérových i sociálních bytech zapojeno téměř 550 bytových jednotek, většinu z nich využívají senioři,“ informuje náměstek primátora Rychtecký. Město bude na projektu úzce spolupracovat s Ministerstvem práce a sociálních věcí a dalšími městy, které jsou rovněž do ověřování systému sociálního bydlení zapojeny.
Soubor metodických materiálů, který bude v průběhu projektu postupně vznikat, pak bude tvořit podklad pro spolupráci sociálních pracovníků s klienty, a to od doby, kdy se klient ocitne v bytové nouzi, přes nastěhování do přiděleného sociálního nebo dostupného bytu až po jeho následné opuštění a přestěhování do standardního nájemního bydlení. „Soubor materiálů bude obsahovat postupy práce s klientem, který by měl být pak schopen si vlastní bydlení udržet a změnit svou životní situaci natolik, aby dokázal fungovat i bez pomoci sociálního pracovníka. Výstup bude doplněn také o pozitivní i negativní příklady z praxe. Během ověřování se však zaměříme také na postupy týkající se prevence exekučních vystěhování z bytů současně s cílem co nejvíc zmírňovat zadlužení uživatelů bytů na nájmu,“ vysvětluje cíl projektu Branislav Štefanča z odboru sociálních věcí. Dodává, že členy realizačního týmu budou tvořit tři stávající pracovníci odboru sociálních věcí, oddělení sociálních služeb a prevence, kteří mají v práci s touto cílovou skupinou obyvatel již řadu zkušeností.
Nejohroženějšími skupinami jsou přitom zejména nízkopříjmové domácnosti seniorů, rodin s dětmi, matek samoživitelek a osob se zdravotním postižením. Ke každému klientovi pak bude přistupováno individuálně, sociální pracovník jej seznámí s možnostmi využívání dávkového systému, v případě osob bez přístřeší bude připraven jim poradit, jak danou situaci řešit. V závěru projektu bude vypracována hodnotící studie, která shrne nejen získaná data a hlavní závěry zkoumání, její součástí budou také doporučení a zhodnocení procesu realizace projektu, jeho dopady a dosažené výsledky.

Další zprávy z kategorie "Společnost"

16.5.

Bambiriáda 2007 : Altus a SKP-CENTRUM společně

Dvě občanská sdružení se spojila pro přípravu největší přehlídky volnočasových aktivit pro děti a mládež v regionu.

Společnost celý článek
28.2.

Bezplatné parkování návštěvníků magistrátu končí

Parkovací dům Centrum byl otevřen v prosinci roku 2002, od roku 2003 zde měli návštěvníci magistrátu možnost parkovat zdarma.

Společnost celý článek
3.3.

Nemocnice Pardubického kraje zeštíhlila management

Ústí nad Orlicí, Svitavy a Litomyšl bude řídit bývalý ministr zdravotnictví MUDr. Tomáš Julínek, MBA. Jedním z jeho cílů je optimalizovat náklady a centralizovat drahé provozy, u nichž je potřeba počítat s většími investicemi a vyššími nároky na počet personálu. „Chci nastolit prostředí, které umožní co nejlepší spolupráci lékařů a zdravotníků všech tří nemocnic,“ uvedl dále Tomáš Julínek.

Společnost celý článek
20.4.

Při bourání starého domu našli ve zdi zkamenělinu

V týdnu poputuje zkamenělina do Prahy na expertní posouzení odborníků z Národního muzea.

Společnost celý článek
3.2.

Změny v termínech projektů: Tyršovy sady, zámek v Pardubicích i liberecká Střelnice

1. února, reálné je však dubnové datum. „Město čeká na vyjádření Úřadu pro ochranu pro hospodářské soutěže k veřejné zakázce na dodavatele stavby. Nemůže tedy podepsat smlouvu s vítězným dodavatelem, což projekt zdrželo,“ vysvětlil ředitel Úřadu Regionální rady Zdeněk Vašák.

Společnost celý článek
5.2.

Zastoupení Pardubického kraje v Bruselu

Pardubický kraj bude mít své oficiální zastoupení v Bruselu. Rozhodla o tom Rada Pardubického kraje na svém 46. jednání.

Společnost celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting