Pardubický kraj podepsal smlouvu s Českými drahami

21.12.

Pardubický kraj podepsal smlouvu s Českými drahami

Ve čtvrtek 20. prosince 2007 podepsali představitelé Pardubického kraje a akciové společnosti České dráhy smlouvu o „závazku veřejné služby v drážní dopravě“ na rok 2008. Pardubický kraj si tak u Českých drah objednal zhruba 5 milionů vlakokilometrů (vlkm.) a zavázal se uhradit Českým drahám dotaci ve výši 261,5 milionů korun. „Podobnou smlouvu s Českými drahami uzavíráme každý kalendářní rok. Jako kraj jsme povinni zajistit veřejnosti dopravní obslužnost, a to nejen na železnici. Vždy se snažíme vyjednat takové podmínky, aby obyvatelé Pardubického kraje mohli využívat co nejvíce komfortu při cestách do práce, k lékaři či do škol,“ řekl vicehejtman Pardubického kraje Roman Línek. Vicehejtman Línek také smlouvu za Pardubický kraj podepsal. Jeho protějškem byl náměstek generálního ředitele Českých drah pro osobní dopravu Jiří Kolář. Novinkou ve smlouvě jsou ustanovení týkající se zpožděných vlaků a smluvních pokut. „Samozřejmě jako objednatel veřejné dopravy požadujeme, aby vlakové spoje jezdily bez velkých zpoždění. Pokud k takovému zpoždění zaviněnému dopravcem dojde, můžeme nyní požadovat smluvní pokutu ve výši 75%, v některých případech až 100%, z dané sazby za vlkm., což je 53,20 korun. Tato sankce se uplatní vždy na příslušném úseku,“ dodal náměstek hejtmana zodpovědný za dopravu Ivo Toman. Za zpožděný vlak je dle smlouvy považován takový spoj, u něhož doprovodný personál vlaku dopravce nenastoupil na směnu nebo její část, nebo nastoupil na směnu či její část pozdě. Je to také takový vlak, u něhož došlo k poruše hnacího vozidla nebo tažených vozidel dopravce a vlivem jejich náhrady nebo vyřazování došlo ke zpoždění, či vlak, u něhož došlo k pozdnímu přistavení hnacího vozidla nebo soupravy ve výchozí stanici z viny dopravce (pozdní odbavení dopravcem, a podobně). Pardubický kraj také stvrdil s akciovou společností České dráhy smlouvu o úhradě prokazatelné ztráty vzniklé dopravy a poskytování žákovského jízdného v rámci závazku veřejné služby v drážní osobní dopravě.

Další zprávy z kategorie "Společnost"

24.1.

Pardubický kraj připravuje kvalitnější evidenci sbírkových předmětů

Součástí projektu je i publikační portál určený nejen pro odborníky, ale také pro laickou veřejnost.

Společnost celý článek
24.7.

Kraj ocenil nálezce bronzového pokladu

Poklad tvoří dvě sekery, osm hřiven a jehlice ze starší doby bronzové.

Společnost celý článek
23.6.

Bylo otevřeno Muzeum vápenictví

Expozice vznikla v prostorách Brelovy vápenky, která padesát let chátrala.

Společnost celý článek
26.9.

V mateřské škole v Popkovicích skončila další etapa modernizace

Rekonstrukce popkovické mateřské školy začala v červnu, trvala 16 týdnů a stála zhruba 7,2 milionu korun (včetně DPH). Dodavatelská firma Marhold během nich nahradila stará okna a dveře novými, s lepšími tepelně izolačními vlastnostmi, vyměnila v budově rozvody médií a provedla řadu drobných dispozičních změn, jejichž výsledkem je i zlepšení hygienických podmínek v budově.

Společnost celý článek
1.2.

T-Mobile Rozjezdy již poosmé pomohou začínajícím podnikatelům i v Pardubickém kraji

Projekty je možné registrovat od 31. 1. do 12. 3. 2018 na www.rozjezdy.cz, kde také zájemci naleznou všechny informace.

Společnost celý článek
13.9.

Z pardubické konzervatoře do Metropolitní opery v New Yorku

„Petr Nekoranec je sice původem z Vysočiny, kde začínal v Základní umělecké škole zpívat swing a jazz a koketovat s muzikálem, ale později si vybral ke svému dalšímu rozvoji operu a s ní i Pardubice a paní profesorku Jarmilu Chaloupkovou na naší konzervatoři. I když se přesune do velkých operních domů ve světě, budeme jeho kariéru z Pardubického kraje sledovat a držet mu palce,“ řekl Roman Línek.

Společnost celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting