Pardubice mají svou Strategii pro kulturu a kreativitu

30.11.

Pardubice mají svou Strategii pro kulturu a kreativitu

  Nový strategický dokument, který schválilo na svém posledním jednání Zastupitelstvo města, dokazuje, že v Pardubicích se k oblasti kultury přistupuje skutečně zodpovědně. Strategie pro kulturu a kreativitu bude udávat tón až do roku 2024.

Pardubice letecké kostel
Cílem strategie, která je schválena na období 2018 -2024, je přispět k lepšímu využití kulturních zdrojů města Pardubic, ke zvýšení kvality života zdejších obyvatel, posílení ekonomického rozvoje a upevnění sociální soudržnosti. Nejedná se přitom o dokument, který by vznikl takzvaně od stolu. Do jeho tvorby se aktivně zapojila široká kulturní obec a výchozí data jsou postavena na výjimečně důkladné analýze.
„Jsem velmi rád, že po Koncepci rozvoje cestovního ruchu máme nyní i strategický dokument v oblasti kultury a kreativity. Jen málo kde se mohou pochlubit takovým koncepčním přístupem a nově schválenou strategii nám skutečně může většina měst závidět. Nyní máme skutečný strategický dokument, který zahrnuje cíle, opatření a termíny jejich plnění,“ uvedl náměstek primátora pro kulturu Jakub Rychtecký. „Díky zapojení kulturní obce se nám navíc podařilo zachytit opravdu praktická témata. Strategie se tak zabývá mimo jiné dostupností kultury a její nabídkou nebo řešením prostor pro umělecké školy. Jedno z opatření také ukládá prozkoumat možnosti a potřebu sálu pro alespoň 1500 lidí. Žádný takový sál v Pardubicích nemáme a například naše filharmonie by ho určitě upotřebila,“ dodal náměstek Rychtecký. 
To, že dokument stojí na relevantních datech, potvrzuje vedoucí oddělení kultury a cestovního ruchu Martin Karas. „Naší velikou výhodou byla možnost čerpat z velmi důkladného výzkumu kulturních a kreativních průmyslů z roku 2014. Podobný průzkum proběhl jenom v dalších třech městech v České republice. Díky aktivnímu zapojení pracovního týmu, jehož užší část zahrnovala 40 lidí působících v oblasti kultury v Pardubicích, se nám navíc podařilo data ověřit a aktualizovat. Díky tomu máme jistotu, že dokument bude nejen respektován širokou kulturní obcí, ale stojí také na reálných základech,“ uvedl.
„Je dobře, že byla tato strategie schválena napříč politickým spektrem, což je u dlouhodobého materiálu velmi důležité. Jejím cílem určitě není říkat, co by se mělo hrát v divadle nebo čemu by se měla věnovat filharmonie, ale stanovení koncepce přístupu města ke kultuře v nejširším slova smyslu včetně jejího zpřístupnění pro všechny skupiny obyvatel.,“ řekl zastupitel města Pardubic a ředitel Festivalu šachu a her Czech Open Jan Mazuch, který byl zároveň jedním z aktivních člen pracovního týmu.
Strategie pamatuje i na způsob naplňování jednotlivých cílů. Navrhuje totiž zřízení takzvaného kulturního fóra. „Jedná se o platformu, která nám umožní být se zástupci kulturních a kreativních odvětví v kontaktu. Jednou do roka uspořádáme setkání a budeme tak moci společně vyhodnotit naši práci a stanovit cíle pro následující období,“ řekla vedoucí odboru školství, kultury a sportu Ivana Liedermanová.

Další zprávy z kategorie "Společnost"

22.5.

Vychází magazín „Pardubický kraj“

V květnovém vydání se například dočtete o nejmodernějším operačním středisku zdravotnické záchranné služby.

Společnost celý článek
12.7.

Zelenou bránu ochrání nový hromosvod

Práce potrvají zhruba dva týdny a omezí provoz vyhlídkové věže, včetně průchodu pod Zelenou bránou.

Společnost celý článek
19.6.

Pardubické děti nasbíraly přes 11 tun PET lahví

Ekonomický přínos pro nás ale není to nejpodstatnější. Důležitá je výchova dětí k šetrnosti vůči životnímu prostředí.

Společnost celý článek
5.3.

Síť sociálních služeb „podrží“ dvouleté financování

Pardubice zvolily při podpoře sociálních a zdravotních služeb víceleté financování. 84 projektů, které získaly dotaci města na rok 2019, tak má jistou podporu ve stejné výši i pro rok 2020.

Společnost celý článek
6.3.

Divadlo přivítalo nejlepší pedagogy a ředitele

Již druhým rokem navíc Pardubice vyhlašují kategorii nejlepšího ředitele či ředitelky. Letos se jimi stali Jarmila Staňková ze ZŠ Závodu míru, Karel Žemlička ze ZŠ Pardubice – Spořilov, Kotkova a Jana Dvořáková z MŠ Pardubice na nábřeží Závodu míru.

Společnost celý článek
4.12.

Adventní výstava oživí budovu reálky na krajském úřadu

Mezi vystavujícími budou jednak poskytovatelé sociálních služeb z řad neziskových organizací, tak i příspěvkových organizací zřizovaných Pardubickým krajem a obcemi v regionu.

Společnost celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting