Mezinárodní studentská konference mladých analytických chemiků na Fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice.

25.6.

Mezinárodní studentská konference mladých analytických chemiků na Fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice.


Katedra analytické chemie Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice hostí ve dnech 25. až 28. června významnou studentskou konferenci 21st Young Investigators’ Seminar on Analytical Chemistry (YISAC 2014).
Odborné akce a setkání studentů zabývajících se analytickou chemií se účastní 35 studentů a 10 jejich mentorů ze 7 evropských států. Kromě studentů z Univerzity Pardubice se konference účastní zástupci dvou univerzit z Grazu, univerzit v Ljubljani, Mariboru, Novém Sadu, Sarajevu, italských Benátkách a v polské Łódźi.


„Konference je určena pro studenty čtvrtého a pátého ročníku inženýrského (magisterského) studia a doktorandy zúčastněných institucí, kteří jsou schopni prezentovat přednášku svých výsledků výzkumu v anglickém jazyce. Mohou to být studenti různých studijních programů, nutnou podmínkou je však výzkum v oboru analytické chemie,“ říká Ing. Radovan Metelka, Ph.D., z pořádající Katedry analytické chemie Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice.


Na programu je celkem 35 přednášek z oblasti analytické chemie, které ke stanovení látek využívají různé instrumentální metody (elektroanalytické, separační nebo spektrální). Studenti Katedry analytické chemie FChT představí výsledky své výzkumné práce v rámci doktorských prací. „Z témat, která budou naši studenti prezentovat, bych např. zmínil analýzu lipidů pomocí kapalinové chromatografie s hmotnostní detekcí, charakterizaci parfémů plynovou chromatografií nebo určení obsahu antioxidantů v potravinách s využitím elektrochemického biosenzoru,“ zmiňuje některá témata Radovan Metelka.


Hlavním cílem konference je podpořit studenty v jejich počínající vědecké kariéře. Výsledky své práce budou prezentovat před zahraničními kolegy a sami se aktivně podílejí na průběhu konference formou vedení jednotlivých sekcí a hodnocení přednášek ostatních studentů.


Díky tomuto setkání získají také nové kontakty a v budoucnu mohou s kolegy ze zahraničí navázat úspěšnou mezinárodní odbornou spolupráci. Nejlepší tři prezentace budou také oceněny drobnými věcnými dary.
Konference se koná ve dnech 25. až 28. června v posluchárně C1 Fakulty chemicko-technologické v univerzitním kampusu v Pardubicích - Polabinách.


Všechny přednesené příspěvky vyjdou ve sborníku formou abstraktů. Studenti mohou výsledky svých výzkumných prací také publikovat jako vědecký článek, a to ve speciálním čísle odborného časopisu Chemické listy, které vyjde koncem tohoto roku.

Další zprávy z kategorie "Společnost"

10.11.

Z “harleje“ byl vymrštěn do příkopu

Po nárazu byl muž z motocyklu vymrštěn a dopadl za betonový mostek do příkopu.

Společnost celý článek
12.3.

Hiporehabilitace bude v kraji dostupná více dětem

Úspěšné organizace z dvanácti krajů vybrala na základě předložených projektů správní rada Nadačního fondu Tesco.

Společnost celý článek
26.4.

Hledají se další Stavby roku v Pardubickém kraji

Také tentokrát se soutěží v pěti kategoriích: Rodinné a bytové domy, Stavby občanské vybavenosti, Stavby pro průmysl, zemědělství a vodní hospodářství, Stavby inženýrské a dopravní; veřejná prostranství a Obnova nemovitých kulturních památek. Podrobnosti najdou zájemci na webových stránkách: http://stavbaroku.pardubickykraj.cz/. Uzávěrka přihlášek je 30. června 2017, vyhlášení je naplánováno na 19. září do sálu Jana Kašpara.

Společnost celý článek
22.11.

Hradec Králové má nové partnerské město Kronštadt

V tomto týdnu podepsal primátor Hradce Králové Alexandr Hrabálek smlouvu o partnerství s městem Kronštadt, které je administrativní součástí Petrohradu v Rusku. Obě města chtějí rozvíjet vzájemnou spolupráci zejména v oblasti kultury, vědy a školství. Návrh na uzavření dohody o partnerství a vzájemné spolupráci hradečtí zastupitelé schválili na svém zasedání již v říjnu.

Společnost celý článek
9.10.

Policie ukončila vyšetřování v Centru sociálních služeb

Podezření ze spáchání trestného činu porušování povinnosti při správě cizího majetku se nepotvrdilo a policie případ odložila.

Společnost celý článek
17.7.

Pardubický kraj má čtyři nové autobusy

Nově zakoupené autobusy jsou vyrobeny libchavskou firmou SOR, na podzim se k nim připojí ještě malokapacitní autobus stejné značky a také midibus Rošero. „Je potěšitelné, že výrobu autobusů pro dopravní obslužnost v našem kraji z větší části zajišťuje regionální firma. Dává práci lidem u nás v kraji a to je vždycky dobře,“ dodal Jaromír Dušek.

Společnost celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting