Pardubice se připojí k Pernštejnskému roku 2012

11.1.

Pardubice se připojí k Pernštejnskému roku 2012

Pardubice se připojí k Pernštejnskému roku 2012

V Lobkowickém paláci na Pražském hradě bude ve středu 11. ledna slavnostně zahájený Pernštejnský rok 2012. Celorepubliková akce, ke které se připojí i Pardubice, bude odstartována v den připomenutím svatby dvou předních představitelů českých šlechtických rodin 16. století – Polyxeny z Pernštejna a Viléma z Rožmberka. Přímo 11. ledna uplyne od této události 425 let a na Pražském hradě, za účasti představitelů města Pardubice, dojde k symbolickému převzetí štafety končícího Rožmberského roku a představení podoby navazujícího projektu, kterým bude právě Pernštejnský rok. Právě v Pardubicích zanechal rod Pernštejnů nesmazatelné stopy a jejich éra znamenala pro město jednu z nejvýznamnějších etap v dějinách. Z málo rozvinutého poddanského městečka se stalo centrum regionu, Pardubice se proměnily v rezidenční město významného aristokratického rodu. Ve městě dodnes zůstaly na toto období mimořádně hodnotné doklady kulturního dědictví, především pozdně gotické a raně renesanční památky architektonické, uměleckořemeslné, sochařské a malířské, a cenné dokumenty archivní povahy. Do této doby patří v dnes dochované podobě i dvě dominanty města – Zelená brána a zámek. Právě proto Rada města schválila 23. srpna záměr zapojit se do celorepublikového projektu Pernštejnský rok 2012, jehož místním iniciátorem a koordinátorem je Národní památkový ústav Pardubice. V rozpočtu města už bylo na tento projekt vyčleněno 200 tisíc korun a tato částka by měla být ještě navýšena. Kulturní komise totiž 5. ledna 2012 rozhodla o vypsání tematického grantu „Pernštejnský rok 2012“, na který vyčlenila částku 400 000 Kč. Vypsání grantu pak má na svém jednání 10. ledna schválit také Rada města Pardubic. „Grant je příležitostí pro všechny subjekty činné na poli kultury v Pardubicích, aby se zapojily svými akcemi do Pernštejnského roku 2012 a tím ho i programově obohatily. Kulturní komise pak na svém únorovém jednání doporučí rozdělení grantu mezi nejúspěšnější žadatele. Již nyní si komise určila, že by ráda přispěla na dvě nebo tři stěžejní akce celoročního projektu a zbytek financí by rozdělila mezi menší jednorázové akce,“ vysvětluje Lucie Břízová z odboru školství, kultury a sportu. Cílem je uspořádat výstavy spojené s pernštejnskou tematikou, nebo uskutečnění slavnostního průvodu a jarmarku u příležitosti 500 let od předání městského zřízení Vilémem z Pernštejna městu Pardubice. Prvním hmatatelným počinem je zatím městský kalendář na rok 2012, nazvaný Pardubice a Pernštejnové. Pernštejnský rok je součástí projektu „Svět české šlechty“. Cílem je seznámit především laickou veřejnost s různými aspekty dějin šlechty (hospodaření, průmyslové podnikání, kultivace krajiny, politické působení, kulturní mecenát), které není možné představit tradičními interiérovými instalacemi v objektech státních hradů a zámků. V neposlední řadě má projekt zatraktivnit některé, dosud spíše opomíjené, regiony. Jedná se o dlouhodobý výstavní a vzdělávací projekt, který představí konkrétní šlechtické rody a výsledky jejich působení na všestranný rozvoj území. V loňském roce už se této prezentace dočkali Rožmberkové a v letošním roce Pernštejnové. V dalších letech dojde k představení Lobkoviců, Žerotínů, Metternichů, Chotků, Lichnštejnů, Schwarzenberků, Poděbradů a Rohanů.

Další zprávy z kategorie "Společnost"

24.8.

Tečka za třetím BasketMalováním. Basketbalisté Beksy přinesli dětem dárky

BasketMalování, které je společným projektem Pardubické nemocnice a BK JIP Pardubice, již třetím rokem probíhá na obou dětských odděleních. Do soutěže se může zapojit každý pacient, který namaluje libovolný obrázek s basketbalovou tématikou. Všichni účastníci získali od basketbalistů vstupenky na jeden z jejich ligových zápasů, autoři tří nejlepších obrázků v každé ze čtyř kategorií si odnesli věcné ceny a čtyři vítězové dostali také repliku dresu Beksy s vlastním jménem.

Společnost celý článek
19.10.

Pardubické krematorium zve veřejnost na ojedinělou prohlídku

"Prohlídky budou probíhat v pátek 28.10.2016 v době od 14,00 do 18,00hod.. Zájemci si budou moci prohlédnout prakticky veškeré prostory této unikátní budovy. Mimo jiné, navštívit třeba místa, kde se natáčel kultovní film s Janem Hrušinským v hlavní roli, Spalovač mrtvol.

Společnost celý článek
21.6.

Chráněná dílna v Žamberku

SKP-CENTRUM organizační jednotka CEDR vytvořila nové pracovní příležitosti v chráněné dílně v Žamberku.

Společnost celý článek
20.1.

Línek se tradičně sešel se členy klubu PTP

Výroční schůze členů Okresního klubu PTP Pardubice se konala včera odpoledne v Hudebním sále Pardubické radnice.

Společnost celý článek
22.4.

OC Futurum se promění ve sportovní arénu – síly tu poměří malí gladiátoři

„Také o nadcházejícím víkendu bude prostor v našem centru věnovaný adrenalinu a pohybu. Po úspěšném programu na U-rampě připravujeme další sportovně laděný den. Díky dlouhodobé spolupráci s organizací Sportvisio, které se soustředí na volnočasové aktivity a činnosti v oblasti sportu, můžeme nejmenším návštěvníkům umožnit zakusit atmosféru závodu Gladiator Race. A zároveň je třeba přivést k aktivnímu trávení volného času a sportu obecně,“ uvádí Karolína Pořízková, marketingová manažerka OC Futurum Hradec Králové.

Společnost celý článek
18.1.

Zima již ukousla z městského rozpočtu víc než měla

Nezastírá, že k průběhem likvidace sněhové kalamity má určité výhrady, nicméně nemá pocit, že by situaci nezvládly.

Společnost celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting