Mezinárodní konference o současném dění v Evropě na Univerzitě Pardubice

8.4.

Mezinárodní konference o současném dění v Evropě na Univerzitě Pardubice


Ve dnech 7. až 8. dubna se v Aule Arnošta z Pardubic Univerzity Pardubice koná mezinárodní konference s názvem „Evropa a migrační krize“, kterou organizuje k aktuálnímu dění v rámci evropského projektu „My!Europe“ Sonnenbergské sdružení České republiky ve spolupráci s Katedrou cizích jazyků Fakulty filozofické Univerzity Pardubice.


Koordinátorem akce a projektu je International Sonnenberg Association (ISA), která je součástí německé neziskové a vzdělávací organizace Sonnenberg-Kreis, e.V. Do projektu je kromě Německa a České republiky zapojeno ještě Dánsko, Lotyšsko, Velká Británie, Nizozemí a Bulharsko.


Hlavním cílem projektu, vymezeného na období od srpna 2015 do února 2017, je posílení demokracie v Evropě a zapojení politicky neorganizovaných běžných občanů do řídících procesů v rámci občanské společnosti. Během trvání projektu se uskuteční celkem osm konferencí v sedmi zemích, jejichž náplní bude upevnění přeshraniční kooperace, zapojování neziskových organizací a jejich inteligentní propojování se státními, regionálními a municipálními institucemi v úsilí o upevňování demokracie a obraně evropských hodnot včetně získávání dobrovolníků pro tuto činnost.


„Stěžejním tématem projektu je participace Evropanů na demokratických procesech v denní praxi v kontextu 

vývoje současného moderního, globalizovaného a digitálního světa a probíhající migrační krize,“ uvedl PhDr. Jan Čapek, Ph.D. za spolupořadatele z Katedry cizích jazyků Fakulty filozofické Univerzity Pardubice. „Doprovodnými tématy projektu jsou upevnění demokratických principů, přeshraniční dialog mezi občany, role a význam neziskových organizací a neformálních vzdělávacích institucí, posílení užívání digitálních médií k větší participaci na demokratických procesech, vyjasnění představ o roli individuality a identity v evropském kontextu, hledání cest k silnější a aktivnější účasti v evropských volbách a větší identifikace s reálnými celoevropskými otázkami a problémy.“

Deklarace Sonnenbergského hnutí připravuje internetový magazín „My!Europe Declaration“ s cílem podporovat demokracii umožňující aktivní účast v rozhodovacích procesech, společné evropské hodnoty a usilující o uspokojivé řešení aktuálních dilemat a problémů v Evropě. V rámci internetového magazínu se uskuteční online debaty, interview, webináře a budou průběžně zpracovávány dokumentární stránky nejen pro přímé účastníky, ale i pro široké fórum evropské veřejnosti, a to ve všech zúčastněných jazycích.
Mezinárodní konference „Evropa a migrační krize“ bude probíhat ve čtvrtek 7. a v pátek 8. dubna v Aule Arnošta z Pardubic (Studentská 519, 532 10 Pardubice - Polabiny) po oba dny vždy od 9:30 hodin do 13:00 hodin.
Z celého průběhu konference bude pořízen písemný i audiovizuální záznam, který bude zveřejněn na webových stránkách www.myeurope.today a https://www.facebook.com/MyEurope.today/. Jednacím jazykem konference bude němčina a angličtin

Další zprávy z kategorie "Společnost"

4.9.

Večerní bruslení opět centrem Pardubic

Akce s pětiletou historií nazvaná Pardubice na bruslích pokračuje ve čtvrtek 6. září v 19.00 hodin.

Společnost celý článek
12.5.

V části Hradce nepoteče v červnu teplá voda

Společnosti Tepelné hospodářství Hradec Králové (THHK) to oznámila elektrárna v Opatovicích.

Společnost celý článek
6.3.

Konference neziskovek vyzdvihla burzy filantropie

Účastníci konference také zhodnotili aktivity v loňském roce a shodně vyzdvihli zejména koncept filantropických burz, na kterých se rozdělují finanční prostředky od řady dárců a neziskové organizace mají možnost získat podporu po předložení dobře zpracovaného projektu.

Společnost celý článek
25.1.

Pardubice vypsaly soutěž na sochu Kašpara

Devět porotců z řad magistrátu i odborné veřejnosti od pardubických zastupitelů dostalo nelehký úkol – v rámci soutěže vybrat ten nejlepší návrh na sochu pardubického rodáka a zakladatele české aviatiky Jana Kašpara.

Společnost celý článek
10.11.

Studenti z Poličky obsluhovali vyznamenané

Tohoto úkolu se všichni zhostili zodpovědně a s přehledem.

Společnost celý článek
4.8.

Ženy, pozor na testery!

Když se spotřebitelka bránila, že něco takového není přípustné a je to nehygienické, odpověděla jí, že jde přeci o tester.

Společnost celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting