O odškodnění žádá desetinásobně víc lidí

5.5.

O odškodnění žádá desetinásobně víc lidí

O odškodnění žádá desetinásobně víc lidí

Zhruba 80 lidí požádalo do konce dubna město Pardubice o odškodnění za újmu způsobenou špatným stavem komunikací během letošní zimy. V minulých letech, tedy ještě před vydáním "chodníkového zákona", řešilo město zhruba desetinu takovýchto případů, většinou náhrady škod na majetku. Letos převažují žádosti související s pády na chodnících. O vyplacení odškodného ale rozhoduje pojišťovna, u níž je město Pardubice i pro tyto případy pojištěno. Takzvaný chodníkový zákon, tedy novela zákona o pozemních komunikacích, platí od dubna loňského roku. Přesouvá odpovědnost za stav chodníků na vlastníky, tedy ve většině případů na obce a města. Opovídají za škody, jejichž příčinou byla závada ve schůdnosti.   „Nejčastěji požadují náhradu škody lidé, kteří se zranili pádem na chodnících či městských komunikacích, pouze v jedenácti případech žádali náhradu škody, která jim vznikla na majetku,“ řekla Jitka Bobková z odboru majetku a investic, u níž se žádosti o odškodnění scházejí. Dva z nároků na náhradu škody na majetku byly pojišťovnou zamítnuty, většinu zbývajících již pojišťovna vypořádala. Odškodnění podle pojišťovny náleží například i majitelům dvou osobních vozů, na něž spadl v Bělehradské ulici strom, který se rozlomil pod tíhou sněhu.   Oprávněnost nároků na odškodnění za úrazy zapříčiněné pádem na zasněžených či zledovatělých komunikacích zatím pojišťovna prošetřuje.  Městu do poloviny dubna oznámilo úmysl požadovat náhradu 89 občanů, žádost zatím podalo 75 z nich. Svůj nárok přitom mohou uplatnit do tří let. „Administrativa spojená s odškodňováním je poměrně složitá. Od pojišťovny jsme dostali soubor dotazů, na něž musí odpovědět poškození a správce komunikací, tedy Služby města Pardubic. Na jejich základě zpracujeme zprávu pro pojišťovnu, která si může vyžádat ještě  další dokumenty, například lékařskou dokumentaci,“ doplnila Jitka Bobková.

Další zprávy z kategorie "Společnost"

26.1.

Od 1. února můžete odevzdat beztrestně nelegální zbraň

Amnestie vstupuje v platnost v souvislosti s nabytím účinností novely zákona o zbraních.

Společnost celý článek
19.3.

Akademie věd podporuje výzkum v našem kraji

Pracovníci akademie se díky smlouvě s krajem a sdružením Orlicko podílejí na více jak 15 projektech v regionu.

Společnost celý článek
13.4.

Přes 3000 domácností třídí bioodpad

Přihlášku s pořadovým číslem 3000 vyplnila Martina Nováková z Bílého Předměstí. Od zástupců města a Služeb města Pardubic, které sběr organizují, převzala nejen hnědý kontejner na bioodpad, ale také mobilní telefon a poukaz na odběr 3 000 kilogramů kvalitního kompostu.

Společnost celý článek
10.1.

První jízda nesmí být tou poslední

Preventivních programů, zaměřených na dopravu jsme v minulosti měli spoustu, ale vždy jsme na toto téma spíše diskutovali.

Společnost celý článek
9.5.

V Pardubicích se představí nejen letadla

V ukázkách z daných období se představí historické letouny a na zemi děj doplní herci v dobových kostýmech.

Společnost celý článek
14.1.

Dotace: kraj „porcoval medvěda“

Tentokráte Rada Pardubického kraje na svém 64. jednání rozdělila celkovou částku 460 tisíc korun.

Společnost celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting