Mezinárodní studentská konference mladých analytických chemiků na Fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice.

25.6.

Mezinárodní studentská konference mladých analytických chemiků na Fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice.


Katedra analytické chemie Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice hostí ve dnech 25. až 28. června významnou studentskou konferenci 21st Young Investigators’ Seminar on Analytical Chemistry (YISAC 2014).
Odborné akce a setkání studentů zabývajících se analytickou chemií se účastní 35 studentů a 10 jejich mentorů ze 7 evropských států. Kromě studentů z Univerzity Pardubice se konference účastní zástupci dvou univerzit z Grazu, univerzit v Ljubljani, Mariboru, Novém Sadu, Sarajevu, italských Benátkách a v polské Łódźi.


„Konference je určena pro studenty čtvrtého a pátého ročníku inženýrského (magisterského) studia a doktorandy zúčastněných institucí, kteří jsou schopni prezentovat přednášku svých výsledků výzkumu v anglickém jazyce. Mohou to být studenti různých studijních programů, nutnou podmínkou je však výzkum v oboru analytické chemie,“ říká Ing. Radovan Metelka, Ph.D., z pořádající Katedry analytické chemie Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice.


Na programu je celkem 35 přednášek z oblasti analytické chemie, které ke stanovení látek využívají různé instrumentální metody (elektroanalytické, separační nebo spektrální). Studenti Katedry analytické chemie FChT představí výsledky své výzkumné práce v rámci doktorských prací. „Z témat, která budou naši studenti prezentovat, bych např. zmínil analýzu lipidů pomocí kapalinové chromatografie s hmotnostní detekcí, charakterizaci parfémů plynovou chromatografií nebo určení obsahu antioxidantů v potravinách s využitím elektrochemického biosenzoru,“ zmiňuje některá témata Radovan Metelka.


Hlavním cílem konference je podpořit studenty v jejich počínající vědecké kariéře. Výsledky své práce budou prezentovat před zahraničními kolegy a sami se aktivně podílejí na průběhu konference formou vedení jednotlivých sekcí a hodnocení přednášek ostatních studentů.


Díky tomuto setkání získají také nové kontakty a v budoucnu mohou s kolegy ze zahraničí navázat úspěšnou mezinárodní odbornou spolupráci. Nejlepší tři prezentace budou také oceněny drobnými věcnými dary.
Konference se koná ve dnech 25. až 28. června v posluchárně C1 Fakulty chemicko-technologické v univerzitním kampusu v Pardubicích - Polabinách.


Všechny přednesené příspěvky vyjdou ve sborníku formou abstraktů. Studenti mohou výsledky svých výzkumných prací také publikovat jako vědecký článek, a to ve speciálním čísle odborného časopisu Chemické listy, které vyjde koncem tohoto roku.

Další zprávy z kategorie "Společnost"

24.11.

Lanškrounští čtvrťáci si díky Spořitelně vydělali na výlet na eko farmu.

Prostory jarmarku byly celé odpoledne plné. Děti totiž nezanedbaly propagaci, na jarmark pozvaly nejen své blízké, ale dokázaly zaujmout i náhodné chodce. Ze zasedání vedení města dorazil starosta Radim Vetchý a další zastupitelé. Čtvrťáky osobně podpořil i ředitel základní školy Milan Valúšek.

Společnost celý článek
20.5.

Do programu Multikulturního týdne přispěje i Univerzita Pardubice

I letos organizátoři vybrali českou neziskovou organizaci – SIRIRI o. p. s., která se angažuje v Středoafrické republice, kde se zaměřuje na projekty v oblastech školství, zdravotnictví a zemědělství, a přispívá k nezávislosti Středoafričanů na pomoci zvenčí. Právě na její projekty připadne dobrovolná finanční sbírka. Během Multikulturního týdne bude k vidění i zajímavá výstava dokumentující život ve Středoafrické republice.

Společnost celý článek
14.11.

Program Univerzity Pardubice k událostem 17. listopadu

Na čtvrtek 15. listopadu připravila Univerzita Pardubice již tradičně řadu akcí při příležitosti listopadového státního svátku.

Společnost celý článek
4.8.

Stanovisko města Ústí nad Orlicí k závodům Ústecká 21

Vedení města odmítá uvedená vyjádření a považuje je za nepravdivé a do jisté míry účelové.

Společnost celý článek
22.2.

Rehabilitační bazén v Brandýse nad Orlicí bude energeticky úsporný

Nyní se objevila šance zapojit ústav do projektu EPC, tedy se zaručenými úsporami energie. „To nás vedlo k doplnění projektu bazénu o úpravu vzduchotechniky s příslušenstvím, které sníží energetickou náročnosti celého rehabilitačního ústavu,“ vysvětlil Roman Línek, 1. náměstek hejtmana zodpovědný za investice.

Společnost celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting