Mladí vědci v Pardubickém kraji bádají, jak recyklace šetří pitnou vodu, ropu a další zdroje nerostných surovin

9.10.

Mladí vědci v Pardubickém kraji bádají, jak recyklace šetří pitnou vodu, ropu a další zdroje nerostných surovin

 Nový environmentálně laděný vzdělávací program Recyklace očima mladého vědce zavítá v průběhu října do dvou škol v Pardubickém kraji. Konkrétně do Ronova nad Doubravou a do Holic. Program, který vytvořila a s finanční podporou SFŽP ČR zajišťuje společnost Recyklohraní, podporuje třídění a recyklaci baterií a elektroodpadu. K důležitosti ochrany přírody však přistupuje mnohem hlouběji. Ukazuje vliv člověka na přírodu a vede děti k tomu, aby si uvědomily, jaké mohou být následky nevhodného lidského chování. S Mladým vědcem zapomeňte jen na nudnou na teorii, výuka je vedena badatelsky a v přírodě, součástí jsou hravé pokusy a hlavně podpora kritického myšlení.

Mladý vědec už byl v Základní škole Ronov nad Doubravou, chystá se do Základní školy Holice, Komenského 100

Prvním místem v Pardubickém kraji, kde se mohly děti seznámit s programem Mladý vědec, byla Základní škola Ronov nad Doubravou. Jednodenní výukový program zde proběhl v úterý 3. října. Žáci si užili badatelsky orientovanou výuku, zábavné pokusy, pozorovali přírodu v terénu i v učebně, osvěžili si mezipředmětové vazby. Měřili a zkoušeli měnit Ph vody. Vyzkoušeli si, jak funguje čistírna odpadních vod, nebo jak se likviduje ropná havárie.

Informace a zkušenosti, které děti získají prostřednictvím zážitků, si snadněji zapamatují. To je hlavní přínos lektorských programů. Programu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět se účastníme již od samého začátku, tedy letos už 10. školní rok. Kromě plnění tematických úkolů, které zapojujeme do výuky, mají naši žáci možnost také zažívat třídění starých baterií a spotřebičů v praxi, což je velmi důležité, upřesnila Iva Trnková ze Základní školy Ronov nad Doubravou.

V pátek 6. října, zavítá program Mladý vědec do Základní školy Holice, Komenského 100.

Po celé České republice se v průběhu podzimu uskutečňují desítky výukových programů Mladý vědec. „S výjezdním programem Mladý vědec navštívíme všechny kraje České republiky. Stavíme na zkušených lektorech, kteří vedou děti k tomu, aby si dokázaly uvědomit dopady chování člověka na přírodu, a společně hledají východiska co, proč a jak je potřeba dělat jinak, co může udělat pro ochranu přírody v běžném životě každý z nás,“ říká Hana Ansorgová, ředitelka Recyklohraní o. p. s.

Výukový program Recyklace očima mladého vědce se věnuje tematickým okruhům: recyklace a vodní svět, recyklace a půda, recyklace a vzduch. Je koncipovaný jako jednodenní či vícedenní, vhodný pro projektové dny, školy v přírodě, adaptační kurzy (náplň volnočasové části dne). Naplňuje průřezové téma předmětu Environmentální výchova.

Program za odměnu pro nejaktivnější školy

V rámci 10. ročníku programu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět je výjezdní program odměnou pro nejaktivnější školy v každém kraji. Tři čtvrtiny nákladů programu Recyklace očima mladého vědce jsou financovány z dotace Státního fondu životního prostředí ČR. Zbývající náklady mají školy možnost uhradit body ze svého konta v Recyklohraní. „Vážíme aktivních pedagogů, kteří své žáky vedou dlouhodobě k citlivosti a péči o životní prostředí. Díky nim vyrůstá nová generace, pro kterou bude třídění a recyklace samozřejmostí a přirozenou součástí životního stylu. A právě tyto pedagogy chceme prostřednictvím nového programu Mladý vědec ve výuce podpořit,“ dodává Hana Ansorgová z Recyklohraní.

Projekt Recyklohraní aneb Ukliďme si svět vznikl v roce 2008 a jeho cílem je informovat a vzdělávat žáky či studenty MŠ, ZŠ a SŠ z celé ČR o problémech životního prostřední a nutnosti recyklace. V průběhu školního roku jsou vyhlašovány zajímavé úkoly s environmentální tématikou. Pedagogičtí pracovníci ke své práci mohou využívat učební materiál tzv. Ekoabecedy. Zájemci o praktickou výuku třídění a recyklace se mohou zapojit do nejrůznějších sběrových akcí na podporu zpětného odběru použitých baterií a drobného elektrozařízení. Do června 2017 se do programu zdarma registrovalo 3 500 škol. Bližší informace o aktivitách v rámci projektu, včetně fotogalerie lze najít na stránkách www.recyklohrani.cz nebo na www.facebook.com/recyklohrani .

Program je podporován kolektivními systémy ASEKOL, ECOBAT a ELEKTROWIN.

Další zprávy z kategorie "Společnost"

8.3.

Oční chirurgové Pardubické nemocnice získali špičkový operační mikroskop

Nákup nového vybavení se uskutečnil v rámci programu Ministerstva zdravotnictví České republiky nazvaného „Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního zdravotnictví“. Investice do modernizace operačních sálů byla ve výši více než pět milionů korun.

Společnost celý článek
25.2.

Prvních téměř 800 žadatelů získá kotlíkovou dotaci. Zpracovávání další tisícovky pokračuje

Rada Pardubického kraje se na svém jednání zabývala 807 předloženými žádostmi o podporu v páté výzvě Kotlíkových dotací. Z tohoto počtu jich uspělo celkem 796. Devět žádostí nesplnilo podmínky výzvy. Schválení dalších dvou je v kompetenci Zastupitelstva Pardubického kraje.

Společnost celý článek
19.5.

Hospodářská recese tíží i neziskové organizace

Po škrtech, které proběhly na přelomu roku téměř v každé společnosti, totiž moc peněz na dobročinné účely nezbylo.

Společnost celý článek
13.2.

Náměstek hejtmana podporuje Národní týden manželství

Ve „valentýnském“ týdnu od 9. do 15. února se koná celonárodní kampaň na podporu manželství.

Společnost celý článek
19.10.

Vlastníci historických domů mohou žádat o dotace na opravy

Vlastníci památkově chráněných objektů čerpají dotace z programu na obnovu památek v pardubické památkové rezervaci pravidelně již řadu let. Jen za posledních pět let investovali majitelé do oprav 23 objektů v historickém centru zhruba 5 milionů korun. Letos možnosti získat dotaci od státu a města využili majitelé dvou měšťanských domů a pardubického Zámku.

Společnost celý článek
30.4.

Cvičné legendy amerického letectva na Aviatické pouti

Pardubické letiště je již čtvrt století spojeno s výcvikem vojenských pilotů a dalo by se říci, že cvičná vojenská letadla k pardubickému letišti neodmyslitelně patří. Přesvědčit se o tom budou moci i návštěvníci letošního již devětadvacátého ročníku Aviatické pouti.

Společnost celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting