O Cenu Magnesia Litera bojují hned ve dvou kategoriích dvě knihy akademiků Univerzity Pardubice

4.4.

O Cenu Magnesia Litera bojují hned ve dvou kategoriích dvě knihy akademiků Univerzity Pardubice

Začátkem dubna se rozhodne o knižních cenách Magnesia Litera 2016. Slavnostní ceremoniál se uskuteční v prostorách Nové scény Národního divadla v úterý 5. dubna. O prvenství se uchází celkem 347 knih a své zastoupení budou mít se dvěma tituly s historickou tematikou i autoři z Fakulty filozofické Univerzity Pardubice.
Knižní ceny Magnesia Litera vyhlašují vítěze v devíti kategoriích a ve dvou z nich jsou za svá díla nominováni i autoři z Ústavu historických věd Fakulty filozofické Univerzity Pardubice. Obě knihy se přitom zaměřují na historická témata, která doposud stála spíše stranou zájmu historiků. V nominovaných knihách se tak čtenáři dočtou o osudech dětí za první světové války i osudech žen-divadelnic během druhé světové války.
V kategorii Litera za literaturu faktu je nominována trojice autorů-historiků za historickou studii k dějinám každodennosti, jejíž název cituje výrok císaře Františka Josefa I. – „Vše pro dítě. Válečné dětství 1914–1918“. Ta bude o vítězství bojovat v konkurenci dalších 59 titulů. 
Za monografií stojí autorský tým z Fakulty filozofické Univerzity Pardubice ve složení prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc., Mgr. Martina Halířová, Ph.D., a doc. PhDr. Tomáš Jiránek, Ph.D. Na pozadí velkých politických dějin a válečných událostí zkoumají proměny civilního života v zázemí. Popisují strádání matek s dětmi, jejichž živitelé bojovali kdesi na frontách. Na jejich citovém traumatu, podlomeném zdraví i sociální bídě se podepsaly všeobecný materiální nedostatek, přídělový systém, pracovní nasazení nedospělých a nakonec ještě epidemie španělské chřipky. 
„Dětem často odpadalo vyučování, měly více volného času a nedostatečný dohled. To mnohdy vedlo k jejich zvlčení a předčasným zkušenostem s alkoholem, tabákem i sexem. Z mnohých sirotků se stávali malí bezdomovci. Za účelem přežití se často uchylovaly ke lžím a přetvářce,“ popisuje útrapy válečných dětí prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc., spoluautorka knihy, která je originálním příspěvkem ke stoletému výročí vypuknutí první světové války.
V kategorii Litera pro objev roku bojovala o pozornost poroty spolu s dalšími 21 tituly také kniha Mgr. Blanky Jedličkové s názvem Ženy na rozcestí. Divadlo a ženy okolo něj 1939–1945. Autorka působící jako doktorandka Ústavu historických věd Fakulty filozofické prostřednictvím životních příběhů sedmi žen hledá odpovědi na otázky týkající se společenské každodennosti v době nacistické okupace. Každá z hrdinek byla určitým způsobem spjata s divadlem, ale rozdílné byly jejich osudy ve vztahu k okupační moci. Kniha nabízí originální pohled do každodenního života během protektorátu a odhaluje dosud málo známou kapitolu našich dějin.
„Nominace nás velmi potěšila a chápeme ji nejen jako ocenění naší práce, ale vážíme si i zviditelnění naší fakulty a univerzity, které badatelskou práci akademických pracovníků podporují,“ doplňuje historička Milena Lenderová, která se skromností sobě vlastní nevěří v úspěšnost zmíněných fakultních nominací, které jako takové již považuje za ocenění badatelské práce autorů pardubické univerzity.
O vítězích v jednotlivých kategoriích rozhoduje odborná porota, kterou delegovaly oborově příslušné obce a organizace. Úkolem výročních knižních cen Magnesia Litera je propagovat kvalitní literaturu a dobré knihy, a to bez omezení a bez ohledu na žánry. Stejnou pozornost si zaslouží spisovatelé, básníci, překladatelé, nakladatelé i vědci a teoretici. 
Slavnostní vyhlášení se koná v úterý 5. dubna a bude vysíláno také v České televizi.

Další zprávy z kategorie "Společnost"

26.9.

Právě dnes vyjíždí vlaky RegioJetu

Od 6. října 2009 byl rovněž zapsán předmět činnosti „provozování dráhy a drážní dopravy“.

Společnost celý článek
25.6.

Antibiotika, ani hormony v jogurtech nejsou!

A mléko antibiotiky léčených krav se nesmí použít pro lidskou spotřebu.

Společnost celý článek
25.8.

Pardubice: kasičky pro oblasti postižené povodní

Na recepci budovy Komenského náměstí a v budově v ulici Jiráskova může každý vyjádřit svoji solidaritu.

Společnost celý článek
1.7.

Vůči zlomyslným voláním budou hasiči nekompromisní

Tím se rozumí volání, za jiným účelem, než je oznámení událostí v případech, kdy je ohrožen život.

Společnost celý článek
11.2.

Nový trend pardubické policie

Další novinkou jsou dopravní kontroly s využitím nových pomocníků. Těmi jsou velmi přesné laserové radary.

Společnost celý článek
21.12.

Století autoškoly

S rozvojem autoškol za první republiky souvisí i český vynález - motocykl s dvojím řízením, patentovaný v roce 1938.

Společnost celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting