Pardubice mají koncepci dostupného bydlení

25.5.

Pardubice mají koncepci dostupného bydlení

 Bytový fond města Pardubic by mohl v budoucnosti získat větší pozornost občanů města. Po již spuštěném programu startovacího bydlení přichází radnice s koncepcí dostupného bydlení, která upravuje pravidla pro přidělování bytů ve vlastnictví města. Její definitivní podobu musí odsouhlasit ještě zastupitelstvo.


„Dostupné bydlení je určeno občanům města Pardubic, kteří se nacházejí v bytové nouzi nebo jsou jí ohroženi. Nejohroženějšími skupinami jsou nízkopříjmové domácnosti seniorů, rodin s dětmi, matek samoživitelek a osob se zdravotním postižením,“ uvedl náměstek primátora zodpovědný za sociální politiku Jakub Rychtecký. Radnice se zpracováním této koncepce, jejíž parametry korespondují s koncepcí, kterou schválila Vláda české republiky, připravuje na přijetí chystaného zákona o sociálním bydlení v roce 2017 a má ambice zapojit se do pilotního projektu ministerstva práce a sociálních věcí, který bude testovat naplňování zákona.

Město již podle směrnice z roku 2013 přiděluje městské byty osobám v nepříznivé sociální situaci. Nová koncepce zefektivňuje systém přidělování bytů a navrhuje opatření vedoucí k prevenci ztráty bydlení a zadlužení. První kontaktní osobou před podáním žádosti o byt bude nově sociální pracovník města, který seznámí žadatele s podmínkami dostupného bydlení a popřípadě poskytne sociální poradenství vedoucí k vyřešení bytové nouze. „Koncepce jasně popisuje kritéria pro jednotlivé stupně krizového, sociálního a dostupného bydlení. Obecným parametrem pro všechny stupně je podíl příjmů vynakládaných na bydlení a bytová nouze. Běžnou praxí zůstávají nájemní smlouvy uzavírané na dobu určitou a nově přibývají povinnosti nájemníků v režimu sociálních bytů spolupracovat se sociálním pracovníkem a plnit individuální plán vedoucí k zlepšení životní situace klienta. Musím zdůraznit, že dostupné bydlení je určeno pouze lidem, kteří jsou motivováni zlepšit svojí sociální situaci,“ přiblížil náměstek Rychtecký.

Restart pro dlužníky

Nová koncepce přináší návrhy řešení i pro občany, kteří se u města v minulosti zadlužili, ale současně přistupují k dluhu aktivně. „Pokud žadatel splácí déle než tři měsíce dluh, dostane šanci bydlet například na městské ubytovně nebo v případě, že nedluží na nájemném za městský byt, také v sociálním bytě. Koncepce jasně vymezuje výši dluhů pro každý stupeň. Na ubytovnu částka činí 20 000 Kč a do režimu sociálního bytu 10 000 Kč. Jedná se o možnost restartu pro ty, kteří cítí zodpovědnost za svoji životní situaci, mají snahu své dřívější zaváhání napravit a chtějí získat důstojné bydlení. Počítáme také s intenzivnější spoluprací s poskytovateli sociálních služeb,“ vysvětlil projektový manažer z odboru sociálních věcí Branislav Štefanča.

Konkrétní opatření pro jednotlivé cílové skupiny občanů začnou platit od ledna 2017. Dokument řeší rovněž otázku stavu bytového fondu, který je dlouhodobě podfinancovaný. „Analýzy nám ukázaly, že výnosy z nájemného jsou ročně okolo 90 milion korun, ale do údržby bytového fondu se dlouhodobě vrací jen okolo padesáti procent. Koncepce proto nastiňuje i dotační možnosti na rozvoj bytového fondu, ale i dalších forem bydlení,“ uzavřel náměstek Rychtecký. 

Město má v současné době 2000 bytů, z toho 411 bytů v domech zvláštního určení, 36 bytů bezbariérových a 35 jednotek v městské ubytovně. Dalších 457 lůžek má v domovech pro seniory a handicapované a 102 lůžek v noclehárnách, azylových domech a v Domě na půli cesty.

Další zprávy z kategorie "Společnost"

11.10.

Legendární chodec Juraj Puci v Ústí

Proslavil se zejména v šedesátých letech, kdy přešel celé bývalé Československo za dva týdny.

Společnost celý článek
26.4.

Rozdělte si 100 000 korun na nákupy s Palácem Pardubice

Obchodní centrum Palác Pardubice přichází se skvělou soutěží. Od 23. dubna do 22. května mají návštěvníci Paláce Pardubice možnost vyhrát každý den Dárkovou kartu do obchodů v obchodním centru v hodnotě 3500 Kč. Dohromady tak Palác Pardubice rozdá karty v celkové hodnotě 100 000 Kč.

Společnost celý článek
26.6.

Den otevřených dveří

Zájemce upoutala praktická ukázka kriminalistické techniky a v neposlední řadě i protiúderový oděv s neprůstřelnou vestou a helmou vše používané policisty zařazených v pořádkové jednotce Krajského ředitelství policie Pardubického kraje.

Společnost celý článek
20.6.

Primátorka: Jsme rukojmím ve sporu obchodních společností

Podle informací, které od vedení elektrárny dostala, mají v Opatovicích zásobu uhlí na zhruba 100 dní.

Společnost celý článek
24.8.

Tečka za třetím BasketMalováním. Basketbalisté Beksy přinesli dětem dárky

BasketMalování, které je společným projektem Pardubické nemocnice a BK JIP Pardubice, již třetím rokem probíhá na obou dětských odděleních. Do soutěže se může zapojit každý pacient, který namaluje libovolný obrázek s basketbalovou tématikou. Všichni účastníci získali od basketbalistů vstupenky na jeden z jejich ligových zápasů, autoři tří nejlepších obrázků v každé ze čtyř kategorií si odnesli věcné ceny a čtyři vítězové dostali také repliku dresu Beksy s vlastním jménem.

Společnost celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting