Pardubice i okolní obce dál odmítají semtínskou spalovnu

3.3.

Pardubice i okolní obce dál odmítají semtínskou spalovnu

Pardubice i okolní obce dál odmítají semtínskou spalovnu

Obce Pardubicka opět důrazně odmítly záměr modernizace spalovny průmyslových odpadů v Semtíně, o kterou usiluje společnost AVE CZ odpadové hospodářství. Ministerstvu životního prostředí zaslaly v rámci dalšího kola připomínkového řízení ke studii EIA (vyhodnocení vlivů na životní prostředí) kromě samostatných připomínek i společné memorandum, v němž se důrazně ohrazují proti její výstavbě. Ta má ročně zlikvidovat tisíce tun odpadů, svážených do Synthesie nejen z Pardubického kraje, ale z celé republiky. „Za devatenáct let, co stojím v čele Rybitví je to poprvé, co Pardubice a obce v jejich okolí táhnou za jeden provaz,“ řekla starostka Rybitví Naděžda Hubáčková. Negativní stanovisko ke zprovoznění spalovny vydal také Pardubický kraj.   Záměr obnovit činnost spalovny v hustě osídlené aglomeraci narazil hned na počátku na odpor obyvatel. Petici proti spalovně podepsalo téměř 47 tisíc lidí, proti jejímu zprovoznění se postavilo i město Pardubice a městské obvody II, VI a VII. Spolu s pardubickou samosprávou brojí proti spalovně i Lázně Bohdaneč, Rybitví, Srnojedy a Černá u Bohdanče, tedy obce, které by byly provozem tohoto zařízení nejvíce dotčeny. Ministerstvo životního prostředí vrátilo společnosti dokumentaci posuzující vliv stavby na životní prostředí k doplnění.V současné době probíhá třetí kolo připomínkového řízení. Ani s ním však nejsou obce spokojeny. Ve společném prohlášení upozorňují na nesrovnalosti v dokumentaci i na nejzávažnější rizika tohoto záměru pro celý region a jeho životní prostředí.     „Nelze připustit, aby životní prostředí našich obyvatel bylo zatíženo dalšími škodlivými vlivy. Jakékoliv další zdroje emisí na pozadí města s častějším výskytem nádorových onemocnění je nutno považovat za nepřijatelné a riskantní. Nemluvě o dalším zatížení nevyhovující dopravní infrastruktury a z něj plynoucím riziku dopravních nehod automobilů převážejících nebezpečný odpad,“ řekl primátor Pardubic Jaroslav Deml.   Spalovna, která je v současné době odstavena, v minulosti likvidovala hlavně kaly vznikající v čistírně odpadních vod. V roce 2004 byl provoz spalovny kvůli překračování emisních limitů zastaven. O dva roky později koupila spalovnu od chemičky rakousko-česká společnost AVE CZ. Chce ji modernizovat a likvidovat v ní ročně až 20 tisíc tun nebezpečného odpadu. Většinu odpadu by provozovatel musel do spalovny dovážet z jiných regionů. „Vodovody a kanalizace počítají, že budou kaly likvidovat jinak než ve spalovně,“ řekl náměstek primátora Michal Koláček.   Pardubické zastupitelstvo, městské obvody II, VI a VII i ostatní obce spalovnu odmítly již na konci roku 2007, s odkazem na zatížení životního prostředí. Současné stanovisko je fakticky stejné.

Další zprávy z kategorie "Společnost"

10.9.

Dobré místo pro život je na severovýchodě Čech

Zajímá Vás, jak evropské dotace mění tvář severovýchodních Čech? Odpověď dostanete 25. září

Společnost celý článek
14.5.

Pardubice letos instalují přes 40 nových kamer

Zásahu do soukromí se ale lidé bát nemusejí. „Jedním ze samozřejmých požadavků zadavatele bylo, aby systém uměl respektovat tzv. privátní zóny. V praxi to znamená, že se automaticky znemožní pohled do oken bytů a domů tak, aby tyto soukromé sektory nemohly být nikdy sledovány,“ vysvětlil ředitel Rostislav Hübl a dodal, že systém odpovídá nejvyšším certifikátům na ochranu osobních údajů a není možné, aby záznam kdokoliv nahrával nebo kopíroval.

Společnost celý článek
4.11.

“Setkávání“ představí další osobnosti našeho kraje

V jeho čtvrtém díle se setkáme s handicapovaným atletem panem Martinem Zvolánkem.

Společnost celý článek
7.7.

„Zelené“ popelnice v Pardubicích zdomácněly

Separace bioodpadu, kterou jsme loni vyzkoušeli v Jesničánkách a Nových Jesenčanech, se osvědčila.

Společnost celý článek
12.9.

Den bez aut 2007

K akci se může přihlásit kdokoliv, komu není negativní vliv dopravy na životní prostředí a zdraví lidí lhostejný.

Společnost celý článek
10.6.

Oči pardubických předškoláků hlídá nenápadný přístroj

Nezachycené zrakové vady mohou mít velmi negativní vliv na osobnost dětí.

Společnost celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting