Městské lesy byly loni pro Pardubice mírně ziskové

26.1.

Městské lesy byly loni pro Pardubice mírně ziskové

Městské lesy byly loni pro Pardubice mírně ziskové

V loňském roce bylo v lesích které vlastní město Pardubice vytěženo a prodáno 2.062 metrů krychlových dřevní hmoty. Hospodaření v lesích tak městu po odečtení nákladů a započtení dotace vyneslo 315.209 korun. V letošním roce bude v městských lesích vytěženo více než 2.200 kubíků dřeva, na zalesnění čeká 3,7 hektaru holin vzniklých loňskou těžbou. Pardubice vlastní více než 450 hektarů lesních pozemků. Během roku 2007 v nich budou probíhat práce o finančním objemu 1,5 milionu korun. „Tržby z plánovaného prodeje dřeva nám zaručují bezztrátové hospodaření,“ řekl vedoucí odboru životního prostředí pardubického magistrátu Miroslav Míča. V roce 2006 se těžilo dřevo zejména u střelnice na Hůrkách a ve Spojilském lese. Správci městských lesů kromě plánované těžby a likvidace klestí vystavěli čtyři kilometry ochranných plotů, chránících mladé rostliny před zvěří. Poprvé na vytěžených plochách vyzkoušeli rychloběžnou frézu, která dokonale rozmělní klestí a štěpku zapracuje do půdy, která je tak mnohem lépe připravena na výsadbu nových porostů. Neosvědčila se naopak samovýroba palivového dřeva a správci lesů od ní upouští. Do plánu těžeb pro rok 2007 zasáhla lednová vichřice. Nejvíce poškodila lesní porosty v okolí Opočinku. „Část plánované těžby nahradí letos těžba z polomů. Odhadujeme, že v polomech máme na 400 kubíků dřeva, což je asi 18 procent předpokládané letošní těžby. Vzhledem k tomu, že dřevo není vážně poškozené a dá se použít, ztráta zřejmě nepřesáhne 30.000 korun,“ řekl vedoucí odboru životního prostředí. S úmyslnou těžbou se letos počítá ve Studáneckém lese, ve Staročernsku a v Černé za Bory. Z pardubických lesů správci letos vytěží přes 1.200 metrů krychlových dřevní hmoty. Dalších téměř 1000 kubíků dřeva získají při prořezávkách a zdravotním výběru. Téměř pět hektarů mladých porostů čeká letos výchovná prořezávka, na 16 hektarech musí udělat lesníci probírku. Na ochranu mladých lesních porostů postaví na tři kilometry plotů. Všechny lesní pozemky v majetku města Pardubic jsou zařazeny do kategorie lesů zvláštního určení se zvýšenou rekreační funkcí. Protínají je stezky pro pěší, cyklisty a v poslední době i jezdce na koních. Pokácené stromy v nich okamžitě nahrazují nové. Loni správci městských lesů vysadili na mýtiny v okolí Pardubic přes 32.000 sazenic, letos počítají s výsadbou 34.500 stromků. Kromě téměř 19.000 dubů je připraveno 7.800 borovic, 6700 buků, 450 jedlí a 600 lip.

Další zprávy z kategorie "Společnost"

23.2.

Sedmý ročník Zdravé nemocné přírody má své vítěze, opět bodovaly stálice z holického gymnázia

Mezi žáky prvního stupně základních škol, tedy dětí ve věku 7 – 10 let, zvítězil Adam Papoušek z pardubické školy Josefa Ressela. A právě Pardubice jej inspirovali při volbě tématu – auta pod Zelenou bránou. Za ním se umístily Gabriela Mikulášová a Johana Halamková.

Společnost celý článek
3.4.

Do práce na kole 2013 se blíží. Na cyklisty čekají výhry

V letošním roce se bude soutěžit o zájezdy v hodnotě patnáct a třicet tisíc korun od CK Cyklotur. Pro účastníky kampaně jsou připraveny i další dárečky, například poukaz na základní preventivní vyšetření krve pro zjištění stavu organizmu v laboratořích Medila nebo každotýdenní losování o volné vstupenky do Prvního českého muzea cyklistiky v Nových Hradech.

Společnost celý článek
3.10.

Oceňte práci dobrovolníků, neziskovek a firem

Slavnostní Galavečer oceňování proběhne 4. prosince 2017 v Atrium Palác Pardubice Kongresový sál. Galavečer pořádá Koalice nevládek Pardubicka, z. s. ve spolupráci s Pardubickým krajem, Europe Direct Pardubice a Rytmus Východní Čechy, o. p. s.

Společnost celý článek
8.7.

Památková komora ocenila nádraží v Ústí nad Orlicí

Nádražní budova bude do několika týdnů prohlášena za kulturní památku, zřejmě zůstane jako výpravna.

Společnost celý článek
21.12.

Kraj zrušením výběrového řízení na pardubickou psychiatrii nechyboval, rozhodl ÚOHS

Jedním z důležitých krajských projektů v Pardubické nemocnici je vybudování nového pavilonu psychiatrie. Kraj však z podezření, že mohlo dojít k dohodě mezi uchazeči, zrušil výběrové řízení. Nyní tento krok posvětil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.

Společnost celý článek
4.11.

Konference o přínosech a budoucnosti ITI Hradecko-pardubické aglomerace

Ve středu 6. 11. 2019 od 10 hodin se v prostorách nově rekonstruovaného Muzea východních Čech v Hradci Králové (Eliščino nábř. 465/7, 500 03 Hradec Králové) uskuteční Konference o přínosech a budoucnosti ITI Hradecko-pardubické aglomerace.

Společnost celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting