Pardubice mohou díky schválení Strategického rámce MAP čerpat dotace pro oblast vzdělávání

5.9.

Pardubice mohou díky schválení Strategického rámce MAP čerpat dotace pro oblast vzdělávání

Město může od této chvíle čerpat evropské dotace, a to díky schválení takzvaného Strategického rámce Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání (MAP). Získané peníze by měly napomoci rozvoji dostupného vzdělání dětí nejen na pardubických školách, ale také v rámci dalších obcí na Pardubicku. Cílem MAP navíc je zvýšit kvalitu výuky v mateřských a základních školách tím, že bude podpořena spolupráce škol a ostatních aktérů ve vzdělávání.


Obec s rozšířenou působností (ORP) Pardubice má v tuto chvíli vypracován a Řídícím výborem MAP schválen Strategický rámec MAP, který obsahuje priority ve vzdělávání do roku 2023, ale i seznam investičních záměrů, které by školy rády v tomto programovém období realizovaly. „Město Pardubice chce v roli nositele Strategie ITI vypisovat první výzvy pro předkládání projektů základních škol v prosinci letošního roku. Schválení tohoto dokumentu je základním předpokladem pro podávání projektů nejenom v rámci ITI, ale i individuálních výzev,“ říká koordinátorka ITI a předsedkyně řídícího výboru MAP Michaela Kudynová.

Zesíleny by měly být koordinace a zacílení výzev Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání (OPVVV) a Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Právě soulad se Strategickým rámcem MAP je povinnou podmínkou k tomu, aby žadatel mohl dotaci z uvedených operačních programů získat. Jelikož město tuto podmínku splnilo, může od této chvíle dotace čerpat.

„Naší vizí při přípravě strategie vzdělávání v ORP je nejen rozvoj kvalitního vzdělávání s podporou spolupracující sítě škol, školských zařízení a dalších aktérů vzdělávání, ale také zajištění nabídky pro smysluplné využívání volného času. Chceme směřovat k vytváření takového prostředí ve školách, které bude pro pedagogy motivující a pro děti a žáky kreativní a zároveň bezpečné,“ konstatuje Ivana Liedermanová vedoucí odboru školství, kultury a sportu, která je zároveň garantem Strategického rámce MAP.

Zpracování Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání, jehož nositelem je pro ORP Pardubice statutární město Pardubice, probíhá také v ostatních ORP v České republice. Samotný projekt pro město realizuje Institut rozvoje evropských regionů (IRER), přičemž na tvorbě se podílejí partneři z celého území ORP Pardubice, kteří zde zastupují formální i neformální vzdělávání.

Další zprávy z kategorie "Společnost"

1.12.

Pardubice: Sníh zaměstnává techniku i lidi

Už v neděli kolem 21. hodiny začali s úklidem čerstvého sněhu na nejdůležitějších městských komunikacích.

Společnost celý článek
13.3.

Urvi to! v Pardubicích

Diváky čeká trpká komedie o moci peněz a společenského postavení, které dokážou zastínit to, oč jde v životě doopravdy.

Společnost celý článek
15.9.

V Rybitví se slavilo hned dvakrát

„Celé oslavy byly důstojným vzpomenutím na bratrance Veverkovi, kteří svým vynálezem výrazně ovlivnili celosvětový vývoj zemědělství,“ řekl Václav Kroutil. „Hosté si mohli prohlédnout moderní, ale i historickou techniku a seznámili se také s orbou koňským potahem, která stála právě u zrodu ruchadla,“ informoval radní Kroutil. Součástí dne byly kromě mistrovství i ukázky starých řemesel nebo prohlídky Památníku bratranců Veverkových. Ti svůj slavný vynález dokončili v roce 1827, po třech letech pokusů. Ruchadlo, na rozdíl od dosavadních pluhů, půdu rozrušovalo, drolilo i obracelo a zemědělcům značně usnadnilo práci.

Společnost celý článek
30.9.

Odběratelé v Hradci odmítli instalaci drahých měřidel

Tepelné hospodářství se proto domluvilo s odběrateli na zachování osvědčeného způsobu měření.

Společnost celý článek
23.1.

Dopravu budou monitorovat nové radary

Pro 12 přístrojů bude na sloupech veřejného osvětlení vybudováno 33 přípojek.

Společnost celý článek
26.6.

Putování po stopách Silver A

Naučná stezka vznikla v roce 2012 k příležitosti 70. výročí druhého stanného práva, které vyhlásili němečtí okupanti na území protektorátu Čechy a Morava. Cesta představuje návštěvníkům několik míst spojených s činností Silver A v Pardubicích a osudy hlavních aktérů.

Společnost celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting