Od 1. února můžete odevzdat beztrestně nelegální zbraň

26.1.

Od 1. února můžete odevzdat beztrestně nelegální zbraň

Od 1. února můžete odevzdat beztrestně nelegální zbraň

Máte doma „načerno“ zbraň podléhající registraci u Policie České republiky a nevíte, co s ní? Jednoduché řešení nabízí amnestie, která platí od 1. února do 31. července tohoto roku a jež umožní nelegálně držené střelné zbraně beztrestně odevzdat policii. Amnestie vstupuje v platnost v souvislosti s nabytím účinností novely zákona o zbraních. Příslušné ustanovení zákona o zbraních uvádí, že trestnost nedovoleného ozbrojování zaniká u osoby, která bez povolení přechovává zbraň kategorie A (například samočinný samopal), B (například samonabíjecí pistole nebo revolver) anebo C (většina loveckých zbraní) nebo hlavní část zbraně této kategorie (například hlaveň), předá - li ji do 31. července 2009 dobrovolně do úschovy kterémukoliv útvaru policie. Ten o převzetí vydá potvrzení. Občan, který odevzdal zbraň kategorie A, B, anebo C nebo její hlavní část, může ve lhůtě 2 měsíců ode dne jejího odevzdání do úschovy požádat o vydání příslušných dokladů opravňujících jej k držení odevzdané zbraně. Nepožádá-li o vydání uvedených dokladů, použije se postup dle § 64 zákona o zbraních, tedy: a) lze převést vlastnictví ke zbrani na jiného oprávněného držitele b) lze požádat příslušný útvar policie o povolení znehodnocení, zničení nebo výrobě řezu zbraně c) lze požádat příslušný útvar policie o předání zbraně podnikateli v oboru zbraní za účelem jejího prodeje nebo úschovy Další postup zahrnuje řadu úkonů, a proto stručně popíšeme jen ty základní. Podrobné informace podají pracovníci odborů a oddělení pro zbraně a bezpečnostní materiál. V policejních evidencích bude prověřeno, zda odevzdaná zbraň nebyla ztracena nebo odcizena. Dále se bude zkoumat, zda se zbraní nebyl spáchán v minulosti trestný čin. Základním předpokladem k držení zbraní kategorie A, B, C u fyzických osob je být držitelem zbrojního průkazu. Zbrojní průkaz se rozlišuje podle účelu užívání zbraně nebo střeliva do několika skupin (například skupina A – ke sběratelským účelům, B – ke sportovním účelům…). V této souvislosti je nutné zmínit, že úsek zbraní u policie od 1. ledna 2009 funguje na základě nového územního členění. Byly zřízeny Odbory služby pro zbraně a bezpečnostní materiál pro Královéhradecký a Pardubický kraj. Pod tyto odbory jako oddělení služby pro zbraně a bezpečnostní materiál spadají pracoviště dříve spadající pod dnes již neexistující okresní ředitelství policie. Pokud tedy občan odevzdá zbraň například na policii v Novém Bydžově, ta bude odtud předána na Oddělení pro zbraně a bezpečnostní materiál Hradec Králové sídlící v hradeckých Malšovicích. Při poslední zbraňové amnestii, která byla před šesti lety, bylo v rámci České republiky odevzdáno přes čtyři tisíce zbraní. Na území tehdejší Správy Východočeského kraje policie to bylo 536 zbraní, nejvíce na Královéhradecku (87 kusů) a Rychnovsku (72). Zdroj: Policie ČR

Další zprávy z kategorie "Společnost"

18.12.

Magistrát města Pardubic a Silvestr

Z provozních důvodů bude pardubický magistrát v pondělí 31. prosince pro veřejnost otevřen pouze do 12:00 hodin.

Společnost celý článek
12.6.

Sokolové šíří lásku k vlasti a slaví 100 let od vzniku Československa

Kromě předvádění klasických hromadných skladeb se v rámci celodenního programu představily také sportovní oddíly a připraven byl bohatý doprovodný program pro malé i velké návštěvníky. Pardubický kraj podpořil organizaci krajského sletu a nákup cvičebních úborů částkou 400 tisíc korun, a proto přijel cvičence pozdravit také hejtman Martin Netolický.

Společnost celý článek
7.10.

Ministr Jurečka debatoval se zemědělci i zástupci neziskovek v kraji

Na pozvání 1. náměstka hejtmana Pardubického kraje Romana Línka přijel na pracovní návštěvu kraje ministr zemědělství Marian Jurečka. V Českých Heřmanicích debatoval se zemědělci, navštívil slatiňanské pracoviště kladrubského hřebčína a setkal se také se zástupci neziskových organizací v Hlinsku.

Společnost celý článek
20.11.

Hejtman Martínek navštívil Jabkancovou pouť

Novopečený hejtman Pardubického kraje Radko Martínek navštívil uplynulou sobotu českotřebovskou Jabkancovou pouť.

Společnost celý článek
11.9.

Nabízí cyklistiku podvědomým environmentalistům

Svoji tvorbu považuje Andersen za sociální dokument viděný z antropologické perspektivy.

Společnost celý článek
1.6.

Sociální služby jsou na hraně

Účastníci odborné konference hovořili také o propojení Pardubického kraje, obcí a poskytovatelů sociálních služeb.

Společnost celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting