Mezinárodní dny materiálového výzkumu na Fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice International Days of Materials Science 2014

16.9.

Mezinárodní dny materiálového výzkumu na Fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice International Days of Materials Science 2014

Ve dnech 16. - 17. září 2014 se v Pardubicích uskuteční mezinárodní vědecké setkání odborníků věnujících se materiálovému výzkumu, výzkumu nových a high-tech materiálů pro nanooptiku a nanoelektroniku s názvem International Days of Materials Science 2014 – Mezinárodní dny materiálového výzkumu 2014.


„Cílem mezinárodní konference, jíž se účastní na osmdesát odborníků, zejména mladých vědců, je nejenom představení činnosti vědeckých týmů z celé České republiky, prezentace jejich výzkumných úkolů, ale i konzultace dosažených závěrů s předními mezinárodními odborníky daného oboru, výměna zkušeností, ale protože se jedná též o setkání řady mladých vědců i rozvoj a posílení úrovně jejich vědeckých prezentací v anglickém jazyce,“ říká prof. Ing. Tomáš Wágner, CSc., z Katedry obecné a anorganické chemie Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice, odborný garant mezinárodní konference, a dodává: „V rámci konference se také budou vystoupení a kvalita příspěvků studentů doktorských studií a postdoků, tedy mladých vědců, hodnotit.“


Celkem se očekává účast více než osmdesáti odborníků. Konfernece je pořádaná v rámci projektu Výzkumný tým pro pokročilé nekrystalické materiály ReAdMat a je určena pro členy jak vědecko-výzkumných týmů, tak pro širší vědeckou veřejnost zabývající problematikou nových perspektivních materiálů pro nanooptiku a nanoelektroniku. Obsahuje tradičně dvě části, část přednáškovou, která zahrnuje i zvané zahraniční řečníky, a část posterovou – tedy prezentaci vývěskových odborných sdělení.


Ze  zvaných zahraničních řečníků vystoupí prof. Safa Kasap z Kanady, prof. Koichi Shimakawa z Japonska a prof. Marek Liška ze Slovenska.


Vědecká konference International Days of Materials Science 2014 – ReAdMat se koná ve dnech 16. a 17. září v konferenčních prostorách hotelu Zlatá Štika v Pardubicích.

Další zprávy z kategorie "Společnost"

25.4.

Aquacentrum Pardubice má nového ředitele

Dosavadní prozatímní ředitel Aquacentra Pardubice přesvědčil ve výběrovém řízení o svých kvalitách celou komisi.

Společnost celý článek
16.5.

Rodinu a práci lze úspěšně sladit

Konference předcházela mezinárodnímu dni rodiny, který připadá dle Organizace spojených národů na 15. květen. A právě tento rok si zároveň připomínáme jeho 20. výročí. Otázky slaďování rodinného a pracovního života proto byly společným jmenovatelem všech diskusních příspěvků.

Společnost celý článek
29.11.

Teplo v Hradci bude opět jedno z nejlevnějších v Česku

Hradečané budou odebírat teplo za jednu z nejnižších cen napříč Českem.

Společnost celý článek
16.7.

Kvalita a dostatek vody musí být zájmem státu. Finanční zátěž nemohou převzít obce nebo kraj

Průzkumné vrty ze 70. a 80. let v oblasti Vysokomýtské synklinály mohu být dobrým sluhou, ale také zlým pánem, jelikož v případě nezajištění mohou znečistit významný zdroj pitné vody.

Společnost celý článek
4.6.

Dům na půli cesty má nové konzultační hodiny

Ambulantní péče Domu na půli cesty v Pardubicích v novém čase a sice v pondělí, úterý a čtvrtek vždy od 12 do 17 hodin.

Společnost celý článek
5.3.

Nové transformační představení Léčivého divadla "SPIRITUÁLNÍ DÉŠŤ "

Představení tvoří čtyři celky - stvoření, mládí, zralost a poselství. Jejich obsah vychází i z postojů a myšlenek manželů Míly a Eduarda Tomášových a fotografa a mystika Františka Drtikola.

Společnost celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting