Musíme aktivně podporovat vzdělávání seniorů

12.6.

Musíme aktivně podporovat vzdělávání seniorů

Letošní rok byl vyhlášen Evropským rokem aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity. Hlavním cílem vyhlášení je upozornění na fakt, že naše populace stárne a tento problém způsobuje negativní sociální a ekonomické dopady. K řešení této situace se přihlásilo několik desítek organizací, které se snaží vytvořit různé aktivity pro seniory. Uvědomují si problémy, které mohou potkat každého z nás. Příkladem velké změny v životě je odchod ze zaměstnání do důchodu. Senior tak ztrácí každodenní životní rituál a přichází tak o sociální kontakt s kolegy. Dalším problémem pro seniory je technický pokrok. Ještě před pár lety bylo skoro nemyslitelné například volání z mobilních telefonů, elektronické bankovnictví, objednávaní produktů přes internet. Co je jednoduché pro nás, může být pro seniory mnohdy neřešitelný problém. Proto je velmi nutné podporovat jak sociální komunikaci a vzdělávání seniorů. Velmi užitečnou cestou je pořádání různých vzdělávacích kurzů a velmi dobrým krokem jsou univerzity třetího věku. Zde se senioři pravidelně potkávají a vzdělávají se v různých oblastech. Od seniorů se můžeme mnohému naučit Avšak nesmíme opomenout jeden podstatný a velmi důležitý fakt. A to ten, že se nemusí učit jen senioři, ale že i senioři mohou učit nás. Senioři za svůj život nasbírali mnoho zkušeností a měli bychom je umět využívat. Pro mnohé z nich nebyla minulá doba jednoduchá, někteří zažili krutou druhou světovou válku a následně dlouhou dobu komunismu spojenou se ztrátou svobody. Od koho bychom se nejlépe mohli dovědět například to, jak se v této době žilo? Můžeme si sice přečíst řadu knih a článků, ale určitě je lepší si o těchto věcech promluvit s lidmi, slyšet jejich vlastní názory o době, kterou prožili. V našem kraji proto v tomto roce pořádáme několik akcí zaměřených na vzdělávání seniorů, naplňování jejich volného času a zapojování do dobrovolnictví. Některé akce jsou zaměřeny i pro mladší generace, a to v rámci mezigenerační solidarity. Zde bych rád zmínil soutěž pro mládež do patnácti let věku na téma Aktivní stáří očima dětí. Hlavní podstatou je aktivní zapojení dětí a mládeže do problematiky, o které jsem se zmiňoval v úvodu. Cílem soutěže je jakoukoli formou zdokumentovat vnímání aktivního stáří dětmi. Další činností v rámci evropského roku aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity je ocenění dobrovolníků z řad seniorů či mladších, kteří seniorům pomáhají, dále nestátních neziskových organizací a společensky odpovědných firem z Pardubického kraje. Cílem této aktivity je vyzdvihnout a ocenit nenahraditelnou činnost těchto lidí a organizací, protože význam dobrovolné činnosti se odráží v přínosech pro celou společnost. Stáří se dříve nebo později začne dotýkat každého z nás. Je dobře, že se posouvá i naše společnost v jeho vnímání a začíná se mluvit o jeho aktivním trávení. Určitě by podzim našeho života měl být více poetičtější nežli současný, velmi častý obraz člověka, který je uvězněn ve své samotě. A proto jsem rád, že se stalo stárnutí evropským tématem a pevně věřím, že nezůstane jen u slov.

Další zprávy z kategorie "Společnost"

21.11.

Svatební obřady v Pardubicích místy zpoplatní

Oddávání v pátek a v sobotu v obřadní síni radnice zůstává i nadále bez poplatku.

Společnost celý článek
25.4.

Další internetová diskuse s primátorem

„Na internetovou diskusi s lidmi se už těším. Jsem rád, že se lidé o dění ve městě zajímají,“

Společnost celý článek
18.5.

Prestižní soutěž Orlická věž slavila pětadvacetiny

Každoročně se soutěže účastní kolem 130 nejlepších závodníků z celé České republiky a Slovenska. Závodu se v pátek účastnilo celkem 88 závodníků z celé České republiky. Příslušníci v okrese Ústí nad Orlicí opravdu žijí sportem. Hasiči tady podávají skvělé výkony v požárním sportu, v nejtěžších hasičských disciplínách TFA, ve futsalu, orientačním běhu a právě i ve výstupu na cvičnou věž.

Společnost celý článek
18.2.

Nominace na Dobrovolníka roku 2010 zahájeny

Letos bude oceněno dvacet dobrovolníků. Navrhovatel může poslat kandidaturu pouze dvou osob.

Společnost celý článek
16.8.

Starostové předali petici za urychlení stavby R43

Ministr Pavel Dobeš však přiznal, že stavba R43 není pro jeho resort prioritou.

Společnost celý článek
5.6.

DNY CHLEBA a národní soutěž CHLÉB ROKU 2017

V rámci již 23. ročníku největší pekařské slavnosti v České republice proběhne národní soutěž kvality CHLÉB ROKU 2017. Zároveň se zde koná velká výstava dodavatelů pekárenského oboru a odborný seminář zaměřený na moderní technologické postupy a trendy při výrobě chleba v 21. století. Významné potravinářské akce zaměřené na podporu kvalitního českého chleba se zúčastní přes 400 potravinářských odborníků a pozvaných hostů.

Společnost celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting