Na výroční konferenci Evropské rady pro výzkum vystoupí i dvojice úspěšných vědců Univerzity Pardubice

14.3.

Na výroční konferenci Evropské rady pro výzkum vystoupí i dvojice úspěšných vědců Univerzity Pardubice

Evropská rada pro výzkum (European Research Council, ERC) slaví 10 let. Při té příležitosti pořádá Technologické centrum AV ČR ve středu 15. března výroční konferenci „10 Years of Excellent Ideas“. S příspěvky vystoupí na konferenci i dvojice zástupců Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice. O svých úspěšných projektech promluví držitel ERC Starting grantu doktor Jan Macák a držitel ERC CZ grantu profesor Michal Holčapek.
Od pondělí 13. března probíhá evropský Týden ERC, během něhož se v řadě zemí Evropské unie uskuteční oslavy 10. výročí Evropské rady pro výzkum. Výjimkou nebude ani Česká republika, která u této příležitosti pořádá dvě akce: ve středu 15. března ve spolupráci s Univerzitou Karlovou výroční konferenci v Praze a o den později 16. března regionální den ERC v Brně, pořádaný ve spolupráci s Masarykovou univerzitou. 
Na obou akcích bude mít Univerzita Pardubice své zástupce. V Praze vystoupí Dr.-Ing. Jan Macák, držitel ERC Starting grantu, a v Brně prof. Michal Holčapek, Ph.D., držitel ERC CZ grantu, kteří patří k úzké skupině řešitelů grantů ERC a ERC CZ v českých institucích a řadí se ke špičce badatelského výzkumu.
Od roku 2007 vybrala ERC více než 6 500 projektů k financování v rámci členských států EU a přidružených zemí a podpořila tak vědecké týmy čítající 40 tis. výzkumných pracovníků, vydání 100 tis. vědeckých publikací, vznik stovky významných objevů, z nichž 6 vedlo k získání Nobelovy ceny. ERC od zahájení své existence obdržela více než 62 000 návrhů projektů v doposud vyhlášených dílčích výzvách. Mezi těmi úspěšnými, které prošly náročným hodnocením, uspěly ve výzvách ERC nebo ERC CZ a byly finančně podpořeny, byly i 2 projektové návrhy pardubických vědců:
V roce 2014 získal v náročné vědecké soutěži grantovou podporu Dr.-Ing. Jan MACÁK z Centra materiálů a nanotechnologií Fakulty chemicko-technologické rovněž, také držitel prestižní Ceny Neuron pro vědce do čtyřiceti let za rok 2015. Na řešení pětiletého projektu s názvem „Towards New Generation of Solid-State Photovoltaic Cell: Harvesting Nanotubular Titania and Hybrid Chromophores“ (CHROMTISOL) směřujícího vědecké bádání k nové generaci hybridních fotovoltaických článků získal finanční podporu v hodnotě 45 milionů korun.
Multidisciplinární projekt Jana Macáka přináší nový koncept solárních článků, který kombinuje nanotrubice oxidu titaničitého s vhodnými anorganickými a organickými chromofory, přičemž toto spojení má vést k účinné konverzi solární energie na energii elektrickou. Projekt má za cíl také vyvinout vhodné depoziční metody pro precizní povrchové úpravy nanotrubic s cílem rozšířit jejich aplikační využití. Projekt se zabývá materiály a procesy hned z několika různých disciplín a oborů materiálového inženýrství, anorganické chemie, organické chemie a fyziky, které nebyly doposud v tomto komplexním pojetí zkoumány a vyzkoušeny. Díky své mutlidisciplinaritě a komplexnosti umožní spolupráci týmu necelé desítky mladých vědců a technických pracovníků s tím, že se očekává též významná spolupráce s několika zahraničními výzkumnými institucemi.
Více o projektu CHROMTISOL Dr. Jana Macáka najdete v článku v univerzitním e-Zpravodaji: http://zpravodaj.upce.cz/osobnosti/2015/macak-rozhovor/.
Druhou významnou osobností Univerzity Pardubice, jež je spjata s ERC a českým programem ERC CZ, je prof. Ing. Michal HOLČAPEK, Ph.D., z Kastedry analytické chemie Fakulty chemicko-technologické. V roce 2013 získal finanční podporu ve výši 45,5 milionů korun na řešení svého projektu s názvem „Hmotnostní spektrometrie při hledání lipidových biomarkerů pro včasnou diagnostiku rakoviny“ (MASSCAN). Projekt byl podpořen českým programem ERC CZ, který navazuje na ERC program vyhlašovaný Evropskou výzkumnou radou. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR podporuje projekty hraničního výzkumu, které uspěly ve výběrových řízeních organizovaných Evropskou radou pro výzkum a byly ohodnoceny nejvyšším hodnocením „A“, ale nemohly být financovány přímo z rozpočtu Evropské rady pro výzkum z důvodu vyčerpání finančních prostředků alokovaných na danou výzvu.
Projekt hraničního výzkumu profesora Holčapka je založen na skutečnosti, že rakovina ovlivňuje metabolické složení buněk, což může být využito při hledání lipidových biomarkerů pro včasnou diagnostiku rakoviny. Včasná diagnóza rakoviny zásadním způsobem zvyšuje šanci pacienta na přežití a také snižuje vedlejší efekty použité léčby. Využití se předpokládá zejména u typů rakoviny s vysokou úmrtností a bez spolehlivého screeningového programu, jako tomu je například u rakoviny plic, prostaty, ledvin a slinivky. Cílem komplexního přístupu lipidového profilování je nalezení molekul lipidů s výrazným zvýšením či snížením koncentrace v biologických vzorcích vyoperovaných nádorů a sousedních zdravých tkání, krve, moči nebo kondenzátu dechu pacientů trpících rakovinou a zdravých dobrovolníků. 
Chemici Jan Macák a Michal Holčapek z Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice se tak zařadili k prestižní skupině českých vědců, kteří kdy uspěli a získali finanční podporu na svůj vědecký výzkum v ERC programech Evropské výzkumné rady nebo Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, tedy institucí, které podporují novou generaci špičkových evropských vědců a rozvoj hraničních vědeckých disciplín s mimořádným inovačním potenciálem pro budoucnost.
V tomto týdnu budou při připomínání 10. výročí podpory inovativních vědeckých projektů Evropskou radou pro výzkum patřit k těm, kteří úspěchy svých vědeckých záměrů a řešených projektů v Praze a Brně představí.

Další zprávy z kategorie "Společnost"

12.3.

Výhodnější parkování v garážích Regiocentra

Smlouva kraje s Atolem se nám nezdá výhodná ani pro jednu stranu.

Společnost celý článek
28.5.

Česká spořitelna otevřela v Pardubicích své osmé regionální administrativní centrum

Na pomoc zaměstnávání lidí s handicapem se banka zaměřuje již dlouhodobě v rámci vlastního projektu Transition, v současné době například mimo jiné připravuje interní audit všech pracovních pozic v bance, které jsou vhodné pro osoby se zdravotním postižením.

Společnost celý článek
25.7.

Cyklista zemřel

Policisté proto hledají svědky této nehody, kteří by mohli přispět k řádnému objasnění toho, co se na místě stalo, aby volali na linku 158 nebo přímo pardubickým dopravním policistům na číslo 974 566 254.

Společnost celý článek
25.6.

Pardubický kraj na Czech Street Party

V rámci tohoto výročí budou v průběhu večera jednotlivé kraje postupně představovány moderátorem akce.

Společnost celý článek
7.2.

Oddělený sběr bioodpadu v letošním roce

„Jedná se o nadstandardní službu pro občany, proto ji nelze zahrnout do platby místního poplatku za svoz komunálního odpadu,“ vysvětluje vedoucí odboru životního prostředí Miroslav Míča. V roce 2014 budou proto všichni účastníci projektu přispívat částkou 300,- Kč na nádobu a rok, zbývající část nákladů hradí pardubický magistrát, důvodem je význam této činnosti vůči životnímu prostředí. Poplatek za službu odděleného sběru bioodpadu na rok 2014 je splatný do konce dubna.

Společnost celý článek
5.2.

Byl opilý, ale naštěstí nezmrznul

Sedmačtyřicetiletý muž totiž při telefonickém hovoru řekl, že odchází s láhví alkoholu do hor a že ho asi najdou až lyžaři.

Společnost celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting