Pardubice poplatek za komunální odpad nezdraží, naopak nabízí osvobození

18.1.

Pardubice poplatek za komunální odpad nezdraží, naopak nabízí osvobození


Poplatek za svoz a likvidaci komunálního odpadu letos město zvyšovat nebude. Stejně jako loni tak Pardubáci za rok zaplatí za tyto služby 500 korun. Poplatek je nutno uhradit do konce dubna. Při hromadných platbách je nutné vyplnit formulář pro hromadné platby, který je k dispozici na radnicích i na internetových stránkách jednotlivých městských obvodů.

„V roce 2013 očekáváme celkové náklady na odpadové hospodářství 73,5 milionů korun. V přepočtu to vychází na 839 korun na každého Pardubáka. Vzhledem k výši poplatku za svoz a likvidaci komunálního odpadu budou Pardubice systém odpadového hospodářství dotovat částkou 32 milionů korun z rozpočtu města,“ řekl Roman Slach z Odboru životního prostředí MmP. Celkové náklady v sobě neskrývají pouze likvidaci směsného odpadu, ale například i svoz tříděného odpadu, provoz separačních dvorů či výsyp odpadkových košů.
Město, stejně jako v uplynulých letech, připravilo i pro letošní rok širokou škálu osvobození od poplatku. Historicky se to týká především dětí do šesti let, ale využijí to i početné rodiny či senioři žijící v domovech důchodců. Od ostatních měst se Pardubice liší především rozsahem osvobození. Letos se to týká následujících skupin:


1. fyzické osoby, které v kalendářním roce nedovršily věku šest let.
2. třetí a další nezaopatřené dítě, žijící ve společné domácnosti, pokud bude tato skutečnost prokazatelně doložena. U dětí, které dosáhly 15 let, jsou poplatníci povinni prokazatelně doložit, že se dítě připravuje na budoucí povolání.
3. fyzické osoby, které se po dobu šesti a více po sobě jdoucích měsíců v kalendářním roce zdržují v zahraničí.
4. fyzické osoby po dobu výkonu trestu odnětí svobody a vazby.
5. fyzické osoby žijící v domovech důchodců, ústavech sociální péče a obdobných zařízeních.
6. fyzické osoby, které mají ve vlastnictví stavbu, ve kterých není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba, a zároveň mají všichni vlastníci trvalý pobyt ve městě Pardubice.
7. fyzické osoby, jestliže mají přechodný pobyt na území města po dobu kratší než 12 měsíců nebo pobývají na území města po dobu kratší než 12 měsíců.


Nárok na osvobození však musí žadatelé ohlásit na úřad svého městského obvodu a doložit to do patnácti dní od chvíle, kdy jim tento nárok vznikl. Jinak i jim přijde do schránky složenka s textem „Pětsetkorunčeských“.

Další zprávy z kategorie "Společnost"

14.10.

V Žamberku slavnostně otevřeli pěší zónu

Nešlo pouze o stavbu chodníků, ale součástí byly i jiné zásahy na zpříjemnění vzhledu centra.

Společnost celý článek
9.7.

Při dovolených pozor na cennosti!

Mnohdy ovšem zapomínáme, že odložené cennosti ve vozidlech, stanech, případně odložených jen tak na dece někde u vody, přitahují pozornost zlodějů.

Společnost celý článek
25.1.

Chemlonové koberečky a mravenci z drátů

Ty pak sloužily nejen pro výzdobu paneláků, ale i venkovských světniček, dílen, kanceláří nebo hospod.

Společnost celý článek
25.6.

Mezinárodní studentská konference mladých analytických chemiků na Fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice.

Hlavním cílem konference je podpořit studenty v jejich počínající vědecké kariéře. Výsledky své práce budou prezentovat před zahraničními kolegy a sami se aktivně podílejí na průběhu konference formou vedení jednotlivých sekcí a hodnocení přednášek ostatních studentů.

Společnost celý článek
26.4.

Jednali o společném přeshraničním projektu

Rozpočet celé akce vychází na zhruba 300 tisíc Euro.

Společnost celý článek
3.11.

Patní hřeb a práce traumatologů Pardubické nemocnice zaujaly prestižní kongres v Berlíně

Kalkaneální hřeb začal lékař vyvíjet před deseti lety a následně i ve spolupráci s profesorem Hansem Zwippem a Michaelem Amlangem z Univerzitní kliniky v Drážďanech. Implantát v dnešní podobě se zrodil v roce 2009 ve spolupráci s firmou MEDIN a. s. „Jedná se o miniinvazivní implantát, s vysokou biomechanickou stabilitou, urychlující pooperační rehabilitaci a snižující riziko infekce,“ popsal MUDr. Pompach.

Společnost celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting