Omítnout či neomítnout

8.7.

Omítnout či neomítnout

Pardubice stojí před rozhodnutím, jakou cestou se vydat při opravě Zelené brány. Plášť věže, která je významnou renesanční památkou a dominantou města, chátrá, a je třeba jej opravit. Město nyní na webových stránkách spustilo anketu, jejímž prostřednictvím chce zjistit, jak obyvatelé města přijmou variantu doporučovanou odborníky, tedy navrácení věže do původní omítnuté podoby.
Pro všechny, kteří se chtějí ankety na webu města zúčastnit, i pro ty, kteří si „jen“ chtějí udělat vlastní názor na to, zda Zelená brána potřebuje důslednou opravu v podobě obnovy omítky, nebo by bylo lepší zvolit méně efektivní opravu, při níž by ale zůstal zachován stávající kamenný vzhled věže, jsou určeny následující řádky.
Jak šel čas?
„Zelená brána je v Pardubicích jedinou dochovanou branou gotického městského opevnění. Zatímco předbraní je od samého počátku omítnuto, věž Zelené brány omítku již více než sto let nemá. Brána byla postavena roku 1507, po požáru roku 1538 byla nastavena o zhruba 13 metrů a opatřena typickým zastřešením (cca rok 1542). Nástavba byla provedena z horniny povahy znělce a věž byla shodně s předbraním omítnuta. Až v roce 1912 byla zbavena omítky a byl vybudován ochoz. A je třeba říci, že i tehdy zásadní změna vzhledu Zelené brány vyvolala vlnu kritiky,“ řekl Ing. arch. Aleš Reiský, vedoucí oddělení architektonické a urbanistické koncepce pardubického magistrátu. Zásah byl tehdy označován za projev neobjektivního romantického purismu, který je v rozporu s moderním názorem na ochranu památek. Po sto letech je ale tato úprava laickou veřejností vnímána jako plně historická a původní a návrh na omítnutí, bez znalosti problému, řadou lidí zatracován.
Jaký je skutečný stav věže Zelené brány?
Kamenné zdivo je ve špatném technickém stavu, hrozí uvolněním zvětralých úlomků kamene. Na základě petrologického průzkumu a průzkumu stavu spárových malt bylo provedeno statické a stavebně technické posouzení a celkové vyhodnocení stavu Zelené brány. Zdivo zbavené omítky je lokálně doplněno cihlami, na pozdější opravy byla použita opuka a pískovec. Posudek hovoří o jeho nízké pevnosti, způsobené jak použitými materiály, tak způsobem zdění. Mimo jiné konstrukce věže, zejména v místech oslabených okenními otvory, vykazuje vertikální trhliny, a projevují se na ní objemové změny v důsledku působení teplot. Především v horkých měsících je režné zdivo pláště věže vystaveno teplotnímu namáhání na rozdíl od chladného jádra zdiva. Odstranění omítek v roce 1912 urychlilo degradace povrchu zdiva nejen vlivem kyselých dešťů, ale právě také přímým teplotním namáháním.
Jak památku opravit?
Špatný technický stav památky, která musela být před několika lety staticky zajištěna, může vyřešit oprava počítající s obnovou omítek. Jedná se o tradiční způsob ochrany zdiva a vzhledem k charakteru zdiva Zelené brány o nejkomplexnější metodu opravy. Typ omítky bude samozřejmě pečlivě testován, jak z hlediska přídržnosti k podkladu, tak tradičního materiálového složení malty i způsobu jejího nanášení.  Musí respektovat nerovnost zdiva, u vystouplých solitérních kamenů má mírně překrývat jejich povrch. Architektonické články uměleckořemeslného charakteru, tj. obvodová kamenná římsa, ostění oken, pískovcový portál průjezdu a erby z umělého kamene mají být restaurátorsky ošetřeny a zachovány v původní podobě. To je metoda doporučená městu odborníky.
Dalším možným řešením je tzv. konzervační metoda, kterou ovšem odborné posudky pro naší Zelenou bránu nedoporučují. Spočívá v náročném očištění a chemickém ošetření povrchu kamene. Stavební materiál by byl lépe ochráněn před povětrnostními vlivy, metoda však nevyřeší zmíněné teplotní namáhání a tedy i postupnou degradaci zdiva.  Konzervaci kamenů je navíc třeba periodicky (maximálně po pěti letech) obnovovat. Tyto práce, mající charakter kvalifikované restaurátorské práce, by tedy byly pro město do budoucna pravidelnou finanční zátěží.
Taková jsou ve zkratce fakta. Lze pochopit nostalgii s níž se někteří z nás nechtějí rozloučit s představou Zelené brány, jak ji vídají od svého dětství. Na druhé straně, Zelená brána tu stojí již déle než půl tisíciletí a jistě bychom chtěli, aby se z jejího ochozu mohlo dívat na město ještě mnoho generací.  Anketa, v níž můžete vyjádřit svůj názor na jednu či druhou metodu opravy bude na www.pardubice.eu/zelenabrana  dostupná po dobu letních prázdnin.
Zdroj: pardubice.eu

Další zprávy z kategorie "Společnost"

4.3.

Aukce promluví do ceny elektřiny pro Hradec

První březnový den rozhodli radní Hradce Králové o sdruženém nákupu elektrické energie na rok 2012.

Společnost celý článek
30.1.

Pardubice podpoří provoz aquacentra

Částka, kterou PAP Pardubice městu každý rok vrací, se pohybuje kolem 3 milionů korun. „Celková výše dotace tak tedy činí 9 milionů korun, což je stejná částka, která byla poskytována na provoz starého bazénu bez zóny aqua, wellness a všech dalších atrakcí a služeb, které návštěvníkům nabízíme nyní. Z peněz, které městu každoročně vracíme, je pak část znovu použita na projekty související s provozem aquacentra, například na zavlažovací zařízení či na úpravu prostor,“ konstatuje ředitel Aquacentra Pardubice Jiří Vysoudil.

Společnost celý článek
31.8.

„Mojí největší devizou je znalost radnice“

Ctižádostí nového tajemníka je maximální zefektivnění výkonu veřejné správy.

Společnost celý článek
19.12.

O Dostihovém spolku se bude dále jednat

Město vlastní 51,54 procent akcií, pro navýšení základního jmění bylo nakonec 57 procent akcionářů.

Společnost celý článek
11.5.

Pardubičtí ,,Cikáni,, oživí festival Svět knihy na jevišti

Smyslem tohoto festivalu je poukázat nejen na těsný vztah literatury a divadla, ale také vypíchnout autory a díla.

Společnost celý článek
1.10.

V Poličce se besedovalo o nejdůležitějším dokladu z dob založení města

Přednášku si nenechalo ujít přes šedesát spokojených posluchačů. „Zakládací listina je velice důležitým právním dokumentem a přednes pana Konečného je příjemný, rozhodně by stálo za to si všechno to zajímavé zapamatovat,“ nechal se slyšet pan Karel (41), který na přednášku přišel s celou rodinou.

Společnost celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting