Občané se mohou vyjádřit k rozvoji České republiky

23.7.

Občané se mohou vyjádřit k rozvoji České republiky

Občané se mohou vyjádřit k rozvoji České republiky

Občané mají možnost připomínkovat Politiku územního rozvoje České republiky. Jedná o zásadní dokument, který ovlivní rozvoj měst a obcí. Stručně jej lze popsat jako celostátní územní plán, vymezující nejdůležitější záměry a stavby. Veřejné projednání se konalo včera odpoledne v sále Městské knihovny v Praze. Nevládní organizace politiku kritizují a mají k ní zásadní výhrady. V dokumentu se objevuje řada kontroverzních projektů, například jezy na dolním Labi, plavební kanál Dunaj-Odra-Labe, dálnice, elektrárny či úložiště jaderných odpadů. „Politika územního rozvoje obsahuje řadu kontroverzních záměrů, ať už přesně vymezené trasy dopravních staveb, jezy na Labi, ochranu území pro plavební kanál Dunaj-Odra-Labe, nové přehrady nebo pro budování úložišť jaderného odpadu bez souhlasu obcí a novou jadernou elektrárnu Blahutovice. Všechny tyto záměry mají výrazné škodlivé dopady,“ vysvětluje důvody nesouhlasu s dokumentem Martin Skalský ze sdružení Arnika. „V procesu hodnocení vlivů na životní prostředí se potvrdily negativní vlivy této koncepce na evropskou soustavu chráněných území Natura 2000, přesto vydalo Ministerstvo životního prostředí souhlasné stanovisko,“ doplňuje Skalský. Arnika se proto spolu s Ekologickým právním servisem a dalšími nevládními organizacemi nedávno obrátila na ministra Martina Bursíka. Organizace ministra upozornily na konflikt politiky s ochranou životního prostředí a vyjádřily svůj zásadní nesouhlas s její podobou. Veřejné projednání Politiky územního rozvoje se uskutečnilo 22. července 2008 a ministerstvo vyhradilo na celou diskusi o politice rozvoje České republiky pouhých 70 minut. Druhé projednání se bude konat v září v Brně. Připomínky k Politice územního rozvoje je možné zasílat až do 25. září 2008, a to e-mailem na adresu Ministerstva pro místní rozvoj, nebo prostřednictvím Arniky či Ekologického právního servisu. Ten připravil také možnost posílat připomínky jednoduše pomocí webového formuláře nebo SMS zpráv. Systém funguje tak, že po vyťukání SMS v předem určeném tvaru bude automaticky vygenerována připomínka, která odejde na adresu ministerstva. Ekologický právní servis zřídil k tématu speciální webové stránky. Samotný text Politiky územního rozvoje je dostupný na webu ministerstva. Nevládní organizace se k Politice územního rozvoje vyjadřovaly například v dřívější tiskové zprávě ze září loňského roku.

Další zprávy z kategorie "Společnost"

23.8.

Univerzita Pardubice zakončí prázdninový program pro děti Dětskou univerzitou.

„Letos byl o naši Dětskou univerzitu mezi rodiči i dětmi velký zájem. Máme dokonce dvě skupiny dětí. Těší nás, že jsou děti zvídavé, mají zájem dozvědět se nové informace, ale hlavně že chtějí vyzkoušet nové věci. Mnohým z nich to třeba napoví, pro co mají vlohy a která oblast či obor by je v budoucnu mohly zajímat a bavit. A třeba využijí některý další vzdělávací, populárně-naučný program, který univerzita nabízí,“ dodává Iva Svobodová.

Společnost celý článek
26.9.

Autogramiáda plochodrážních jezdců v OC Palác Pardubice

Přijďte si pro podpis Václava Milíka a dalších předních českých plochodrážních jezdců před samotným finále závodu o Zlatou přilbu do OC Palác Pardubice. Podpořte jezdce před startem a získejte podepsanou pohlednici.

Společnost celý článek
1.6.

Pardubice chtějí lépe organizovat dopravu

Plynulosti a bezpečnosti dopravy v Pardubicích by mohl pomoci projekt, který si nechalo zpracovat město.

Společnost celý článek
14.3.

Krajská podpora obecním prodejnám inspiruje ostatní regiony

„Myšlenka vznikla v roce 2008 a od té doby se díky krajským dotacím daří udržet v malých vesničkách v činnosti prodejny se základními druhy potravin. V minulém roce jsme poskytli podporu více než 40 obcím a výše dotací překročila 1,4 milionu korun.

Společnost celý článek
7.10.

V Hradci Králové začne sympozium o malíři Kupkovi

Františku Kupkovi se tak konečně dostává zasloužené pozornosti i v jeho rodném kraji.

Společnost celý článek
19.12.

Rozpočet na rok 2018 je schválen

Město Pardubice pro rok 2018 počítá s celkovými příjmy ve výši zhruba 1,96 miliardy korun, což je o cca 100 milionů více než v letošním roce. Dvě třetiny příjmů městského rozpočtu pocházejí z rozpočtového určení daní. Dále je v rozpočtu zapojeno více než 400 milionů korun z let minulých.

Společnost celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting