Pardubice mají svou Strategii pro kulturu a kreativitu

30.11.

Pardubice mají svou Strategii pro kulturu a kreativitu

  Nový strategický dokument, který schválilo na svém posledním jednání Zastupitelstvo města, dokazuje, že v Pardubicích se k oblasti kultury přistupuje skutečně zodpovědně. Strategie pro kulturu a kreativitu bude udávat tón až do roku 2024.

Pardubice letecké kostel
Cílem strategie, která je schválena na období 2018 -2024, je přispět k lepšímu využití kulturních zdrojů města Pardubic, ke zvýšení kvality života zdejších obyvatel, posílení ekonomického rozvoje a upevnění sociální soudržnosti. Nejedná se přitom o dokument, který by vznikl takzvaně od stolu. Do jeho tvorby se aktivně zapojila široká kulturní obec a výchozí data jsou postavena na výjimečně důkladné analýze.
„Jsem velmi rád, že po Koncepci rozvoje cestovního ruchu máme nyní i strategický dokument v oblasti kultury a kreativity. Jen málo kde se mohou pochlubit takovým koncepčním přístupem a nově schválenou strategii nám skutečně může většina měst závidět. Nyní máme skutečný strategický dokument, který zahrnuje cíle, opatření a termíny jejich plnění,“ uvedl náměstek primátora pro kulturu Jakub Rychtecký. „Díky zapojení kulturní obce se nám navíc podařilo zachytit opravdu praktická témata. Strategie se tak zabývá mimo jiné dostupností kultury a její nabídkou nebo řešením prostor pro umělecké školy. Jedno z opatření také ukládá prozkoumat možnosti a potřebu sálu pro alespoň 1500 lidí. Žádný takový sál v Pardubicích nemáme a například naše filharmonie by ho určitě upotřebila,“ dodal náměstek Rychtecký. 
To, že dokument stojí na relevantních datech, potvrzuje vedoucí oddělení kultury a cestovního ruchu Martin Karas. „Naší velikou výhodou byla možnost čerpat z velmi důkladného výzkumu kulturních a kreativních průmyslů z roku 2014. Podobný průzkum proběhl jenom v dalších třech městech v České republice. Díky aktivnímu zapojení pracovního týmu, jehož užší část zahrnovala 40 lidí působících v oblasti kultury v Pardubicích, se nám navíc podařilo data ověřit a aktualizovat. Díky tomu máme jistotu, že dokument bude nejen respektován širokou kulturní obcí, ale stojí také na reálných základech,“ uvedl.
„Je dobře, že byla tato strategie schválena napříč politickým spektrem, což je u dlouhodobého materiálu velmi důležité. Jejím cílem určitě není říkat, co by se mělo hrát v divadle nebo čemu by se měla věnovat filharmonie, ale stanovení koncepce přístupu města ke kultuře v nejširším slova smyslu včetně jejího zpřístupnění pro všechny skupiny obyvatel.,“ řekl zastupitel města Pardubic a ředitel Festivalu šachu a her Czech Open Jan Mazuch, který byl zároveň jedním z aktivních člen pracovního týmu.
Strategie pamatuje i na způsob naplňování jednotlivých cílů. Navrhuje totiž zřízení takzvaného kulturního fóra. „Jedná se o platformu, která nám umožní být se zástupci kulturních a kreativních odvětví v kontaktu. Jednou do roka uspořádáme setkání a budeme tak moci společně vyhodnotit naši práci a stanovit cíle pro následující období,“ řekla vedoucí odboru školství, kultury a sportu Ivana Liedermanová.

Další zprávy z kategorie "Společnost"

29.1.

Přeplavme v únoru svůj La Manche!

Projekt SenSen (Senzační senioři) vyhlašuje už šestý ročník štafetového plavání pod názvem „Přeplavme svůj La Manche“. Seniorské týmy z celé republiky se opět pokusí během února uplavat 34 kilometrů. SenSen Klub při Krajské knihovně v Pardubicích akci pořádá ve spolupráci s Aquacentrem, kterému patří poděkování za dlouhodobou podporu.

Společnost celý článek
22.6.

Výstava Karla Kryla otevře v pátek své brány

Městská galerie připravila v průběhu Festivalu svobody čtyři výstavy.

Společnost celý článek
1.11.

Chce to mít základy jazyka, říkají dobrovolnice po návratu z Francie

Radní Pardubického kraje Pavel Šotola na setkání s Klárou Kalinovou z Chrudimě a Nikolou Pospíšilovou z Hlinska se zajímal o jejich zážitky z pobytu u přijímajících organizací ve Francii:

Společnost celý článek
30.6.

Pardubický soubor Perníček dobyl středoevropskou Mekku folklóru

O Strážnici se říká, že jde o středoevropskou Mekku folklóru, sídlí zde i Národní ústav lidové kultury, jakési „ministerstvo folklóru“, zdejší každoroční festival na konci června pak patří k vrcholným událostem lidové kultury.

Společnost celý článek
16.10.

Světový den chleba 16. 10. v ČR: Pekařských rukou ubývá

Spotřeba chleba je u nás stále stejná – 40 kilogramů na obyvatele ročně.

Společnost celý článek
29.7.

Cestování na jednu jízdenku se odkládá

Ze strany soukromých dopravců nemáme dosud jasné záruky či závazný postoj.

Společnost celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting