Pardubice zahajují projekt na podporu vzdělávání pedagogů a žáků

24.1.

Pardubice zahajují projekt na podporu vzdělávání pedagogů a žáků

Pardubice začaly s novým Místním akčním plánem rozvoje vzdělávání. Takzvaný MAP II naváže na plánování, které v regionu Pardubicka proběhlo v uplynulých dvou letech.
výuka - škola
Předešlý projekt MAP I pomohl zmapovat problematické oblasti ve vzdělávání v Pardubicích a okolí a nabídl pedagogům tři desítky vzdělávacích akcí přímo na míru podle požadavků ze škol. Osvědčily se také workshopy zaměřené na odborná témata, jejichž hlavním přínosem byla diskuze a sdílení zkušeností účastníků a lektorů, a vznikla tzv. platforma pro vzdělávání, kde se pravidelně scházejí odborníci z oblasti vzdělávání a předávají si informace a zkušenosti. Zároveň z mapování vznikl strategický dokument s vizí do roku 2023 a seznam plánovaných investičních záměrů ve školách a školských zařízeních na Pardubicku.
„Od ledna 2019 Pardubice pokračují v dalším plánování rozvoje vzdělávání, tentokrát se jedná o projekt čtyřletý. Na území obce s rozšířenou působností Pardubice evidujeme 38 základních škol, 58 mateřských škol, tři základní umělecké školy a dva domy dětí a mládeže. S výjimkou sedmi z nich se do projektu zapojí všechny a budou si moct vybírat z nabídky aktivit pro pedagogy i žáky“, řekl náměstek primátora Jakub Rychtecký, do jehož gesce oblast vzdělávání patří. 
Cílové oblasti projektu jsou čtenářská a matematická gramotnost, polytechnika a podpora rovných příležitostí ve vzdělávání. Aktivity plánované v MAP II mají vést ke zlepšení kvality předškolního, základního i zájmového vzdělávání tím, že podpoří spolupráci zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání, včetně organizací neformálního vzdělávání na Pardubicku. Podpořit spolupráci v území má zejména vzájemné předávání informací, zkušeností ve vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro následné společné řešení místně specifických problémů a potřeb.
Pardubice začaly s novým Místním akčním plánem rozvoje vzdělávání. Takzvaný MAP II naváže na plánování, které v regionu Pardubicka proběhlo v uplynulých dvou letech. Předešlý projekt MAP I pomohl zmapovat problematické oblasti ve vzdělávání v Pardubicích a okolí a nabídl pedagogům tři desítky vzdělávacích akcí přímo na míru podle požadavků ze škol. Osvědčily se také workshopy zaměřené na odborná témata, jejichž hlavním přínosem byla diskuze a sdílení zkušeností účastníků a lektorů, a vznikla tzv. platforma pro vzdělávání, kde se pravidelně scházejí odborníci z oblasti vzdělávání a předávají si informace a zkušenosti. Zároveň z mapování vznikl strategický dokument s vizí do roku 2023 a seznam plánovaných investičních záměrů ve školách a školských zařízeních na Pardubicku.
„Od ledna 2019 Pardubice pokračují v dalším plánování rozvoje vzdělávání, tentokrát se jedná o projekt čtyřletý. Na území obce s rozšířenou působností Pardubice evidujeme 38 základních škol, 58 mateřských škol, tři základní umělecké školy a dva domy dětí a mládeže. S výjimkou sedmi z nich se do projektu zapojí všechny a budou si moct vybírat z nabídky aktivit pro pedagogy i žáky“, řekl náměstek primátora Jakub Rychtecký, do jehož gesce oblast vzdělávání patří. 
Cílové oblasti projektu jsou čtenářská a matematická gramotnost, polytechnika a podpora rovných příležitostí ve vzdělávání. Aktivity plánované v MAP II mají vést ke zlepšení kvality předškolního, základního i zájmového vzdělávání tím, že podpoří spolupráci zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání, včetně organizací neformálního vzdělávání na Pardubicku. Podpořit spolupráci v území má zejména vzájemné předávání informací, zkušeností ve vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro následné společné řešení místně specifických problémů a potřeb.
Zdroj: pardubice.eu

Další zprávy z kategorie "Společnost"

13.3.

Městské lesy jsou pod dohledem lesního hospodáře

Pro obnovu a zachování funkce příměstského lesa jsou však tyto mýtní těžby nezbytné. Pokud je to možné, snaží se město potažmo lesní hospodář o co nejmenší těžební zásahy. Společnou snahou všech zainteresovaných je vzniklé holiny maximálně do jednoho roku zalesnit.

Společnost celý článek
21.2.

Malí dobrodruzi zakusí atmosféru závodu Gladiator Race – OC Futurum se stane jejich cvičištěm

Malí gladiátoři budou mít v sobotu 25. února příležitost prověřit si své síly v rámci série stanovišť v královéhradeckém obchodním a zábavním centru Futurum. Hlavní program startuje v 11 hodin s předpokládaným koncem v 18 hodin. Akce se v OC Futurum koná již podruhé pod záštitou organizace Sportvisio, vstupné je zdarma.

Společnost celý článek
10.5.

Projekt reaguje na připomínky odborníků i veřejnosti

Autoři studie tak reagovali na připomínky odborníků i veřejnosti k některým bodům projektu.

Společnost celý článek
1.12.

Ondřej Beneš z Pardubic postoupil do finále soutěže Svačina roku s Rio Mare

Soutěžící v korespondenčním kole připravovali vlastní recept podle zadání. Jejich úkolem bylo navrhnout nápaditý a chutný pokrm vhodný jako svačina do školy pro děti, žáky nebo studenty.

Společnost celý článek
26.1.

Společnými silami do společnosti

Společnými silami do společnosti je název projektu, který v Pardubickém kraji realizuje společnost EURO EDUCA

Společnost celý článek
18.11.

Kraj slaví 10. narozeniny, přijďte si prohlédnout reálku

Na návštěvníky čeká prohlídka zcela zrekonstruovaných prostor včetně nádherného výhledu na Pardubice.

Společnost celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting