Pardubické letiště je pro město i kraj jasnou prioritou

14.2.

Pardubické letiště je pro město i kraj jasnou prioritou

Pardubické letiště je pro město i kraj jasnou prioritou

Zachování mezinárodního statutu pardubického letiště a jeho další rozvoj patří k hlavním společným prioritám města Pardubic i Pardubického kraje. Jednoznačně se na tom shodli členové rady města a rady kraje na svém společném jednání, které se uskutečnilo v pondělí 12. února 2007. „V každém případě uděláme vše, aby pardubické letiště bylo plně funkční i po vstupu České republiky do takzvaného schengenského prostoru příští rok na jaře,“ řekl vicehejtman Pardubického kraje Roman Línek. Jedním z bodů diskuse byla i zvažována výstavba nového odbavovacího terminálu na letišti a další navazující investice na pozemcích města a kraje. „Prozatím jsme se ještě nerozhodli, jakou cestou financování stavby terminálu se nakonec vydáme. Nezatracujeme ani další hledání strategického investora,“ uvedl pardubický primátor Jaroslav Deml. V rámci jednání o dopravě zástupci Pardubického kraje deklarovali zájem na urychlené dostavbě rychlostní silnice, která napojí kraj na dálnici D 11. Ambicí kraje je i relativně brzké zdvojkolejnění železniční tratě mezi Pardubicemi a Hradcem Králové a dostavba silničního čtyřpruhu mezi těmito dvěma krajskými městy. Prioritou představitelů krajské i městské samosprávy je také dobudování obchvatů města a splavnění Labe až do Pardubic. V oblasti školství a sportu se krajští a městští radní shodli na vytvoření společné expertní skupiny, která se bude zabývat mimo jiné návrhem na výstavbu menší sportovní haly, jejímž investorem by byl Pardubický kraj. Pracovní skupina bude řešit také problematiku provozu školských zařízení zřizovaných Pardubickým krajem, které v současnosti sídlí v budovách, jež vlastní město. Hovořilo se také o možnostech čerpání prostředků z Regionálního operačního programu. V něm je v období 2007 – 2013 připraveno pro Českou republiku více než 100 miliard korun. Region NUTS II Severovýchod by z těchto prostředků měl čerpat zhruba 18 miliard. „Pro města je tu připraven program nazvaný Rozvoj městských a venkovských oblastí, ze kterého je možné čerpat finanční prostředky na regeneraci a revitalizaci tzv. brownfields, na obnovu vybraných částí měst, na rozvoj infrastruktury v oblasti vzdělávání, zdravotnictví a sociálních věcí i na tzv. trvale udržitelný rozvoj,“ řekl vicehejtman Roman Línek.

Další zprávy z kategorie "Společnost"

31.5.

Studánecký les se mění v příjemné místo

Projekt přeměny lesa vznikl na základě studie, do jejíž přípravy městský obvod zapojil obyvatele přilehlých lokalit. Celkové náklady na 1. etapu projektu činily 1,737 milionu korun. Téměř 119 tisíc korun uvolnilo z vlastního rozpočtu město, zbytek, tedy asi 1,618 milionu, pokryla dotace z Programu rozvoje venkova.

Společnost celý článek
14.5.

Mistrovství ČR Taekwon-Do v Ostravě

Letošní MČR se konalo v nové moderní atletické hale komplexu Arény Vítkovice. Celkem dorazilo do Ostravy 350 závodníků z 22 škol z celé republiky a nesměli chybět ani závodníci z Pardubic.

Společnost celý článek
9.1.

ZUŠ Open letos již potřetí. Kraj podpoří mladé umělce částkou 150 tisíc korun

Jedná se o celostátní happening základních uměleckých škol. Mezi cíle akce patří zviditelnění systému základních uměleckých škol jako moderního způsobu vzdělávání, práce a úspěchů škol na celostátní úrovni i v rámci regionů, posílení jeho respektu a komunikace směrem k veřejnosti.

Společnost celý článek
24.6.

Tragická událost v Dolním Bezděkově

Zraněná osoba byla resuscitována. Hasiči provedli pomocí rozpěrných tyčí zabezpečení a stabilizaci objektu, aby nedošlo k dalšímu zřícení.

Společnost celý článek
13.4.

Univerzita Pardubice hostí Přírdovědnou olympiádu

Jedná se o multidisciplinární týmovou soutěž, která propojuje vědní disciplíny z oblasti přírodovědných a technických věd.

Společnost celý článek
29.9.

Kraj přivítal vojáky po návratu z Afghánistánu

Všichni obdivujeme jejich odvahu, se kterou se vydali zabezpečit své kolegy z jednotek NATO.

Společnost celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting