Pardubice podpoří vodní aktivity i kulturu

27.3.

Pardubice podpoří vodní aktivity i kulturu

Pardubice posílají do kultury a cestovního ruchu téměř 4,5 milionu korun. Formou dotace tak podpoří celkem 111 projektů zaměřených nejen na aktivity z kulturní oblasti, ale i takové, které napomůžou rozvoji cestovního ruchu. Město peníze vloží například do tanečních či hudebních souborů, soutěží a výstav, další část peněz pro změnu investuje do zkvalitnění infrastruktury cestovního ruchu.
Městská dotace jde například do vodních aktivit na Labi a Chrudimce, kde byl loni za podpory města vybudován vodní park. „Obě řeky ožívají zejména díky vodní turistice, paddleboardingu a nyní i vodnímu parku na Chrudimce, který zde v loňském roce vybudoval SUP Pardubice. Letos město klub podpoří částkou ve výši 135 tisíc korun, aby mohl rozšířit sjezd řeky Labe z Němčic a Vysoké nad Labem, což zejména v letních měsících určitě uvítají nejen obyvatelé Pardubic. Další částka, tentokrát ve výši 45 tisíc korun, je vyčleněna na vybudování sociálního zařízení v Leteckém muzeu Ing. Jana Kašpara, které vyjde na celkem 150 tisíc korun,“ podotýká náměstek primátora zodpovědný za kulturu a cestovní ruch Jakub Rychtecký s tím, že nový dotační titul na podporu rozvoje infrastruktury cestovního ruchu se osvědčuje.
V oblasti cestovního ruchu se podpora týká i takových projektů, které mají vysoký turistický potenciál a které jsou jistým způsobem jedinečné, jako třeba festivaly. Například multižánrový festival Friends Fest zaměřený na americkou kulturu a tradice přilákal do města za předchozí dva ročníky přibližně 16 tisíc návštěvníků. Město jej proto letos podpoří částkou ve výši 225 tisíc korun a necelých 200 tisíc korun je vyčleněno na realizaci Fresh Festivalu, největší gastronomické přehlídky v České republice spojené s ochutnávkami netradičních jídel domácí i světové kuchyně. Obě akce se přitom každoročně těší velkému zájmu.
Do oblasti kultury putuje z městského rozpočtu přibližně 3,3 milionu korun, které jsou rozděleny mezi 98 projektů. Kulturní komise doporučila radě a zastupitelstvu města ke schválení nejen dlouhodobé a opakující se projekty, jež se osvědčily, ale i ty nové a jednorázové. „Jako tradičně z těchto prostředků podporujeme celoroční činnost například dětských souborů a spolků, jako je Radost, DFS Perníček nebo Pop Balet a další. Dotace ve výši 250 tisíc korun poskytujeme i Východočeskému muzeu v Pardubicích, které provozuje Zámek Pardubice, na pořádání výstav a speciálních programů pro základní a střední školy. Divadlo Exil pro změnu dotaci použije na realizaci divadelních představení, koncertů a výstav či reprezentaci na soutěžních přehlídkách amatérských divadel,“ uzavírá náměstek Rychtecký. Dodává, že další kolo pro podávání žádostí o dotaci z Programu podpory kultury bude vypsáno během dubna a zaměřeno bude na akce, které se budou konat od 1. července do 31. prosince 2018.

Další zprávy z kategorie "Společnost"

30.11.

Děti nahlédly do domova trolejbusů

Již třetí setkání dětského a studentského parlamentu v tomto roce se totiž konalo v Dopravním podniku města Pardubic.

Společnost celý článek
3.5.

Veřejnost rozhodla. K malým společensky prospěšným organizacím putuje finanční pomoc Globusu

Bezmála 29 tisíc hlasujících rozhodlo o tom, které malé společensky prospěšné projekty v 15 regionech dostanou peníze na svůj rozvoj.

Společnost celý článek
4.7.

DLAŽBA z třídy Míru se neztratí

Služby města Pardubic provádějí pro statutární město Pardubice i jeho obvody mimo jiné i práce spočívající v údržbě a opravách komunikací, kde by některé prvky vytěžené dlažby mohly najít uplatnění.

Společnost celý článek
29.6.

Zámecká komise pošle doporučení a stanoviska

Téměř všichni se shodli na tom, že zámecký areál je atraktivní a jedinečný, ale jeho potenciál není dostatečně využitý.

Společnost celý článek
20.5.

Město připravuje pasport nevyužitých průmyslových ploch (brownfieldů) v Pardubicích.

V Pardubicích je v současné době kolem třiceti stávajících či potencionálních brownfieldů. Drtivá většina z nich patří soukromým majitelům, pouze čtyři lokality má ve svém majetku město.

Společnost celý článek
11.5.

Den Země ve Studánce

Vyhodnocení nejlepších prací je nyní v rukou zaměstnanců Služeb města, kteří mají pro žáky připraveno mnoho zajímavých odměn, včetně exkurze do areálu společnosti.

Společnost celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting