Pardubice odmítají otevření skládky nebezpečného odpadu dalším dodavatelům

7.1.

Pardubice odmítají otevření skládky nebezpečného odpadu dalším dodavatelům

Statutární město Pardubice podalo odvolání proti změně integrovaného povolení pro zařízení Skládka STOH V kterou koncem prosince povolil Krajský úřad Pardubického kraje. Skládka nebezpečného odpadu STOH V vznikla čistě pro potřebu společnosti Synthesia, touto změnou má být zpřístupněna i pro externí dodavatele nebezpečného i komunálního odpadu. Změna také umožňuje vozit odpad na skládku přes Rosice n. Labem, což je v rozporu s dosud platnou smlouvou. Město Pardubice je zásadně proti těmto změnám.

Pardubice podaly 4. prosince 2012 na krajský úřad dvě námitky proti plánovanému povolení 4. změny integrovaného povolení pro zařízení Skládka STOH V. První námitka reaguje na úmysl zpřístupnit skládku STOH V subjektům, které se nenacházejí v areálu bývalé VCHZ.


V devadesátých letech byla skládka STOH V pro ukládání tuhých a netoxických odpadů povolena pouze pro VCHZ Synthesia (dnes Synthesia a.s. a další subjekty, které v areálu Semtín působí) s tím, že zde měly být ukládány převážně odpady VCHZ, což bylo zakotveno i v původních platných provozních řádech. 4. změna integrovaného povolení pro skládku STOH V nově umožňuje majiteli skládky běžně na ni ukládat ročně až 7700 tun nebezpečného ale i komunálního odpadu i od externích subjektů.

„Rozhodně nesouhlasím s umožněním ukládání odpadů od externích subjektů. Na skládku se má podle této změny ročně ukládat pouze 20 procent odpadů od společnosti Synthesia a 80 procent má být dováženo od externích subjektů. Z hlediska životního prostředí a přilehlých částí Pardubic je to pro mě nepřijatelné,“ řekla primátorka Pardubic Štěpánka Fraňková.


Na to navazuje druhá námitka, kterou město Pardubice proti 4. změně integrovaného povolení pro skládku STOH V vzneslo. Objem dovezený na STOH V od externích subjektů má být zhruba 6200 tun ročně. Pro porovnání, toto množství představuje necelou polovinu objemu komunálního odpadu, který Pardubáci za rok vyprodukují. 6200 tun odpadu se vejde do zhruba 1240 popelářských vozů, a pokud by se odpad na skládku vozil právě „kukavozy“, Rosicemi by projelo dalších 23 těchto aut týdně. Původní smlouva zavazovala vlastníka skládky (společnost Synthesia) k vymezení dopravních tras dovážejících na skládku odpad tak, aby vedly mimo ulice Rosic nad Labem.

Sankce za nedodržení je až tři milióny korun. Kraj tuto podmínku při vydávání rozhodnutí odmítl akceptovat s tím, že Krajský úřad není příslušný v závazných podmínkách integrovaného povolení stanovit podmínky provozu. Město Pardubice se však domnívá, že při udělování rozhodnutí je nutné posuzovat celou problematiku provozu zařízení skládky STOH V komplexně a zohlednit v rozhodnutí, kudy budou odpady na skládku dopravovány, a přihlédnout také k jejímu umístění.

Další zprávy z kategorie "Společnost"

14.5.

První úsek R35 bude otevřen už za půl roku

Už po pěti dnech má beton 75 procent své pevnosti. Také proto stavba opatovické křižovatky doslova roste před očima,“...

Společnost celý článek
17.9.

Evropský týden mobility v Hradci Králové

Podobně jako desítky evropských měst, tak se i město Hradec Králové připojilo k letošnímu ročníku Evropského týdne mobility.

Společnost celý článek
11.1.

Příležitostná známka připomíná letošní Sčítání lidu

Poprvé v historii budou sčítat všechny země Evropské unie ve stejném roce.

Společnost celý článek
27.2.

Papírová krize - jak pomoci

Ročně totiž u nás v každé domácnosti skončí 15 až 20 kilogramů reklamy.

Společnost celý článek
20.5.

Do programu Multikulturního týdne přispěje i Univerzita Pardubice

I letos organizátoři vybrali českou neziskovou organizaci – SIRIRI o. p. s., která se angažuje v Středoafrické republice, kde se zaměřuje na projekty v oblastech školství, zdravotnictví a zemědělství, a přispívá k nezávislosti Středoafričanů na pomoci zvenčí. Právě na její projekty připadne dobrovolná finanční sbírka. Během Multikulturního týdne bude k vidění i zajímavá výstava dokumentující život ve Středoafrické republice.

Společnost celý článek
30.4.

Veřejná žádost o omluvu za uvedení nepravdivých výroků

Měl jste před novináři například prohlásit, že jsem se podílel na organizování protestů proti tomuto shromáždění ČSSD.

Společnost celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting