Nový školní rok na ZŠ Studánka komplikuje stav stropů

3.9.

Nový školní rok na ZŠ Studánka komplikuje stav stropů

Základní škola Studánka buduje díky dotacím z ITI Hradecko-pardubické aglomerace nové odborné učebny. Při jejich rekonstrukci však byl zjištěn špatný stav stropních konstrukcí, který komplikuje výuku v poschodích všech pavilonů školy. Město nyní čeká na konečný posudek statika a řeší případné náhradní prostory.
Dnešní zákaz užívání učeben v prvním poschodí všech pavilonů přinesl během posledního dne školních prázdnin nepříjemné překvapení nejen řediteli školy se 740 žáky, ale i jejich rodičům a zřizovateli. Stropní konstrukce vykazují nadměrné průhyby překračující normu, škola tak nemůže využívat prostory a třídy ve druhém nadzemním podlaží. „Jakmile budeme mít definitivní vydání znaleckého posudku, který by město mělo obdržet nejpozději do 5. září, rozhodneme o dalším postupu. Nabízí se dvě varianty. Na základě rozhodnutí statika mohou být stropy dočasně podepřeny konstrukcí a v jednotlivých pavilonech postupně opraveny během příštích letních prázdnin, v případě, že by statik konstatoval havarijní stav, by výuka musela probíhat v náhradních prostorách a rekonstrukce stropů by musela být zahájena neprodleně,“ popisuje situaci v ZŠ Studánka náměstkyně primátora Helena Dvořáčková zodpovědná za územní plánování s tím, že dočasné útočiště by části žáků poskytla ZŠ Dubina.
Pro děti druhého stupně bude od 4. do 7. září vyhlášeno ředitelské volno. V případě, že rodiče budou potřebovat zajištění dohledu nad svými dětmi z druhého stupně, škola pro tyto žáky zajistí náhradní program. „Zahájení školního roku 3. září proběhne se všemi dětmi v prostorách ZŠ Studánka s tím, že žáci druhého stupně budou mít od úterý do pátku ředitelské volno,“ podotýká ředitel ZŠ Studánka Filip Patlevič. V dalším týdnu se pak žáci přesunou do základní školy na Dubině. „Díky vstřícnému přístupu ředitelky ZŠ Dubina, paní Kozákové, může být od 10. září dočasně pro žáky druhého stupně ze ZŠ Studánka zajištěna výuka na Dubině. Děti zde budou mít k dispozici až dvanáct učeben, v případě žáků prvního stupně bude výuka na ZŠ Studánka probíhat bez omezení,“ doplňuje náměstek primátora pro školství Jakub Rychtecký.
Podle vyjádření náměstkyně budou kontrole následně podrobeny i další školy, které byly postaveny v 60. letech minulého století. „Rozhodli jsme se provést kontrolu stavu stropů všech škol postavených v tomto období. Jako první by měla být této kontrole podrobena základní škola v Polabinách I,“ dodává náměstkyně Dvořáčková
Zdroj: pardubice.eu

Další zprávy z kategorie "Společnost"

19.6.

Kraj přispěje zastupitelům pouze na vzdělání spojené s mandátem

V rozpočtu je nadále 200 tisíc korun na vzdělávání členů zastupitelstva, ale to bude zaměřeno na vzdělávání související s mandátem, tedy jazykové vzdělávání nebo vzdělávání související s činností zastupitelstva, například v oblasti legislativy.

Společnost celý článek
28.11.

Pardubice – město s výbornou sociální situací

Ocenění ve čtvrtek 24. listopadu v Praze převzala primátorka Pardubic Štěpánka Fraňková.

Společnost celý článek
2.5.

O zdravotnictví debatovali u kulatého stolu

Z jednání vyplynulo, že ředitelům nemocnic nejvíce komplikují situaci odlišné požadavky jednotlivých zdravotních pojišťoven.

Společnost celý článek
25.10.

LesFest: festival dokumentárních filmů plný stromů, hub a vůní

LesFest 2016 se koná pod záštitou primátora Hradce Králové MUDr. Zdeňka Finka. Slavnostního zahájení se zúčastní Ing. Daniel Szórád, Ph.D. (generální ředitel Lesy ČR), PhDr. Romana Lišková (náměstkyně primátora města Hradec Králové), Ing. Milan Zerzán (ředitel Městské lesy Hradce Králové, a.s.) a Ing. Petr Alexander, CSc. (Life Sciences Film Festival).

Společnost celý článek
23.12.

Mezi svátky budou některé agendy fungovat omezeně

S přelomem roku souvisí také účetní uzávěrky, pokladny magistrátu tak budou 31. 12. zavřené. Oddělení dopravně správních agend, které má na starosti mj. řidičské průkazy, bude také fungovat kvůli odstávce pokladen pouze omezeně. Výjimkou bude pokladna v Černé za Bory, kde sídlí registr motorových vozidel. Ta bude v provozu i na Silvestra.

Společnost celý článek
3.5.

Firma REKLA dostala pokutu 220 tisíc korun za nezákonné nakládání s nebezpečnými odpady v Pardubicích-Semtíně

„Jednalo se o odpadní oleje přijaté k přepracování a kaly z olejových odlučovačů z vlastní produkce firmy. Při kontrole jsme našli celkem 18 m3těchto nebezpečných odpadů v kontejnerech a kovových sudech,“ uvedl Lukáš Trávníček, ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP v Hradci Králové.

Společnost celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting