Nová česká technologie vyčistí staré ekologické zátěže

9.6.

Nová česká technologie vyčistí staré ekologické zátěže

Nová česká technologie vyčistí staré ekologické zátěže

Na semináři v Pardubicích se mohla veřejnost seznámit s českým patentem, který pomůže s likvidací odpadů s obsahem DDT, polychlorovaných bifenylů (PCB), lindanu, dioxinů a dalších perzistentních organických látek (POPs). Technologii nazvanou CMD (Copper Mediated Destruction) představili vědečtí odborníci Ing. Vladimír Pekárek, CSc. (Dapol, s.r.o.) a Ing. Tomáš Ocelka (Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě – Národní referenční laboratoř pro analýzu POPs). „Tato technologie v kombinaci s termickou desorpcí je vhodná i pro dekontaminaci starých skladů pesticidů a zeminy v jejich okolí od POPs, tedy i například bývalého skladu pesticidů v Klatovech – Lubech,“ řekl Ing. Tomáš Ocelka na semináři „Nakládání s odpady a toxické látky v životním prostředí“, který uspořádalo minulý týden občanské sdružení Arnika v pardubickém Domě Techniky. „Až dosud se značná část kontaminovaných zemin anebo suti ze starých ekologických zátěží spalovala ve spalovnách. Existuje i plán na jejich pálení v cementárnách. Z toho ale vznikají vysoké objemy odpadů ze spalování, s nimiž si často jejich producenti neví rady,“ uvedl RNDr. Jindřich Petrlík vedoucí programu Toxické látky a odpady sdružení Arnika. „Nespalovací technologie dekontaminují půdu šetrnějším způsobem, takže je znovu využitelná. Dalším produktem těchto technologií jsou v případě dekontaminace odpadů s POPs jednodušší chemické látky, které lze zčásti znovu využít. Novou českou nespalovací technologii proto vidíme jako naději pro řešení zátěží jako jsou DDT či lindanem kontaminované bývalé sklady pesticidů anebo budovy kontaminované PCB,“ komentoval výhody nespalovacích technologií RNDr. Petrlík Předvedená technologie byla také již během pilotních testů vyzkoušena například pro dekontaminaci smetků ze zátěže ve Spolaně Neratovice, omítek z bývalého skladu pesticidů v Klatovech – Lubech, popílku ze spaloven s vysokým obsahem dioxinů anebo olejů s polychlorovanými bifenyly. „O technologii projevili zájem Japonci, kteří mají daleko přísnější normy na přítomnost dioxinů v popílcích ze spaloven, a tak musí tuto problematiku řešit,“ doplnil Ing. Vladimír Pekárek, CSc. „Ukázaly se určité problémy pro práci s odpady v alkalickém prostředí, ale to vyřeší jednotka termické desorpce, se kterou by se měla s pomocí grantu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR postavit jednotka k likvidaci starých ekologických zátěží v provozní velikosti,“ informoval na semináři Ing. Tomáš Ocelka. Semináře, který v Pardubicích zorganizovala Arnika v rámci projektu „Budoucnost bez jedů“, se zúčastnilo 27 lidí. Převažovali členové občanských sdružení orientovaných na oblast životního prostředí a členové samospráv obcí.

Další zprávy z kategorie "Společnost"

7.5.

Duben ve znamení bezpečnosti v dopravě Policisté dohlíželi na dodržování pravidel silničního provozu.

Policejní prevence nejsou jen přednášky a ukázky v mateřských, základních nebo středních školách. Policisté z Oddělení tisku a prevence se svou prací vyrážejí také do terénu. Duben je spojován s měsícem bezpečnosti, proto se společně s policejními hlídkami zapojovali do různých dopravně bezpečnostních akcí a dalších aktivit.

Společnost celý článek
30.11.

Deník puberťáka aneb Robert Bellan o dospívání

Mladý člověk v období mezi dvanáctým a patnáctým rokem je extrémně citlivý, „nasává“ informace, zkušenosti, rodičovská výchova má na něj velký vliv. Odborné hledisko mě zajímá z toho důvodu (a myslím, že by mohlo i diváky), že následky rodičovské výchovy si s sebou neseme celý život a určité vzorce chování přenášíme znovu na své děti.

Společnost celý článek
22.7.

Tesco ve Vysokém Mýtě nabídne 100 pracovních míst

V novém hypermarketu naleznou uplatnění zaměstnanci, kteří budou vykonávat práci pokladních, prodavačů a doplňovačů.

Společnost celý článek
19.2.

V muzeu na Mezinárodní den průvodců rozdávají dárky – poznejte architekturu a osobnosti Poličky

Polička je městem, které pro cestovatele, ale i své obyvatele, vydává zajímavé publikace. Díky nim se návštěvníci mohou dovědět více o nejslavnějším rodákovi Bohuslavu Martinů či o gotickém opevnění města, barokních stavbách nebo o moderní architektuře z let 1900 – 1950.

Společnost celý článek
25.3.

Pardubice pomáhají kosovskému městu s rozvojem

Do konce roku 2009 se uskuteční ještě studijní cesta představitelů kosovské administrativy do Pardubic.

Společnost celý článek
28.6.

Učitelé: Děti se naučí více na zemědělském statku

Učitelé si tento způsob spolupráce velmi pochvalují a pozitivně hodnotí přínos pro své žáky.

Společnost celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting