Mezinárodní konference o současném dění v Evropě na Univerzitě Pardubice

8.4.

Mezinárodní konference o současném dění v Evropě na Univerzitě Pardubice


Ve dnech 7. až 8. dubna se v Aule Arnošta z Pardubic Univerzity Pardubice koná mezinárodní konference s názvem „Evropa a migrační krize“, kterou organizuje k aktuálnímu dění v rámci evropského projektu „My!Europe“ Sonnenbergské sdružení České republiky ve spolupráci s Katedrou cizích jazyků Fakulty filozofické Univerzity Pardubice.


Koordinátorem akce a projektu je International Sonnenberg Association (ISA), která je součástí německé neziskové a vzdělávací organizace Sonnenberg-Kreis, e.V. Do projektu je kromě Německa a České republiky zapojeno ještě Dánsko, Lotyšsko, Velká Británie, Nizozemí a Bulharsko.


Hlavním cílem projektu, vymezeného na období od srpna 2015 do února 2017, je posílení demokracie v Evropě a zapojení politicky neorganizovaných běžných občanů do řídících procesů v rámci občanské společnosti. Během trvání projektu se uskuteční celkem osm konferencí v sedmi zemích, jejichž náplní bude upevnění přeshraniční kooperace, zapojování neziskových organizací a jejich inteligentní propojování se státními, regionálními a municipálními institucemi v úsilí o upevňování demokracie a obraně evropských hodnot včetně získávání dobrovolníků pro tuto činnost.


„Stěžejním tématem projektu je participace Evropanů na demokratických procesech v denní praxi v kontextu 

vývoje současného moderního, globalizovaného a digitálního světa a probíhající migrační krize,“ uvedl PhDr. Jan Čapek, Ph.D. za spolupořadatele z Katedry cizích jazyků Fakulty filozofické Univerzity Pardubice. „Doprovodnými tématy projektu jsou upevnění demokratických principů, přeshraniční dialog mezi občany, role a význam neziskových organizací a neformálních vzdělávacích institucí, posílení užívání digitálních médií k větší participaci na demokratických procesech, vyjasnění představ o roli individuality a identity v evropském kontextu, hledání cest k silnější a aktivnější účasti v evropských volbách a větší identifikace s reálnými celoevropskými otázkami a problémy.“

Deklarace Sonnenbergského hnutí připravuje internetový magazín „My!Europe Declaration“ s cílem podporovat demokracii umožňující aktivní účast v rozhodovacích procesech, společné evropské hodnoty a usilující o uspokojivé řešení aktuálních dilemat a problémů v Evropě. V rámci internetového magazínu se uskuteční online debaty, interview, webináře a budou průběžně zpracovávány dokumentární stránky nejen pro přímé účastníky, ale i pro široké fórum evropské veřejnosti, a to ve všech zúčastněných jazycích.
Mezinárodní konference „Evropa a migrační krize“ bude probíhat ve čtvrtek 7. a v pátek 8. dubna v Aule Arnošta z Pardubic (Studentská 519, 532 10 Pardubice - Polabiny) po oba dny vždy od 9:30 hodin do 13:00 hodin.
Z celého průběhu konference bude pořízen písemný i audiovizuální záznam, který bude zveřejněn na webových stránkách www.myeurope.today a https://www.facebook.com/MyEurope.today/. Jednacím jazykem konference bude němčina a angličtin

Další zprávy z kategorie "Společnost"

29.4.

Rada dělila peníze na prezentační akce

Podporu kraje získal například tělesně postižený sportovec Martin Zvolánek.

Společnost celý článek
3.2.

Přípravy programu Aviatické pouti v plném proudu

Podtitul letošního ročníku nese název Rytíři nebes a zcela určitě každého napadne, že alespoň jedna komponovaná scéna bude mít námět v dobách první světové války, jejíž sté výročí zahájení připadá na letošní rok.

Společnost celý článek
24.4.

Švédské studentky zavítaly do Přechodného zaměstnání

Mladé Švédky přijely na několikatýdenní stáž do občanského sdružení SKP-CENTRUM.

Společnost celý článek
14.10.

Jan Talich a B. M. Willi I housle a cembalo I Bachův varhanní podzim

Jan Talich je český houslista, dirigent a pedagog. Od roku 2008 je šéfdirigentem Jihočeské filharmonie. Vystud oval Pražskou konzervatoř a poté absolvoval HAMU ve třídě Václava Snítila. Stipendium na další studium získal nejprve v USA u Shmuela Ashkenasiho a poté na anglické Guildhall School of Music u Yfraha Neamana.

Společnost celý článek
28.11.

Východní Čechy zaujaly na veletrhu v Lipsku možnostmi kempování

Tento veletrh je zacílen hlavně na aktivní turisty a zájem na naší expozici to potvrdil. „Lidé, kteří přicházeli k našemu stánku, se zajímali především o cykloturistiku, běžnou turistiku a kempování.

Společnost celý článek
4.1.

Město a univerzita zkoumají možnosti organizace dopravy

Studenti pardubické univerzity budou měřit především délku kolony stojících vozidel během špičky.

Společnost celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting