Oddělený sběr bioodpadu v letošním roce

7.2.

Oddělený sběr bioodpadu v letošním roce

Magistrát města ve spolupráci se Službami města Pardubic zabezpečuje již osmým rokem projekt odděleného sběru bioodpadu ze zástavby rodinných domů. Cílem projektu je umožnit občanům odkládat zelený odpad (tráva, listí, ovoce, zelenina apod.) odděleně od komunálního odpadu a tím zamezit ukládání tohoto odpadu na skládky. Odpad, který je ukládán do zapůjčených nádob (compostainerů) a následně odvážen na kompostárnu v Dražkovicích, je zpracováván na kvalitní kompost.


Svoz a vyprazdňování zapůjčeného compostaineru bude ve všech lokalitách uskutečňován dle pravidelného harmonogramu:


duben                            2x měsíčně, poslední dva pátky v měsíci
květen – listopad            1x týdně, pátek
prosinec – březen           1x měsíčně, poslední pátek v měsíci


„Jedná se o nadstandardní službu pro občany, proto ji nelze zahrnout do platby místního poplatku za svoz komunálního odpadu,“ vysvětluje vedoucí odboru životního prostředí Miroslav Míča. V roce 2014 budou proto všichni účastníci projektu přispívat částkou 300,- Kč na nádobu a rok, zbývající část nákladů hradí pardubický magistrát, důvodem je význam této činnosti vůči životnímu prostředí. Poplatek za službu odděleného sběru bioodpadu na rok 2014 je splatný do konce dubna.


Každý účastník dostane při registraci do projektu jedinečný variabilní symbol (=přidělená nádoba). Účastníci registrovaní v předchozích letech v těchto dnech dostávají složenky, na základě kterých mohou provádět úhradu poplatku. Stejně tak je to možné úhradu provést i bez složenky na centrální pokladně magistrátu na náměstí Republiky, na příslušném úřadu městského obvodu nebo bezhotovostním převodem na účet města č. 19-0000326561/0100. Při všech těchto platbách je nutné uvádět variabilní symbol.


„Noví účastníci projektu, kteří se přihlásí v období od prosince 2013 do poloviny března 2014, obdrží složenku s jedinečným variabilním symbolem při předání nádoby svozovou firmou v první polovině dubna. Pro občany zapojené do projektu sběru bioodpadů i pro rok 2014 platí nabídka na bezplatný odběr 50 kg kvalitního kompostu na kompostárně v Dražkovicích,“ dodává Míča.


Pokud vás naše služba oslovila, bydlíte v rodinném domě a nejste dosud do odděleného sběru bioodpadu přihlášeni, využijte pro podrobnější informace odkaz na webu města Pardubic www.pardubice.eu/bioodpad. 

Další zprávy z kategorie "Společnost"

23.2.

Po oleji ani stopy

Poškozená společnost si škodu vyčíslila na více než sedmdesát tisíc korun.

Společnost celý článek
27.8.

Měď je, zdá se, nový národní sport

Zarážející na chování pachatelů krádeží jsou stále se množící krádeže měděných okapů a věcí z mědi.

Společnost celý článek
11.5.

Budova bývalého okresu patří nyní kraji

Přepokládáme, že do jednoho místa soustředíme krajské organizace, abychom ušetřili peníze za pronájmy.

Společnost celý článek
3.10.

Podepsali smlouvy na dva projekty s podporou EU

Polička chce za zhruba 28 milionů korun vytvořit nové moderní centrum světového skladatele, jehož muzeum je dnes už zastaralé.

Společnost celý článek
6.5.

Vicehejtman Línek odjíždí do Bruselu

Projednán bude i budoucí společný evropský azylový systém a strategické rozšíření Evropské unie o další kandidátské země.

Společnost celý článek
22.12.

Derner: Kraj odmítá krýt špatně hospodařící starosty!

Podle jeho slov platí, že politika dvojího metru je v rozporu s dobrými mravy.

Společnost celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting