Město v loňském roce hospodařilo vyrovnaně

4.7.

Město v loňském roce hospodařilo vyrovnaně

 Hospodaření města Pardubice za rok 2016 skončilo kladnou bilancí hospodaření. Kladné saldo tak vyjadřuje skutečnost, že výdaje uskutečněné v roce 2016 byly nižší než příjmy finančních prostředků přijatých v roce 2016, a to o částku ve výši zhruba 80 milionů korun. Potvrdila to řádná účetní závěrka, kterou na svém posledním jednání, společně se závěrečným účtem města Pardubice za rok 2016, schválili pardubičtí zastupitelé.
Na základě účetní závěrky tak mohlo zastupitelstvo města posoudit, jaká byla za loňský rok situace v oblasti financování a účetnictví statutárního města Pardubice včetně městských obvodů. „V rámci sestavení řádné účetní závěrky k 31. prosinci 2016 byly zaúčtovány všechny známé účetní případy, které věcně a časově souvisely s hospodařením města v roce 2016 a které byly doloženy potřebnými doklady s náležitostmi danými zákonem o účetnictví a v souladu s vnitřními předpisy města. Schválením závěrečného účtu a účetní závěrky se rozumí schválení výsledku hospodaření města, které v dubnu letošního roku přezkoumalo oddělení přezkumu hospodaření obcí a dobrovolných svazků obcí Krajského úřadu Pardubického kraje,“ podotýká náměstek primátora zodpovědný za městský rozpočet Jiří Rozinek s tím, že částka 80 milionů korun bude následně využita na financování dalších investičních výdajů nebo bude použita na krytí případného deficitu rozpočtu v následujících letech. „Závěrečný účet zastupitelstvo schválilo na základě zprávy o výsledku hospodaření statutárního města Pardubice. Jedná se o vyhodnocení hospodaření města Pardubice vyjma hospodaření městských obvodů, i když je v něm zohledněn transfer finančních prostředků potřebných pro jejich fungování a investiční akce. Celkem město Pardubice na městské obvody převedlo částku ve výši 220 milionů korun,“ dodává náměstek.
Příjmy města v loňském roce dosáhly výše 1,737 miliardy korun, výdaje pak činily 1,657 miliardy korun. Největší objem příjmů města tvořily daňové příjmy, které dosáhly částky 1,2 miliardy korun. Výdaje města směřovaly především do oblasti dopravy, a to ve výši 310 milionů korun, do oblasti bydlení ve výši 184 milionů korun a do oblasti školství ve výši 166 milionů korun. „Město navíc prostřednictvím programů podpory jednotlivých oblastí také podporuje činnost organizací činných v oblasti kultury, sportu, volného času, cestovního ruchu a sociální oblasti. Do oblasti kultury, sportu, volného času a cestovního ruchu jsme v rozpočtu pro rok 2016 vyčlenili částku ve výši přes 204 milionů korun a do sociální oblasti částku ve výši téměř 100 milionů korun,“ informuje Jiří Rozinek.
Z hospodaření předchozích let bylo do rozpočtu města na rok 2016 přesunuto necelých 693 milionů, loňské příjmy však stačily na pokrytí běžných výdajů. Převedené finance z předchozích let tak využity nebyly. „Městu na financování běžného rozpočtu stačí obvyklé roční příjmy, peníze převedené z předchozích let jsme nebyli nuceni využít. Není to však o tom, že bychom peníze nechtěli investovat do projektů, některé investice byly již zahájeny, ale nebyly v roce 2016 dokončeny. Nedošlo tedy k jejich profinancování a naopak byly částky přesunuty do rozpočtu na rok 2017,“ konstatuje primátor města Martin Charvát. Podle jeho slov se totiž profinancování projektu odvíjí od délky přípravy a následné realizace jednotlivých záměrů. „Nějaký čas trvá, než se na daný projekt vysoutěží dodavatel, projektant a podobně, některé akce tak byly naplánovány a bylo potřeba na ně v rozpočtu města uvolnit peníze, i když již předem víme, že k realizaci dojde třeba až příští rok. Mohu však konstatovat, že město hospodaří dobře. Výdaje jsou pokryty běžnými příjmy, naopak se nám podařilo navýšit je o částku zhruba 80 milionů korun,“ uzavírá primátor.

Další zprávy z kategorie "Společnost"

12.3.

Zástupci kraje, města i nemocnice diskutovali s občany o orlickoústeckém urgentním příjmu

Již koncem letošního roku by v Orlickoústecké nemocnici měla být zahájena stavba centrálního urgentního příjmu. Zástupci Pardubického kraje, města, nemocnice a projekční kanceláře, která zpracovala projektovou dokumentaci, se proto sešli s více než čtyřmi desítkami občanů, kteří žijí v okolí nemocnice.

Společnost celý článek
28.11.

Zákon o střetu zájmů vyžene zájemce o komunální politiku, obávají se radní

S problémy, které současné znění zákona přináší, seznámili přítomné novináře hejtman Pardubického kraje Martin Netolický, starosta městyse Dolní Čermná Petr Helekal a manažerka Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko Lenka Bártlová.

Společnost celý článek
16.4.

Jaká je budoucnost politiky soudržnosti EU

V pondělí 19. dubna v Pardubicích pohovoří Marie Kaufmann, expertka a hodnotitelka programů EU.

Společnost celý článek
17.3.

Ve společenském sále se bude hovořit o Jessice

Program Jessica je součástí koncepce Společné evropské podpory udržitelných investic do městských částí, financované z Evropských strukturálních fondů. Prostřednictvím Státního fondu rozvoje bydlení (SFRB) bude poprvé využit přímo pro bytové domy.

Společnost celý článek
18.2.

Podnikatelem roku 2008 Pardubického kraje se stal Petr Lorenc

O vítězství Petra Lorence rozhodla nezávislá porota, které předsedal Tomáš Březina.

Společnost celý článek
22.11.

Muzeum chystá na zámku knižní festival

První se pardubickým návštěvníkům představí komponované program novinářky Petry Procházkové.

Společnost celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting