Pardubice se připojí k Pernštejnskému roku 2012

11.1.

Pardubice se připojí k Pernštejnskému roku 2012

Pardubice se připojí k Pernštejnskému roku 2012

V Lobkowickém paláci na Pražském hradě bude ve středu 11. ledna slavnostně zahájený Pernštejnský rok 2012. Celorepubliková akce, ke které se připojí i Pardubice, bude odstartována v den připomenutím svatby dvou předních představitelů českých šlechtických rodin 16. století – Polyxeny z Pernštejna a Viléma z Rožmberka. Přímo 11. ledna uplyne od této události 425 let a na Pražském hradě, za účasti představitelů města Pardubice, dojde k symbolickému převzetí štafety končícího Rožmberského roku a představení podoby navazujícího projektu, kterým bude právě Pernštejnský rok. Právě v Pardubicích zanechal rod Pernštejnů nesmazatelné stopy a jejich éra znamenala pro město jednu z nejvýznamnějších etap v dějinách. Z málo rozvinutého poddanského městečka se stalo centrum regionu, Pardubice se proměnily v rezidenční město významného aristokratického rodu. Ve městě dodnes zůstaly na toto období mimořádně hodnotné doklady kulturního dědictví, především pozdně gotické a raně renesanční památky architektonické, uměleckořemeslné, sochařské a malířské, a cenné dokumenty archivní povahy. Do této doby patří v dnes dochované podobě i dvě dominanty města – Zelená brána a zámek. Právě proto Rada města schválila 23. srpna záměr zapojit se do celorepublikového projektu Pernštejnský rok 2012, jehož místním iniciátorem a koordinátorem je Národní památkový ústav Pardubice. V rozpočtu města už bylo na tento projekt vyčleněno 200 tisíc korun a tato částka by měla být ještě navýšena. Kulturní komise totiž 5. ledna 2012 rozhodla o vypsání tematického grantu „Pernštejnský rok 2012“, na který vyčlenila částku 400 000 Kč. Vypsání grantu pak má na svém jednání 10. ledna schválit také Rada města Pardubic. „Grant je příležitostí pro všechny subjekty činné na poli kultury v Pardubicích, aby se zapojily svými akcemi do Pernštejnského roku 2012 a tím ho i programově obohatily. Kulturní komise pak na svém únorovém jednání doporučí rozdělení grantu mezi nejúspěšnější žadatele. Již nyní si komise určila, že by ráda přispěla na dvě nebo tři stěžejní akce celoročního projektu a zbytek financí by rozdělila mezi menší jednorázové akce,“ vysvětluje Lucie Břízová z odboru školství, kultury a sportu. Cílem je uspořádat výstavy spojené s pernštejnskou tematikou, nebo uskutečnění slavnostního průvodu a jarmarku u příležitosti 500 let od předání městského zřízení Vilémem z Pernštejna městu Pardubice. Prvním hmatatelným počinem je zatím městský kalendář na rok 2012, nazvaný Pardubice a Pernštejnové. Pernštejnský rok je součástí projektu „Svět české šlechty“. Cílem je seznámit především laickou veřejnost s různými aspekty dějin šlechty (hospodaření, průmyslové podnikání, kultivace krajiny, politické působení, kulturní mecenát), které není možné představit tradičními interiérovými instalacemi v objektech státních hradů a zámků. V neposlední řadě má projekt zatraktivnit některé, dosud spíše opomíjené, regiony. Jedná se o dlouhodobý výstavní a vzdělávací projekt, který představí konkrétní šlechtické rody a výsledky jejich působení na všestranný rozvoj území. V loňském roce už se této prezentace dočkali Rožmberkové a v letošním roce Pernštejnové. V dalších letech dojde k představení Lobkoviců, Žerotínů, Metternichů, Chotků, Lichnštejnů, Schwarzenberků, Poděbradů a Rohanů.

Další zprávy z kategorie "Společnost"

27.8.

Granty a dotace do kultury a památkové péče

Dotace v celkové výši 465 tisíc korun schválila na svém 57. jednání Rada Pardubického kraje čtyřem vlastníkům památek.

Společnost celý článek
11.7.

Kraj připravuje zateplení dalších tří školních budov

Radní Pardubického kraje schválili tři nové projektové záměry na realizaci úspor energie s využitím evropských fondů u krajských škol.

Společnost celý článek
29.9.

Ezoterika 2016 - Pardubice - 10 let

Nedílnou součástí festivalu EZOTERIKA jsou nejrůznější přednášky, praktické semináře, meditace a relaxační cvičení. Návštěvníci budou moci navštívit kartáře známé např. z TV – Janu Demeterovou (TV Prima Love), Olgu Sellene (TV Prima), Martinu Blaženu Boháčovou, dále léčitelku Evu Kalivodovou Štichovou, Marii Plášilovou či Marcelu Košanovou. Zajímavostí budou léčivé obrazy Jany Marie Kastnerové

Společnost celý článek
31.5.

VČD nabízí předplatné na sezónu 2010/2011

Jedná se o premiérové předplatné P1 a P2, předplatné na veřejné generálky VG a juniorské abonentky J, L, S, Z, K, M, N, R.

Společnost celý článek
22.3.

Senátoři podpořili petici Stop spalovně v Rybitví

Senátoři se přiklonili k všeobecnému názoru, že se nejedná o modernizaci.

Společnost celý článek
27.2.

Kraj podpořil tradiční lidovou kulturu i postupové přehlídky

Na území Pardubického kraje jsou každoročně pořádány krajské postupové a národní přehlídky v oblasti kultury. Tyto přehlídky vyhlašuje prostřednictvím svých organizací Ministerstvo kultury. „Financování přehlídek je zajištěno z části granty ministerstva, dotací Pardubického kraje a z vlastních prostředků jednotlivých pořadatelů. V krajském rozpočtu máme na tento účel pro rok 2017 celkovou částku 330 tisíc korun, některé položky musí ještě posoudit zastupitelé,“ řekl Línek.

Společnost celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting