Městské lesy byly loni pro Pardubice mírně ziskové

26.1.

Městské lesy byly loni pro Pardubice mírně ziskové

Městské lesy byly loni pro Pardubice mírně ziskové

V loňském roce bylo v lesích které vlastní město Pardubice vytěženo a prodáno 2.062 metrů krychlových dřevní hmoty. Hospodaření v lesích tak městu po odečtení nákladů a započtení dotace vyneslo 315.209 korun. V letošním roce bude v městských lesích vytěženo více než 2.200 kubíků dřeva, na zalesnění čeká 3,7 hektaru holin vzniklých loňskou těžbou. Pardubice vlastní více než 450 hektarů lesních pozemků. Během roku 2007 v nich budou probíhat práce o finančním objemu 1,5 milionu korun. „Tržby z plánovaného prodeje dřeva nám zaručují bezztrátové hospodaření,“ řekl vedoucí odboru životního prostředí pardubického magistrátu Miroslav Míča. V roce 2006 se těžilo dřevo zejména u střelnice na Hůrkách a ve Spojilském lese. Správci městských lesů kromě plánované těžby a likvidace klestí vystavěli čtyři kilometry ochranných plotů, chránících mladé rostliny před zvěří. Poprvé na vytěžených plochách vyzkoušeli rychloběžnou frézu, která dokonale rozmělní klestí a štěpku zapracuje do půdy, která je tak mnohem lépe připravena na výsadbu nových porostů. Neosvědčila se naopak samovýroba palivového dřeva a správci lesů od ní upouští. Do plánu těžeb pro rok 2007 zasáhla lednová vichřice. Nejvíce poškodila lesní porosty v okolí Opočinku. „Část plánované těžby nahradí letos těžba z polomů. Odhadujeme, že v polomech máme na 400 kubíků dřeva, což je asi 18 procent předpokládané letošní těžby. Vzhledem k tomu, že dřevo není vážně poškozené a dá se použít, ztráta zřejmě nepřesáhne 30.000 korun,“ řekl vedoucí odboru životního prostředí. S úmyslnou těžbou se letos počítá ve Studáneckém lese, ve Staročernsku a v Černé za Bory. Z pardubických lesů správci letos vytěží přes 1.200 metrů krychlových dřevní hmoty. Dalších téměř 1000 kubíků dřeva získají při prořezávkách a zdravotním výběru. Téměř pět hektarů mladých porostů čeká letos výchovná prořezávka, na 16 hektarech musí udělat lesníci probírku. Na ochranu mladých lesních porostů postaví na tři kilometry plotů. Všechny lesní pozemky v majetku města Pardubic jsou zařazeny do kategorie lesů zvláštního určení se zvýšenou rekreační funkcí. Protínají je stezky pro pěší, cyklisty a v poslední době i jezdce na koních. Pokácené stromy v nich okamžitě nahrazují nové. Loni správci městských lesů vysadili na mýtiny v okolí Pardubic přes 32.000 sazenic, letos počítají s výsadbou 34.500 stromků. Kromě téměř 19.000 dubů je připraveno 7.800 borovic, 6700 buků, 450 jedlí a 600 lip.

Další zprávy z kategorie "Společnost"

9.7.

Svitavský divadelní soubor zabodoval na Slovensku

Soubor se festivalu účastnil na základě spolupráce mezi Prešovským a Pardubickým krajem.

Společnost celý článek
11.5.

V AFI Paláci se budou podávat hmyzí delikatesy

Na světě je odhadem 1 500 druhů jedlého hmyzu, který je běžně pojídán ve všech obydlených světadílech s výjimkou Evropy a Severní Ameriky. V chudých zemích hmyz představuje snadno dostupný zdroj bílkovin, protože maso je pro zdejší obyvatele drahé a nedostupné. V bohatších částech světa představuje hmyz zatím nedoceněnou kulinářskou zajímavost.

Společnost celý článek
16.2.

Programové prohlášení Rady Pardubického kraje

Nejvýznamnějším úkolem krajské samosprávy je dbát o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů.

Společnost celý článek
3.4.

Pardubický kraj láká turisty ze Slovenska

Vrcholem akce bylo losování cen, kdy šťastný vítěz vyhrál pobytový voucher do Léčebných lázní Bohdaneč pro 2 osoby.

Společnost celý článek
8.3.

Na Karlovině je opět rušno

V pondělí tohoto týdne ožila pardubická Karlovina opět hlomozem strojů.

Společnost celý článek
12.6.

Musíme aktivně podporovat vzdělávání seniorů

Co je jednoduché pro nás, může být pro seniory mnohdy neřešitelný problém.

Společnost celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting