Mladí z vyloučených lokalit to nemají snadné. Chybí jim zázemí i klasické vzorce chování.

10.7.

Mladí z vyloučených lokalit to nemají snadné.  Chybí jim zázemí i klasické vzorce chování.

Jejich dospívání neprobíhá pod značkou „ideál“, spíše naopak. Chybí jim vzorce chování, které by je postrčily v jejich vzdělání dál. Ze svých domovů neznají pravidelný rytmus pracovního týdne. Často svůj rozvoj a život „zabalí“ ještě dřív, než jim skutečně začne. Nic neřeší, protože jim chybí motivace něco dokázat a pohnout se dál. 
Bohužel, nejčastěji právě takové jsou příběhy mladých dospělých z vyloučených lokalit, takových na Chrudimsku najdeme hned několik. Ty, ve kterých již několik let působí pracovníci Šance pro Tebe z Chrudimi, by se daly spočítat na prstech jedné ruky. Ovšem snahy a pokroky, které díky vytrvalosti terénních pracovníků činí jednotliví mladí klienti i jejich rodiny, jsou nedocenitelné. 
Vymanit se z nalikovaného osudu se základním vzděláním, příjmem za sociálních dávek a pobytem na ubytovnách totiž není vůbec snadné. Ti, kteří v sobě ještě stále mají alespoň malou naději na změnu, spolupracují s terénními pracovníky a jejich rozvoj a posun v životech není zanedbatelný. Kde na Chrudimsku se takové osudy odehrávají?
Sociálně vyloučené lokality najdeme na Chrudimsku v celkem pěti obcích 
V Prachovicích, Heřmanově Městci, Hrochově Týnci, Chrasti a také v obci Čankovice najdeme několik desítek rodin, které se potýkají se sociálním vyloučením. Lidé z těchto komunit velmi často bojují s problémy ve vzdělávání, zaměstnanosti, s finanční a právní negramotností, mladí si často neví rady sami se sebou a jejich trávení volného času vede ke konflitním situacím. 
„Naším posláním je zpřístupnit sociální služby lidem ve vyloučených lokalitách Chrudimska a poskytnout šanci na změnu jejich životů. Konkrétně se snažíme posílit jejich samostatnost a nezávislost na finanční podpoře státu. Chceme odstranit bariéry, které plynou z kulturní, sociální a etnické uzavřenosti společnosti,“ přibližuje práci terénních pracovníků Sophia Dvořáková, ředitelka Šance pro Tebe z Chrudimi. 
Situaci v každém ze zmíněných míst pracovníci již několik let sledují
Do výčtu obcí, ve kterých terénní pracovníci působí, se od loňského roku zařadily také Čankovice. 
Malá obec se třemi stovkami obyvatel zažívá v posledních dvou letech změnu, kterou přinesl vznik soukromé ubytovny. „Zřízením ubytovny v Čankovicích došlo k nárůstu obyvatel o 45 %. Nově příchozí jsou většinou rodiny s dětmi, které jsou ohrožené sociálním vyloučením. Rodiče jsou dlouhodobě nezaměstnaní a jejich jediným zdrojem příjmu jsou sociální dávky. Ubytovnu samotnou považujeme za komunitu, se kterou je nutné pracovat,“ vysvětluje ředitelka Dvořáková. 
Doplňuje, že v minulém roce se v rámci terénní práce s mladými lidmi a s jejich rodinami podařilo zmírnit napětí a předejít hrozícím konfliktům. „Velké znepokojení místních obyvatel bylo pochopitelné. Jejich obavy ze soužití a tak velké koncentrace lidí ohrožených sociálním vyloučením bylo na snadě. Právě proto, že jsme o těchto věcech dokázali s vedením obce vést debatu se nám porařilo získat zázemí pro poskytování sociálních služeb. Mohl tak vzniknout bezpečný prostor pro setkávání a sdílení v rámci komunitních aktivit či aktivit rodinného klubu,“ říkají o situaci v Čankovicích terénní pracovníci Šance pro Tebe. 
Bohužel i Chrast má oblast se sociálně vyloučenými obyvateli
Vyloučenou lokalitu najdeme na Chrudimsku také v městečku Chrast. Je to vyloučená lokalita, která však není zcela typickou. „V Chrasti víme asi o stovce lidí, kteří se potýkají se sociálním vyloučením. Obecně můžu říct, že velmi přibývá chudých nezaměstnaných, kteří jsou zadlužení, mají nízké vzdělání a velmi často se s těmito jevy pojí i nízké rodičovské kompetence,“ popisuje Sophia Dvořáková. 
Zvláštností v Chrasti je to, že většina klientů Šance pro Tebe žije ve vlastní nemovitosti. „Na jednu stranu to je výhodou, protože se zde lidé nepotýkají s nešvary ubytovny. Na druhou stranu je tu riziko vzhledem k velkému množství dluhů těchto rodin,“ doplňují terénní pracovníci. 
Další obcí, kde Šance pro Tebe působí přímo v terénu a aktivně vyhledává sociálně vyloučené mladé lidi, jsou Prachovice. Zde vyloučená lokalita vznikla poté, co se sem za levným ubytováním sestěhovalo mnoho Romů z okolních míst.
S čím mladí nejvíce zápasí?
Většinu mladých lidí ze sociálně vyloučených komunity spojuje závislost na sociálních dávkách a negramotnost rodičů. Jejich dlouhodobá nezaměstnanost pak vede k absolutní absenci pracovních návyků a často také velkému zadlužení. 
Terénním pracovníkům se však po letech pravidelné práce daří iniciovat vznik pracovních skupin a tvořit prostor pro dialog a společné potkávání majority s minoritou. 
Takové aktivity se pak přetváří na příklad v kluby pro mladé dospělé či rodinná centra pro rodiče s dětmi. „Rodinný klub vnímáme jako bezpečný prostor pro inspirační odpočinkové, neformální a neorganizované setkávání a povídání. Probíhá zde sdílení a výměna zkušeností rodičů, ale především trávení společného času a tvoření rodičů s dětmi,“ objasňuje Sophia Dvořáková. 
Mobilní šicí dílna, výstava fotografií z vlastní tvorby a koncert s Českou filharmonií a Idou Kelarovou
V letošním roce se poprvé jednou z podpůrných aktivit stala také mobilní šicí dílna. Ta je pomyslnou odnoží sociálního podniku Šance pro Tebe (Ušito s Šancí). Vzniklo v ní několik tréninkových pracovních míst, která se tímto způsobem mohla co nejvíce přiblížit klientkám. 
Mezi veřejné aktivity, o kterých bylo v nedávné době také slyšet a které jsou součástí podpory těchto mladých lidí z vyloučených lokalit, patří výstava fotografií v Českém rozhlase v Pardubicích. Snímky vznikaly v minulém roce ve fotografickém kroužku pro děti. Fotografie i momentky z vernisáže jsou k vidění zde.
Velkou akcí pak byl koncert dětí z vyloučených lokalit (nejen z Chrudimska). Tyto děti si pod svá sbormistrovská křídla vzala dirigentka Ida Kelarová a děti doprovodili hudebníci z České filharmonie. Koncert se odehrál 30. června v Chrudimi a 1. července ve Vysokém Mýtě. Mnoho dětí v těchto hudebních aktivitách a rozvoji svých talentů pod taktovkou Idy Kelarové a dalších profesionálních muzikantů pokračuje i nadále. Zprávy a fotogalerii najdete také na našem webu.  
Projekt podporující mladé dospělé z vyloučených lokalit vyjde v celkovém rozpočtu na více jak 
1 600 000 korun a významně jej podpořil Úřad vlády České republiky v rámci programu Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce. 
Děkujeme za důvěru a již několikaletou pravidelnou podporu. 

Další zprávy z kategorie "Společnost"

8.7.

Čenkovice hostily špičku travního lyžování

Majitel firmy Václav Mačát připomněl, že areál pro travní lyžování vybudovali díky vydatné pomoci Radko Martínka.

Společnost celý článek
21.3.

Češi se naučili hlásit problémy přes aplikaci. Řeší tak i hlučný podvozek vlaku nebo špatné dopravní značení

Češi nejčastěji hlásili černé skládky, závady na městském mobiliáři a podněty týkající se silnic a chodníků. Mezi podněty však byl například i upozornění na hlučný podvozek jedoucího vlaku, protiřečící si dopravní značení nebo podezření na vykradenou cizí garáž.

Společnost celý článek
25.10.

Architektonická soutěž Dukla sportovní má svého vítěze. Utajený zůstane až do 8. listopadu

„Porota se jednomyslně shodla na vítězi, který si z našeho pohledu nejlépe poradil se zadáním. Jsem upřímně přesvědčený, že město získává silného a kvalitního partnera, se kterým se mu podaří proměnit tuto část v moderní sportoviště,“ říká předseda poroty Saša Begović.

Společnost celý článek
3.11.

Patní hřeb a práce traumatologů Pardubické nemocnice zaujaly prestižní kongres v Berlíně

Kalkaneální hřeb začal lékař vyvíjet před deseti lety a následně i ve spolupráci s profesorem Hansem Zwippem a Michaelem Amlangem z Univerzitní kliniky v Drážďanech. Implantát v dnešní podobě se zrodil v roce 2009 ve spolupráci s firmou MEDIN a. s. „Jedná se o miniinvazivní implantát, s vysokou biomechanickou stabilitou, urychlující pooperační rehabilitaci a snižující riziko infekce,“ popsal MUDr. Pompach.

Společnost celý článek
25.1.

Kraj je připraven pomoci Trhové Kamenici s budováním kanalizace

Poslední zastávkou hejtmana Martina Netolického v rámci středečního výjezdu po regionu Skutečska a Hlinecka byl městys Trhová Kamenice. Se starostkou Ivou Dostálovou řešil zimní údržbu silnic, dotace pro dobrovolné hasiče, plán obce na vybudování kanalizace, jejíž cena se pohybuje na částce mírně přesahující 100 milionů korun bez daně či dotace v oblasti kultury a památkové péče.

Společnost celý článek
14.1.

Dotace: kraj „porcoval medvěda“

Tentokráte Rada Pardubického kraje na svém 64. jednání rozdělila celkovou částku 460 tisíc korun.

Společnost celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting