Muzeum na Hřebči prozatím nebude

4.2.

Muzeum na Hřebči prozatím nebude

Muzeum na Hřebči prozatím nebude

Muzeum hornictví mělo být vytvořeno v areálu bývalého dolu Hřebeč nedaleko Moravské Třebové. Součástí projektu bylo vystavění prohlídkové trasy a expozice v Jihlavské štole dlouhé 150 metrů, s ukázkami ražby důlních děl, důlní mechanizace a s prostorem pro jízdu důlních osobních vlaků. Hornické muzeum mělo být součástí Hřebečských důlních stezek, které se budou slavnostně otevírat v červnu letošního roku, a naučné stezky Lesů ČR Boršovský les. Prostřednictvím mladějovské úzkokolejky se poté měly všechny stezky propojit s Průmyslovým muzeem v Mladějově. Projekt se ale kvůli nedořešeným vlastnickým vztahům na pozemcích odkládá. „Projekt hornického muzea je velmi zajímavý, s vysokým přínosem pro další rozvoj cestovního ruchu v našem regionu a v Českomoravském pomezí. Proto se tohoto projektu nevzdáváme a já věřím, že bude možné jej někdy v příštích letech realizovat," uvedl místostarosta Moravské Třebové Václav Mačát "Celý projekt je připraven, co se týče projektové dokumentace, ale nepodařilo se dořešit vlastnické vztahy ke všem dotčeným pozemkům. Nebylo proto možné předložit žádost o dotaci z evropských fondů (ROP 3.1) do výzvy, která končila 31. ledna 2010," pokračoval místostarosta Mačát.  "Budeme však pokračovat v jednání kolem pozemků a sledovat další příležitosti ke získání dotace,“ dodal Václav Mačát. „Našim prioritním projektem je projekt „Cesta od renesance k baroku“, na který jsme žádost o dotaci z ROP 3.1., včetně veškeré dokumentace předali v termínu. Jedná se o pozoruhodný a unikátní projekt, který naplňuje strategii rozvoje cestovního ruchu našeho regionu, Českomoravského pomezí a Pardubického kraje. Tento projekt vzbudil velmi pozitivní odezvu jak ze strany historiků, tak i odborníků na cestovní ruch. Věřím proto, že s naší žádostí o dotaci uspějeme, a že se občané i návštěvníci našeho města budou moci brzy na cestu od renesance k baroku vydat,“ uzavřel místostarosta města.

Další zprávy z kategorie "Společnost"

16.8.

Pozornost Evropanů vzbudila burza filantropie

Při obědě v Kruhu zdraví v Chrudimi pak byli cizinci seznámeni s jedním prakticky fungujícím projektem, kdy je komerční činnost úspěšně propojena se sociálními službami, a to zaměstnáváním osob se zdravotním handicapem. Zdravá jídelna je spolufinancována z prostředků EU a státního rozpočtu ČR.

Společnost celý článek
21.6.

Pardubické vodní oázy klidu a pohody ožívají

Ve středomoří, kde byl kdysi velký problém se zásobováním vodou, byla fontána luxus, ale také technickým zázrakem.

Společnost celý článek
16.10.

Amalthea podporuje pěstouny už deset let

Prvořadým úkolem je podle Šotoly vznik sítě služeb, která bude zajišťovat péči už v rodinách, případně u pěstounů na přechodnou dobu či dlouhodobých pěstounů. V kraji v současnosti funguje 23 dětských domovů, kojeneckých ústavů a dalších zařízení péče o ohrožené děti. Žije v nich téměř 500 dětí.

Společnost celý článek
26.9.

Zbývající část příchovické školy získá její správce

Původně chtělo město školu prodat ve veřejné dražbě, nakonec dalo přednost nabídce dosavadního správce areálu Jiřího Poláka.

Společnost celý článek
18.6.

Sjednocení orgánů nemocnic přispělo k jejich stabilizaci

Účastníci jednání se shodli v názoru, že model se jeví jako životaschopný.

Společnost celý článek
5.5.

Čeští herci, slovenská režisérka a holandská hra

Ve smutně veselé komedii se diváci dozvědí, co všechno se může stát, když se dva cizí lidé potkají na jedné lavičce v kopcovitém kraji provincie Limburg. Zatímco vůkol panuje ticho a klid, dokonce ani kouř z pivovarských komínů nechce stVe smutně veselé komedii se diváci dozvědí, co všechno se může stát, když se dva cizí lidé potkají na jedné lavičce v kopcovitém kraji provincie Limburg. Zatímco vůkol panuje ticho a klid, dokonce ani kouř z pivovarských komínů nechce stoupat, zkrachovalý herec a bývalá lékárnice podnikají pouť napříč krajinou lidství…oupat, zkrachovalý herec a bývalá lékárnice podnikají pouť napříč krajinou lidství…

Společnost celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting