Pardubice opět podpoří majitele památek

10.10.

Pardubice opět podpoří majitele památek

Pardubice opět podpoří majitele památek

Město Pardubice v roce 2012 opět finančně podpoří prostřednictvím Programu regenerace městské památkové rezervace opravy památkově chráněných objektů ve svém historickém centru. Již nyní přijímá od majitelů památek dotazníky, které plní funkci žádosti o tyto dotace. Anketní dotazníky musí vlastníci usilující o dotace odevzdat do konce října. „V rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a památkových zón pro rok 2012 bude v rozpočtu města na opravy památek vyčleněn milion korun. Jakou částkou přispěje ministerstvo kultury zatím nevíme, v minulých letech to bývalo 400 tisíc korun,“ řekla Blanka Doležalová z oddělení správy dotací, projektů a strategického plánování pardubického magistrátu.   Letos město prostřednictvím Programu regenerace městské památkové rezervace podpořilo osm žádostí vlastníků památkově chráněných objektů. Na opravy jim přidalo 20 procent nákladů. Vlastníci, kteří chtějí čerpat dotace v roce 2012 musejí zaslat vyplněný anketní dotazník programu pro rok 2012 na oddělení správy dotací, projektů a strategického plánování do 31.října 2011. Podmínky programu i dotazník jsou ke stažení na webové adrese města, případně lze informace získat na telefonním čísle 466 859 530 či e-mailu blanka.dolezalova@mmp.cz   Program regenerace od roku 1992 napomáhá obnově kulturních památek v nejcennějších částech historických sídel, prohlášených za památkové rezervace a památkové zóny. Podle zásad ministerstva kultury je obec, která z něj chce čerpat státní dotace, povinna poskytnout fyzickým a právnickým osobám na rekonstrukce příspěvek minimálně 10 procent a církvím 20 procent celkových nákladů. Pardubické staré město je městskou památkovou rezervací od roku 1964.  

Další zprávy z kategorie "Společnost"

30.8.

Parník pluje pro pěstounskou péči

Cílem akce je především podpora pěstounských rodin. Společná plavba vytvoří prostor pro neformální výměnu zkušeností, navázání kontaktů mezi pěstouny, pracovníky OSPOD a sociálními pracovníky Podpory rodiny.

Společnost celý článek
30.3.

Vysílač Krásné bude mít celý týden výpadky

Před spuštěním devíti digitálních programů ve středu 31. března totiž dojde ještě k úpravám stávajícího anténního systému.

Společnost celý článek
23.8.

Dětský domov v Pardubicích čeká transformace

Pardubický kraj v nedávné době jako jeden z prvních v ČR přistoupil ve svých osmi zařízeních k projektu s názvem „Transformace péče o ohrožené děti a mládež“.“

Společnost celý článek
21.7.

SKP-CENTRUM přijde do Hlinska až příští rok

"Transformace na obecně prospěšnou společnost přinese jistější právní prostředí pro námi poskytované služby.“

Společnost celý článek
14.10.

Také zahraniční studenti zahájili zimní semestr

Nejvíce zahraničních studentů (nepočítáme-li studenty ze Slovenské republiky) studuje na Fakultě ekonomicko-správní.

Společnost celý článek
19.5.

Chrudimské zastupitelstvo se nemá proč bát o nemocnici

Doby, kdy se na Pardubickém kraji rozdávaly investice podle toho, kdo s kým kamarádí, nenávratně skončily.

Společnost celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting