Nemocnice ustavila odbornou Lékařskou radu

12.6.

Nemocnice ustavila odbornou Lékařskou radu

Představenstvo Nemocnice Pardubického kraje schválilo v květnu ustavení odborného poradního orgánu, tzv. Lékařské rady. Ta poprvé zasedne příští týden a jejího jednání se za akcionáře nemocnice zúčastní i 1. náměstek hejtmana Pardubického kraje Roman Línek.

„Cílem Lékařské rady je posuzovat poskytování zdravotní péče s jistým odborným nadhledem. Jsem rád, že se nám podařilo získat lidi, kteří jsou schopni udávat směry rozvoje jednotlivých oborů v kontextu s nejnovějšími poznatky medicíny, ale také s demografickým vývojem společnosti, časovou dostupností oborů a s ohledem na využití odborných kapacit v jednotlivých nemocnicích a při jejich vzájemné spolupráci,“ řekl Roman Línek.
Lékařská rada má 9 členů a jejich funkční období je dvouleté. Činnost Lékařské rady se řídí Statutem a Jednacím řádem Lékařské rady.


„Lékařská rada je složena z významných odborníků ve svých oborech. Tvoří poradní orgán představenstva mimo jiné pro oblast strategie a struktury zdravotní péče, pro oblast přístrojových investic a dlouhodobého a udržitelného rozvoje jednotlivých oborů v naší nemocnici,“ uvedl Tomáš Gottvald, generální ředitel a předseda představenstva Nemocnice Pardubického kraje.


Lékařská rada rovněž doporučí jmenování garantů oborů, které navrhli lékaři Nemocnice Pardubického kraje. Rovněž garanti budou jmenováni představenstvem na dva roky. „Předběžné nominace ve většině oborů vzešly z jednání členů představenstva s primáři nemocnic v minulých týdnech. Garanti budou mít za úkol zpracovat koncepci svého oboru. To je velmi podstatný moment. Tím, že se na její tvorbě budou zásadním způsobem podílet lékaři Nemocnice Pardubického kraje, předpokládáme větší míru ztotožnění se zdravotníků s koncepcí,“ uvedl Vladimír Ninger, náměstek generálního ředitele pro zdravotní péči a člen představenstva Nemocnice Pardubického kraje.

Složení Lékařské rady:

Prof. MUDr. Miloš Táborský, CSc., Ph.D., FESC, MBA
přednosta 1. interní kardiologické kliniky Fakultní nemocnice a Univerzity Palackého v Olomouci, předseda České kardiologické společnosti

Doc. MUDr. Leoš Heger, CSc.
Místopředseda Výboru pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny PČR, bývalý ministr zdravotnictví

Prof. MUDr. Vladimír Černý
Přednosta Kliniky anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny Krajská zdravotní a.s. – Masarykova nemocnice o.z.

Doc. MUDr. Jaromír Šimša, Ph.D.
Přednosta chirurgické kliniky 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice v Praze

Doc. MUDr. Ivan Netuka, Ph.D.
Zástupce přednosty Kardiocentra a Kliniky kardiovaskulární chirurgie IKEM

MUDr. Jiří Řezníček
Ředitel Orlickoústecké nemocnice - Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Doc. MUDr. Jiří Šiller, Ph.D.
Přednosta Chirurgické kliniky Pardubické nemocnice - Nemocnice Pardubického kraje, a. s a FZS Univerzity Pardubice

MUDr. Leoš Ungermann, Ph.D.
Primář RDG oddělení Pardubické nemocnice - Nemocnice Pardubického kraje, a. s. a FZS Univerzity Pardubice

MUDr. Petr Vyhnálek, Ph.D.
Primář interního oddělení Pardubické nemocnice - Nemocnice Pardubického kraje, a. s.

Další zprávy z kategorie "Společnost"

13.2.

Moravskotřebovská Hereret zaujala v Praze

Tato živá Hereret měla navnadit potenciální turisty k návštěvě moravskotřebovského muzea.

Společnost celý článek
16.12.

Hradec Králové a Pardubice poskytnou Nepálu půl milionu korun

„Finanční prostředky ve výši čtvrt milionu korun budou poskytnuty účelově, a to na obnovu zničené infrastruktury, nejlépe na obnovu některé ze škol. V tomto počinu budeme spolupracovat s Pardubicemi,“ vyjádřil se krátce po zemětřesení Zdeněk Fink, primátor města Hradec Králové.

Společnost celý článek
22.2.

Spinální jednotka v Hamzově léčebně prošla moderní obnovou

Hamzova léčebna dokončila opravu spinální rehabilitační jednotky, která se specializuje na rehabilitaci po úrazech míchy. Slavnostního otevření se zúčastnili kromě vedení léčebny také náměstkyně ministra zdravotnictví Alena Šteflová, hejtman Martin Netolický, 1. náměstek hejtmana Roman Línek, radní pro regionální rozvoj Hana Štěpánová a další významní hosté.

Společnost celý článek
2.5.

Sopotnická firma dostala nejvyšší pokutu

Z podorlického regionu dostala nejvyšší pokutu firma Tulach ze Sopotnice na Ústeckoorlicku, která vyrábí laminátové výrobky.

Společnost celý článek
23.7.

Pardubickým krajem projel “jaderný vlak“

„Radioaktivní“ vlak má absolutní přednost před veškerou dopravou na železnici, souprava nesmí nikde zastavit.

Společnost celý článek
27.4.

Tyršovy sady mají vlastní webovku

Pardubice chtějí v rámci větší otevřenosti radnice vůči veřejnosti postupně zřídit stránky pro veškeré velké projekty města.

Společnost celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting