Pardubice poplatek za komunální odpad nezdraží, naopak nabízí osvobození

18.1.

Pardubice poplatek za komunální odpad nezdraží, naopak nabízí osvobození


Poplatek za svoz a likvidaci komunálního odpadu letos město zvyšovat nebude. Stejně jako loni tak Pardubáci za rok zaplatí za tyto služby 500 korun. Poplatek je nutno uhradit do konce dubna. Při hromadných platbách je nutné vyplnit formulář pro hromadné platby, který je k dispozici na radnicích i na internetových stránkách jednotlivých městských obvodů.

„V roce 2013 očekáváme celkové náklady na odpadové hospodářství 73,5 milionů korun. V přepočtu to vychází na 839 korun na každého Pardubáka. Vzhledem k výši poplatku za svoz a likvidaci komunálního odpadu budou Pardubice systém odpadového hospodářství dotovat částkou 32 milionů korun z rozpočtu města,“ řekl Roman Slach z Odboru životního prostředí MmP. Celkové náklady v sobě neskrývají pouze likvidaci směsného odpadu, ale například i svoz tříděného odpadu, provoz separačních dvorů či výsyp odpadkových košů.
Město, stejně jako v uplynulých letech, připravilo i pro letošní rok širokou škálu osvobození od poplatku. Historicky se to týká především dětí do šesti let, ale využijí to i početné rodiny či senioři žijící v domovech důchodců. Od ostatních měst se Pardubice liší především rozsahem osvobození. Letos se to týká následujících skupin:


1. fyzické osoby, které v kalendářním roce nedovršily věku šest let.
2. třetí a další nezaopatřené dítě, žijící ve společné domácnosti, pokud bude tato skutečnost prokazatelně doložena. U dětí, které dosáhly 15 let, jsou poplatníci povinni prokazatelně doložit, že se dítě připravuje na budoucí povolání.
3. fyzické osoby, které se po dobu šesti a více po sobě jdoucích měsíců v kalendářním roce zdržují v zahraničí.
4. fyzické osoby po dobu výkonu trestu odnětí svobody a vazby.
5. fyzické osoby žijící v domovech důchodců, ústavech sociální péče a obdobných zařízeních.
6. fyzické osoby, které mají ve vlastnictví stavbu, ve kterých není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba, a zároveň mají všichni vlastníci trvalý pobyt ve městě Pardubice.
7. fyzické osoby, jestliže mají přechodný pobyt na území města po dobu kratší než 12 měsíců nebo pobývají na území města po dobu kratší než 12 měsíců.


Nárok na osvobození však musí žadatelé ohlásit na úřad svého městského obvodu a doložit to do patnácti dní od chvíle, kdy jim tento nárok vznikl. Jinak i jim přijde do schránky složenka s textem „Pětsetkorunčeských“.

Další zprávy z kategorie "Společnost"

27.3.

Vítězi krajského Zlatého erbu 2017 jsou Moravská Třebová, Semanín a Krouna

Soutěže se aktivně zúčastnily obce a města z celé ČR. Celkově se letos zapojilo 504 přihlášených projektů obcí a měst včetně elektronických služeb. Ve srovnání s minulým ročníkem se počet soutěžících navýšil o více než 50 %. V Pardubickém kraji bylo podáno dohromady 18 projektů. Do celostátního kola postupují Moravská Třebová, Semanín, Krouna. Vítězové celostátního kola budou slavnostně vyhlášeni na konferenci ISSS 3. dubna 2017 v Hradci Králové.

Společnost celý článek
27.5.

Bambiriáda v Pardubickém kraji slaví desáté výročí

Nad akcí, kterou podporuje Pardubický kraj, přijala záštitu radní Jana Pernicová a její zakladatel v kraji Roman Málek.

Společnost celý článek
13.2.

Náměstek hejtmana podporuje Národní týden manželství

Ve „valentýnském“ týdnu od 9. do 15. února se koná celonárodní kampaň na podporu manželství.

Společnost celý článek
22.5.

50 let základny v Čáslavi – Letecký den

V sobotu 26.května 2007 se na 21.základně taktického letectva Čáslav uskuteční Den otevřených dveří – Letecký den ( DOD ).

Společnost celý článek
9.9.

Hosté zamíří do Chocně a Třebové

Právě tady si prohlédne nově vybudovaný úsek silnice mezi Chocní a Vysokým Mýtem.

Společnost celý článek
14.10.

O výměnu „občanek“ je třeba požádat do 30. listopadu

Tato výměna se nevztahuje na občany narozené před 1. lednem 1936, kteří mají zapsanou dobu platnosti „bez omezení“.

Společnost celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting