Město Ústí nad Orlicí postaví v areálu Perly nový dům dětí a mládeže

18.11.

Město Ústí nad Orlicí postaví v areálu Perly nový dům dětí a mládeže

Zastupitelstvo města Ústí nad Orlicí schválilo pořízení projektové dokumentace na novostavbu domu dětí a mládeže v areálu bývalé Perly. Tímto rozhodnutím zastupitelé určili další směr připravované revitalizace opuštěného areálu bývalé textilky v samém centru města.
Zastupitelé města Ústí nad Orlicí o předloženém záměru novostavby domu dětí a mládeže v areálu Perly rozhodli jednoznačnou většinou. Zasedání bylo přítomno všech 27 zastupitelů. Pro novostavbu, která kromě učeben a zázemí domu dětí a mládeže obsahuje tělocvičnu, hudební nahrávací studio, vnitřní i venkovní lezeckou stěnu a relaxační plochu, hlasovalo 23 zastupitelů, 4 se zdrželi a žádný nebyl proti. Před zahájením výstavby bude provedeno odstranění stávajících výrobních hal, které jsou ve špatném technickém stavu a ani dispozičně novému záměru nevyhovují. Snahou města bude bourací práce provést efektivně a s ohledem na životní prostředí, proto jednou z prováděcích podmínek bude recyklace stavebního materiálu a požadavek na jeho opětovné použití. Demolicí dojde k uvolnění plochy areálu nejen pro další připravovanou výstavbu, ale také pro řešení bezplatného parkování v centru města.
„V září byl zastupitelstvu předložen návrh na rekonstrukci jedné z hal za účelem výstavby domu dětí a mládeže společně s Centrem rozvoje. Byli jsme připraveni ucházet se o dotaci v rámci programu EU IROP. Bohužel nastavené dotační podmínky, které byly zveřejněny začátkem října, náš původní záměr změnily. Avizovaná výše podpory na jeden projekt byla zkrácena o více jak polovinu, přesně vyčísleno – dotace může být poskytnuta v maximální výši 18 milionů korun. Při celkových nákladech rekonstrukce odhadnutých na 74 milionů byla pro nás případná podpora nedostačující. Navíc rekonstrukce haly neumožňovala výstavbu domu dětí společně s tělocvičnou. Ta by sice mohla být realizována samostatně v následujících letech, ale jen z vlastních prostředků města,“ řekl starosta města Petr Hájek. „Zastupitelstvu bylo předloženo poměrně podrobné porovnání obou záměrů, tedy rekonstrukce haly za účelem umístění DDM a Centra rozvoje bez tělocvičny s možností žádat o dotaci a proti tomu novostavba DDM s tělocvičnou, ale bez možnosti získání dotace. Podmínky dotačního titulu pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání totiž neumožňují výstavbu nových objektů,“ doplnil starosta města.
Prezentace obou záměrů veřejnosti a zastupitelům města
Před konáním zastupitelstva města byl záměr výstavby nového domu dětí a mládeže předložen ústecké veřejnosti k diskusi. Zájemci se mohli nejprve seznámit s podklady prostřednictvím webových stránek města, facebookového profilu a reportáže místní kabelové televize OIK. Následně při veřejné prezentaci na Malé scéně, kde starosta města v otevřené diskusi reagoval na všechny dotazy a připomínky. Stejnou prezentaci měli k dispozici zastupitelé, kteří rozhodovali o dalším směřování revitalizace Perly. 
„Porovnání záměrů obsahovalo shrnutí a definování současných potřeb města. Zároveň odůvodnění záměru výstavby domu dětí a mládeže, který navštěvuje více jak tisíc dětí a dnes svoji činnost provozuje v pronajatém a dispozičně nevyhovujícím objektu. Materiál dále obsahoval popis a rozsah činností Centra rozvoje, porovnání dispozičního a architektonického řešení, rozpis očekávaných investičních a provozních nákladů a časový harmonogram na následující dva roky,“ vysvětlil Petr Hájek. „Architektonický návrh nového DDM je velice zdařilý a nadčasový. Tělocvičnu může v dopoledních hodinách využívat ZŠ Komenského, která sídlí cca 300 m od areálu Perly. Žáci školy dnes docházejí stejnou vzdálenost do pronajaté tělocvičny VÚB. Jsem přesvědčen, že realizací stavby vznikne v centru města, vedle budovy ZUŠ a Hernychovy vily další objekt, na který bude město Ústí nad Orlicí po právu pyšné,“ zakončil starosta.    

Další zprávy z kategorie "Společnost"

8.4.

Workshop Artroskopického centra sportovní traumatologie Pardubické krajské nemocnice

Plastika předního zkříženého vazu a artroskopické operace ramenního kloubu patří k velmi frekventovaným výkonům operovaným v naší nemocnici,“ uvedl docent Jaroslav Pilný z ortopedického oddělení a zároveň vedoucí lékař Artroskopického centra sportovní traumatologie.

Společnost celý článek
2.1.

V pardubické porodnici se narodil jako první dítě v roce 2014 chlapec Pavel

Ve srovnání s minulými pěti lety se na narození prvního dítěte nového roku čekalo ve zdejší porodnici nejdéle. První miminka v letech 2009 až 2013 se narodila už v průběhu dopoledne. Nejpozději to bylo v roce 2010, kdy chlapec Tadeáš přišel na svět v 9.32 hodin. Letos tomu tak bylo až v odpoledních hodinách.

Společnost celý článek
16.3.

Galavečer Den D 2009. Nominujte i vy dobrovolníky

Během galavečera moderovaného Jakubem Železným a Radkou Machkovou bude vyhodnoceno dvacet dobrovolníků.

Společnost celý článek
16.10.

Sociální služby v kraji projdou „revitalizací“

Rada Pardubického kraje schválila návrh Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Pardubického kraje.

Společnost celý článek
19.11.

Pardubice jsou Městem pro byznys desetiletí

Ve srovnávacím výzkumu, do něhož jsou každoročně zařazována všechna města a obce s rozšířenou působností, obstály Pardubice na výbornou. Město vynesly dlouhodobě dobré výsledky, zejména v oblasti přístupu veřejné správy, na první příčku krajského žebříčku. Pardubice se tak staly z podnikatelského hlediska lídrem kraje a Městem pro byznys desetiletí.

Společnost celý článek
28.2.

Hasiče už nyní zaměstnávají požáry trávy

Během pálení je ohniště třeba kontrolovat a po skončení spalování odpadu ohniště řádně prolít vodou.

Společnost celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting