Pardubice mají téměř třímiliardový rozpočet

17.12.

Pardubice mají téměř třímiliardový rozpočet

 Zastupitelé Pardubic schválili na svém posledním letošním zasedání rozpočet města na příští rok. V roce 2020 bude město hospodařit se zhruba dvěma miliardami 983 miliony korun. Využije jak daňové příjmy a vlastní nedaňové i kapitálové příjmy, tak očekávané investiční a neinvestiční transfery z veřejných rozpočtů. Počítá také se zapojením úvěrových zdrojů na své investiční akce.
„V příštím roce budeme hospodařit s rekordně vysokým objemem financí. Rekordní je i výše dotací, které chceme v příštím roce získat. Rozpočet počítá s částkou přesahující 266 milionů korun, tedy více než dvouapůlnásobkem letošního roku," řekl primátor Pardubic Martin Charvát. "Pardubice totiž čekají v roce 2020, i v roce následujícím, klíčové investice, jakými je například budování inteligentního dopravného systému v rámci Smart City a Smart Parking, výstavba terminálu pro dálkovou autobusovou dopravu či revitalizace letního stadionu.  Pokračovat budeme samozřejmě v projektech podporujících vzdělávání našich dětí, tedy rozvoj a modernizaci pardubických škol a podobně," dodal primátor.
 „Náš rozpočet počítá s příjmy města (včetně dotací) ve výši téměř 2 983 miliony korun a částečným čerpáním úvěrového rámce, který má město otevřený do konce roku 2021,“ doplnil ekonomický náměstek primátora Jan Mazuch.
Prioritou pro rok 2020 zůstává realizace akcí financovaných v rámci integrovaných územních investic (ITI) za pomoci prostředků z Evropské unie. Vzhledem k tomu, že v roce 2021 končí plánovací období ITI, musí být všechny tyto akce realizovány nejpozději v letech 2020 -2021, což klade velké nároky na spolufinancování ze strany města.
Jedná se např. o vybudování inteligentního dopravního systému ve městě (parkovací systém a inteligentní křižovatky), další etapu modernizace školních učeben na ZŠ E. Košťála, J. Resssla a Benešovo náměstí, autobusový terminál B, Centrální polytechnické dílny, Galerii města Pardubic v areálu Winternitzových mlýnů či rekonstrukci památníku Zámeček. Pardubice počítají také s velkými investicemi hrazenými z vlastních zdrojů a úvěru. Největší akcí bude revitalizace letního stadionu, která by měla být rozložena do dvou let a jejíž cena by neměla přesáhnout 430 milionů korun. Ze stejného zdroje bude příští rok financováno například dokončení přístavby ZŠ ve Svítkově a výstavby MŠ ve Svítkově a úprava prostor ZŠ E. Košťála pro potřeby ZŠ Montessori.
Zdroj: pardubice.eu

Další zprávy z kategorie "Společnost"

13.2.

Nejlepší chemik je z Pardubického kraje

Hlavní soutěžní kategorií byla Soutěž jednotlivců, která se vyhlašovala nakonec.

Společnost celý článek
16.4.

Malé ohlédnutí za Lidovým během Vaňka Vaňhy 2016

Více najdete na našem facebooku Pardubický svět.

Společnost celý článek
19.4.

Za 9 měsíců: 5 pardubických řidičů nasbíralo po 12 bodech

Od začátku července loňského roku nasbíralo pět řidičů z Pardubicka za různé přestupky 12 bodů a přišlo o řidičský průkaz

Společnost celý článek
24.3.

Na obnovu regionálních silnic připadlo půl miliardy korun

K největším projektům patří rekonstrukce silnice mezi Sečí a Běstvinou vedoucí na hranice kraje.

Společnost celý článek
10.2.

Jak Josef Váňa nezachránil Velkou pardubickou

Naším prvořadým zájmem je zachovat pro Pardubice jednu z jeho největších a nejcennějších tradic – Velkou pardubickou.

Společnost celý článek
2.7.

Prázdniny už jsou tu!

Při rozdělávání ohně v přírodě je nutné v prvé řadě zvolit vhodné místo pro ohniště. To by mělo být vzdáleno nejméně 50 m od okraje lesa a v dostatečné vzdálenosti od budov a vůbec všech věcí, které se mohou vznítit. Pamatujte, že v lese lze rozdělávat oheň jen na vyhrazených místech. Zcela zakázáno je i rozdělávání ohně na místech se vzrostlým porostem, tedy i na louce nebo na strništi. Oheň nezakládejte pod větvemi a na kořenech stromů, na suchém listí, lesní hrabance nebo rašelině, ani v blízkosti stohů (minimálně 100 m od něj), seníků apod. Létající jiskry nebo náhlý poryv větru totiž velmi snadno způsobí požár.

Společnost celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting