Pardubický kraj a další ročník „Mostů“

14.8.

Pardubický kraj a další ročník „Mostů“

Pardubický kraj a další ročník „Mostů“

Udílení výročních cen „Mosty“ za přínos k zlepšení postavení občanů se zdravotním postižením se v roce 2008 uskuteční v Pardubickém kraji. O spolupořadatelství a organizaci akce jednali v pondělí 13. srpna 2007 vicehejtman Roman Línek a radní zodpovědný za sociální věci Miloslav Macela s představiteli Národní rady zdravotně postižených, konkrétně s jejím předsedou Václavem Krásou a místopředsedou Otomarem Cvrkalem. „Pátý ročník udílení cen „Mosty“ se uskuteční v únoru příštího roku v Chrudimi. Vážíme si toho, protože tímto oceněním Národní rada zdravotně postižených může vyzdvihnout dobré skutky dobrých lidí, kteří pomáhají k odstranění bariér a právě pomyslnými mosty spojují svět handicapovaných se světem zdravých,“ upřesnil Miloslav Macela. Ocenění si odnášejí subjekty i jednotlivci jak z veřejné správy, tak i ze soukromého sektoru. Cena „Mosty“ je dílem akademické sochařky J. Wernerové a představuje spojení dvou rukou, které vytvářejí most. „Potěšilo mne, že předseda Národní rady Václav Krása, ale i místopředseda a rodák z Pardubického kraje Otomar Cvrkal hodnotili přístup vedení Pardubického kraje k řešení problémů lidí se zdravotním postižením za velmi vstřícný. Možná i proto se bude 5. ročník „Mostů“ odehrávat u nás v regionu,“ dodal vicehejtman Roman Línek. Za připomenutí jistě stojí udílení cen „Mosty“ z roku 2006, kdy v kategorii „Instituce veřejné správy“ byl nominován i odbor sociálních věcí Krajského úřadu Pardubického kraje za webovou prezentaci sociálních služeb v kraji formou GIS map.

Další zprávy z kategorie "Společnost"

15.5.

eBRÁNA pomáhá zrakově hendikepovaným v přípravě na rodičovství

V loňském roce se společnost eBRÁNA aktivně zapojila do první pardubické Burzy filantropie, kde podpořila celkem 7 neziskových projektů. Jedním z nich je projekt obecně prospěšné společnosti Tyfloservis, která pomáhá zdravotně hendikepovaným spoluobčanům překonat informační bariéry a usnadnit zvládání běžných životních situací.

Společnost celý článek
27.2.

Dopravní fakulta Jana Pernera spolupracuje na mezinárodním projektu zaměřeném na vývoj nových typů výhybek

Za dopravní fakultu se práci na projektu budou věnovat odborníci z Oddělení kolejových vozidel Katedry dopravních prostředků a diagnostiky (doc. Ing. Jaromír Zelenka, CSc., prof. Ing. Bohumil Culek, CSc., Ing. Martin Kohout, Ph.D., Ing. Jakub Vágner, Ph.D., Ing. Petr Voltr, Ph.D., Ing. Tomáš Michálek, Ph.D., Ing. Stanislava Liberová, Ph.D.) a z Katedry mechaniky materiálů a částí strojů (prof. Ing. Eva Schmidová, PhD., Ing. Aleš Hába, Ph.D.).

Společnost celý článek
30.11.

Město nabízí k pronájmu kavárnu

Podnikatel, který za ni nabídl nejvyšší nájemné, od svého záměru ustoupil a smlouvu nepodepsal. Proto nyní Pardubice hledají nového nájemce.

Společnost celý článek
25.11.

Vánoční dekorace vyrobené klienty s hendikepem ze školy Svítání budou k mání na vánočním jarmarku v Paláci Pardubice

Stánky nabídnou pestrou škálu nejrůznějších dekorativních předmětů s vánoční tematikou, jako jsou keramické sošky andělů, svíčky, perníčky a jiné. Všechny výrobky jsou dílem samotných klientů školy SVÍTÁNÍ a prodávat je budou klienti a zaměstnanci sociálně-terapeutické dílny školy SVÍTÁNÍ, která připravuje dospělé lidi s mentálním a kombinovaným postižením na zaměstnání.

Společnost celý článek
23.4.

Andrlův Chlum: jen Nejtvrdší hasič přežívá!

Vlastní trať je dimenzována vždy pouze pro jednoho soutěžícího, takže ti budou startovat postupně v pětiminutových intervalech.

Společnost celý článek
2.5.

O zdravotnictví debatovali u kulatého stolu

Z jednání vyplynulo, že ředitelům nemocnic nejvíce komplikují situaci odlišné požadavky jednotlivých zdravotních pojišťoven.

Společnost celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting