Nemocnice ustavila odbornou Lékařskou radu

12.6.

Nemocnice ustavila odbornou Lékařskou radu

Představenstvo Nemocnice Pardubického kraje schválilo v květnu ustavení odborného poradního orgánu, tzv. Lékařské rady. Ta poprvé zasedne příští týden a jejího jednání se za akcionáře nemocnice zúčastní i 1. náměstek hejtmana Pardubického kraje Roman Línek.

„Cílem Lékařské rady je posuzovat poskytování zdravotní péče s jistým odborným nadhledem. Jsem rád, že se nám podařilo získat lidi, kteří jsou schopni udávat směry rozvoje jednotlivých oborů v kontextu s nejnovějšími poznatky medicíny, ale také s demografickým vývojem společnosti, časovou dostupností oborů a s ohledem na využití odborných kapacit v jednotlivých nemocnicích a při jejich vzájemné spolupráci,“ řekl Roman Línek.
Lékařská rada má 9 členů a jejich funkční období je dvouleté. Činnost Lékařské rady se řídí Statutem a Jednacím řádem Lékařské rady.


„Lékařská rada je složena z významných odborníků ve svých oborech. Tvoří poradní orgán představenstva mimo jiné pro oblast strategie a struktury zdravotní péče, pro oblast přístrojových investic a dlouhodobého a udržitelného rozvoje jednotlivých oborů v naší nemocnici,“ uvedl Tomáš Gottvald, generální ředitel a předseda představenstva Nemocnice Pardubického kraje.


Lékařská rada rovněž doporučí jmenování garantů oborů, které navrhli lékaři Nemocnice Pardubického kraje. Rovněž garanti budou jmenováni představenstvem na dva roky. „Předběžné nominace ve většině oborů vzešly z jednání členů představenstva s primáři nemocnic v minulých týdnech. Garanti budou mít za úkol zpracovat koncepci svého oboru. To je velmi podstatný moment. Tím, že se na její tvorbě budou zásadním způsobem podílet lékaři Nemocnice Pardubického kraje, předpokládáme větší míru ztotožnění se zdravotníků s koncepcí,“ uvedl Vladimír Ninger, náměstek generálního ředitele pro zdravotní péči a člen představenstva Nemocnice Pardubického kraje.

Složení Lékařské rady:

Prof. MUDr. Miloš Táborský, CSc., Ph.D., FESC, MBA
přednosta 1. interní kardiologické kliniky Fakultní nemocnice a Univerzity Palackého v Olomouci, předseda České kardiologické společnosti

Doc. MUDr. Leoš Heger, CSc.
Místopředseda Výboru pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny PČR, bývalý ministr zdravotnictví

Prof. MUDr. Vladimír Černý
Přednosta Kliniky anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny Krajská zdravotní a.s. – Masarykova nemocnice o.z.

Doc. MUDr. Jaromír Šimša, Ph.D.
Přednosta chirurgické kliniky 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice v Praze

Doc. MUDr. Ivan Netuka, Ph.D.
Zástupce přednosty Kardiocentra a Kliniky kardiovaskulární chirurgie IKEM

MUDr. Jiří Řezníček
Ředitel Orlickoústecké nemocnice - Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Doc. MUDr. Jiří Šiller, Ph.D.
Přednosta Chirurgické kliniky Pardubické nemocnice - Nemocnice Pardubického kraje, a. s a FZS Univerzity Pardubice

MUDr. Leoš Ungermann, Ph.D.
Primář RDG oddělení Pardubické nemocnice - Nemocnice Pardubického kraje, a. s. a FZS Univerzity Pardubice

MUDr. Petr Vyhnálek, Ph.D.
Primář interního oddělení Pardubické nemocnice - Nemocnice Pardubického kraje, a. s.

Další zprávy z kategorie "Společnost"

5.8.

Nápor zájemců o řidičáky. Magistrát prodlužuje úřední hodiny

„Rozhodli jsme se proto na oddělení řidičských průkazů od 1. srpna prodloužit provozní dobu, a to v pondělí a ve středu do 18 hodin. Navýšíme také kapacitu objednávkového systému na magistrátním webu, “ říká vedoucí odboru dopravy Vladimír Bakajsa.

Společnost celý článek
19.5.

Hospodářská recese tíží i neziskové organizace

Po škrtech, které proběhly na přelomu roku téměř v každé společnosti, totiž moc peněz na dobročinné účely nezbylo.

Společnost celý článek
8.7.

Na Dolní Moravě otevřeli Mamutíkův vodní park

V tomto přírodním vodním areálu se nachází ještě další zajímavá zařízení a stroje, které mohou turisté prozkoumat. Mezi ty patří Tyrolský jez, Ztracené kolo, Elektrárna, Buchar, Archimédes nebo Závlaha. Pro všechny vodní nadšence rozhodně platí, že by si měli vzít náhradní suché oblečení a vodní hrátky si naplno užít.

Společnost celý článek
7.2.

Dráček Záchranáček se těší na hasičské vtipy – soutěž o ten nejlepší právě startuje

Záštitu nad projektem převzal generální ředitel Hasičského záchranného sboru ČR genmjr. Ing. Drahoslav Ryba. Soutěžit mohou děti z mateřských, základních nebo středních škol i všichni dospělí se smyslem pro humor. Samostatnou soutěžní kategorii mají profesionální a dobrovolní hasiči.

Společnost celý článek
10.7.

Během týdne dalších devět nelegálních migrant

Tolik jich zjistili a následně zajistili naši cizinečtí policisté v mezinárodních vlacích projíždějících Pardubickým krajem.

Společnost celý článek
22.4.

Kraj nesouhlasí s postupem ministerstva zdravotnictví

Považujeme za zcela nestandardní záležitost, že nám ministerstvo dosud neodpovědělo na všechny naše dotazy.

Společnost celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting