Pardubice slaví 30 let svobody s Pamětí národa

7.11.

Pardubice slaví 30 let svobody s Pamětí národa

Třicet měst České republiky oslaví v listopadu pod heslem „Nezapomeňme“ znovu získanou svobodu. Pardubice jsou mezi nimi a získaly tak titul „Město Paměti národa“. Žáci pardubických škol při této příležitosti zaznamenali vzpomínky jedenácti spoluobčanů na události turbulentního 20. století v našem městě. K oslavám se připojí celé Česko, a to rozezněním zvonů 17. listopadu v symbolických 17 hodin 11 minut.
„Listopadové dění před třiceti lety jsem prožíval coby student střední školy. Vzpomínám na tu pospolitost a souznění napříč celou republikou. Vybavuju si, jak v podstatě ze dne na den začal tehdejší rozhlas hrát písničky, které byly do té doby zakázané, v médiích se začaly objevovat názory a příspěvky, které by do té doby cenzor nedovolil publikovat. Dnes považujeme za naprosto přirozené říkat to, co chceme, co si myslíme a nebojíme se, že za to budeme potrestáni. Dnes můžeme svobodně volit nebo třeba cestovat. Naše generace si toho dokáže vážit a uvědomujeme si, že demokracie a svoboda patří pro společnost k nejdůležitějším hodnotám, které však nejsou zadarmo a musíme se o ně starat a opečovávat je. K tomu musíme vést i mladou generaci, která život v demokratické společnosti považuje za věc naprosto přirozenou,“ řekl primátor města Pardubic Martin Charvát.
Město Pardubice participuje na řadě připomínkových akcí z pozice koordinátora. „Na 30. výročí vzniku demokratického státu byla z rozpočtu města vyčleněna částka 400 tisíc korun, v rámci programu podpory kultury byl vypsán tematický grant s alokací dalších 150 tisíc. Peníze putovaly pořadatelům výstav, koncertů, besed či autorům tematických publikací. S kolegy z radnice jsme vydali souhrnný přehled připomínkových akcí a vytvořili výstavu fotografií, která je k vidění až do konce listopadu před východočeským divadlem. Zároveň jsme natočili videa s pardubickými osobnostmi na téma svoboda a demokracie a k naší radosti je využije většina školských zařízení ve městě do výuky,“ uvedl náměstek primátora Jan Mazuch.
Nejintenzivnější spolupráci město navázalo s Pamětí národa, která krom jiného zapojila mládež z Pardubic do svých projektů. „Jsme rádi, že pardubičtí žáci opět přispěli do sbírky Paměti národa jedinečnými příběhy svých sousedů a spoluobčanů. Vyprávění je totiž nejpřirozenější způsob učení a mezigenerační komunikace se vytrácí. A to je špatně. Stav společnosti totiž souvisí s naším vztahem k minulosti. Poznáním svých nejbližších, potažmo svých sousedů, si budujeme odpovědný vztah k sobě samým, naší společné přítomnosti a budoucnosti,“ vysvětluje ředitel Paměti národa Východní Čechy Tomáš Heller. „Velmi nás baví také nová videa pro pardubické děti a studenty s výraznými pardubickými osobnostmi, tento způsob předávání sdělení považujeme za velmi dobrou a účinnou formou, jak dostat k dětem to podstatné - tedy na čem demokracie stojí, že je třeba si jí vážit a že zápas o udržení svobody a demokracie pro žádnou generaci nikdy nekončí,“ dodal Tomáš Heller.
Každé české město má své příběhy Sametové revoluce. V Pardubicích je sbírali a zaznamenali žáci sedmi základních škol, které se připojily k projektu „Příběhy našich sousedů“. „Úkolem žáků bylo vytipovat si pamětníka, kontaktovat ho a připravit strukturu rozhovoru. Následně se s ním sešli a vedli rozhovor, který zaznamenali na videokameru nebo diktafon. Natočené vzpomínky dále zpracovali, dohledali archivní údaje, zdigitalizovali fotografie a sepsali životopisy,“ popisuje práci žáků ředitel Paměti národa Heller. Výstupy práce budou žáci prezentovat 17. listopadu na symbolickém místě – v prostorách Východočeského divadla. Slavnostní prezentace bude otevřena veřejnosti a začne ve 14 hodin. 
V neděli 17. listopadu bude mít celé Česko příležitost vzpomenout na tisíce malých i velkých příběhů, které před třiceti lety utvářely dějiny. V 17 hodin 11 minut se rozezní zvony na církevních i civilních budovách v celé republice.
Zdroj: pardubice.eu

Další zprávy z kategorie "Společnost"

19.9.

Jak si vedl Pardubický kraj v letech 2005 – 2008?

Pardubický kraj se zasazoval o urychlení přípravy a výstavby velkých infrastrukturálních projektů.

Společnost celý článek
13.6.

Konal se další ročník Firefighter Fenzy Cupu

Štěpán Heger - 1:37 min. - 6. místo

Společnost celý článek
10.7.

Zastavte výdaje za energie

Podle výzkumů přichází lidé v Evropské unii ročně o 270 miliard EUR vinou špatné energetické účinnosti budov.

Společnost celý článek
7.10.

Vznikne urbanistická koncepce Mlýnského ostrova

„Vedení města vnímá Mlýnský ostrov jako transformační území s velkým potenciálem, jehož rozvoj může přispět k naplnění hned několika strategických priorit Pardubic,“ uvádí náměstkyně primátora pro urbanismus a architekturu Helena Dvořáčková.

Společnost celý článek
1.3.

Hasiči zasahovali při kolizi vozidla

Z vozu ji museli vyprostit hasiči. Ihned po vyproštění byla předána do péče zdravotníků.

Společnost celý článek
23.9.

Mezinárodní cvičení pořádkových jednotek

Policisté si tak navzájem předávali zkušenosti a cvičili rozmanité situace, se kterými se během své činnosti setkávají, jako jsou více či méně poklidné pochody radikálů, napadení demonstrace, vyklizení squatu nebo zákrok na koncertu skupin s extrémistickým zaměřením.

Společnost celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting