Nová česká technologie vyčistí staré ekologické zátěže

9.6.

Nová česká technologie vyčistí staré ekologické zátěže

Nová česká technologie vyčistí staré ekologické zátěže

Na semináři v Pardubicích se mohla veřejnost seznámit s českým patentem, který pomůže s likvidací odpadů s obsahem DDT, polychlorovaných bifenylů (PCB), lindanu, dioxinů a dalších perzistentních organických látek (POPs). Technologii nazvanou CMD (Copper Mediated Destruction) představili vědečtí odborníci Ing. Vladimír Pekárek, CSc. (Dapol, s.r.o.) a Ing. Tomáš Ocelka (Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě – Národní referenční laboratoř pro analýzu POPs). „Tato technologie v kombinaci s termickou desorpcí je vhodná i pro dekontaminaci starých skladů pesticidů a zeminy v jejich okolí od POPs, tedy i například bývalého skladu pesticidů v Klatovech – Lubech,“ řekl Ing. Tomáš Ocelka na semináři „Nakládání s odpady a toxické látky v životním prostředí“, který uspořádalo minulý týden občanské sdružení Arnika v pardubickém Domě Techniky. „Až dosud se značná část kontaminovaných zemin anebo suti ze starých ekologických zátěží spalovala ve spalovnách. Existuje i plán na jejich pálení v cementárnách. Z toho ale vznikají vysoké objemy odpadů ze spalování, s nimiž si často jejich producenti neví rady,“ uvedl RNDr. Jindřich Petrlík vedoucí programu Toxické látky a odpady sdružení Arnika. „Nespalovací technologie dekontaminují půdu šetrnějším způsobem, takže je znovu využitelná. Dalším produktem těchto technologií jsou v případě dekontaminace odpadů s POPs jednodušší chemické látky, které lze zčásti znovu využít. Novou českou nespalovací technologii proto vidíme jako naději pro řešení zátěží jako jsou DDT či lindanem kontaminované bývalé sklady pesticidů anebo budovy kontaminované PCB,“ komentoval výhody nespalovacích technologií RNDr. Petrlík Předvedená technologie byla také již během pilotních testů vyzkoušena například pro dekontaminaci smetků ze zátěže ve Spolaně Neratovice, omítek z bývalého skladu pesticidů v Klatovech – Lubech, popílku ze spaloven s vysokým obsahem dioxinů anebo olejů s polychlorovanými bifenyly. „O technologii projevili zájem Japonci, kteří mají daleko přísnější normy na přítomnost dioxinů v popílcích ze spaloven, a tak musí tuto problematiku řešit,“ doplnil Ing. Vladimír Pekárek, CSc. „Ukázaly se určité problémy pro práci s odpady v alkalickém prostředí, ale to vyřeší jednotka termické desorpce, se kterou by se měla s pomocí grantu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR postavit jednotka k likvidaci starých ekologických zátěží v provozní velikosti,“ informoval na semináři Ing. Tomáš Ocelka. Semináře, který v Pardubicích zorganizovala Arnika v rámci projektu „Budoucnost bez jedů“, se zúčastnilo 27 lidí. Převažovali členové občanských sdružení orientovaných na oblast životního prostředí a členové samospráv obcí.

Další zprávy z kategorie "Společnost"

14.8.

Letos se uskuteční již v pořadí 16. ročník vojensko-historické akce Cihelna

Akce Cihelna 2013 proběhne 16. až 17. srpna 2013. Hlavní téma historické ukázky bude Ostravská operace 1945.

Společnost celý článek
24.2.

Pardubické Bláznivé nůžky mají další cenu

Východočeské divadlo zaujalo nejen pražské diváky,ale také divadelní kritiky, kteří „Nůžkám“ udělili Cenu poroty.

Společnost celý článek
8.3.

Od února probíhají další měření radonu

Jak jsou na tom pardubické školky a školy s radonem, ukážou další kontrolní měření. Statutární město Pardubice ve spolupráci se Státním ústavem radiační ochrany se letos zaměřilo na ty objekty, u kterých byla již v roce 2011 naměřena zvýšená koncentrace radonu a od roku 2011 u nich bylo provedeno zateplení či jiné stavební úpravy.

Společnost celý článek
20.10.

Při další akci Blue 24 zkontrolovali inspektoři ČIŽP 150 sběren, téměř s polovinou z nich zahájí správní řízení

Naopak zákaz úhrady v hotovosti při výkupu odpadů stanovený zákonem od 1. října letošního roku, sběrny dodržovaly. „Opakovaná a intenzivní kontrolní činnost pomáhá snížit protiprávní jednání v oblasti sběru a výkupu kovů,“ dodal Geuss.

Společnost celý článek
13.6.

Gastronomické zážitky už tento víkend na Beko Fresh festivalu v Pardubicích

Tento víkend doporučujeme naplánovat si pohodu ve skvělé společnosti dobrého jídla a pití,nechat si v žaludku místo na vybrané pochoutky, vzít kamarády nebo celou rodinu a vyrazit na gurmánskou akci roku – Beko Fresh festival v areálu dostihového závodiště v Pardubicích. Aby si návštěvníci festival užili ještě víc, přinášíme festivalové desatero.

Společnost celý článek
23.9.

Dalších 308 milionů korun do Pardubického kraje

Výbor Regionální rady NUTS II Severovýchod projednal a schválil dotaci pro projekty z peněz EU

Společnost celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting