Pět klinických pracovišť v pardubické nemocnici

28.3.

Pět klinických pracovišť v pardubické nemocnici

Pět klinických pracovišť v pardubické nemocnici

V březnu tohoto roku byl rozhodnutím ministrů zdravotnictví a školství, mládeže a tělovýchovy potvrzen vznik dalších dvou klinik Univerzity Pardubice a Pardubické krajské nemocnice, a to Kliniky neurologické a Kliniky porodnicko-gynekologické, Ty doplňují již existující trojici klinických pracovišť založených v roce 2002 – chirurgie, interní a otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku. Přednosty nových klinik byli do doby uzavření konkurzního řízení jmenováni doc. MUDr. Edvard Ehler, CSc. a doc. MUDr. Milan Košťál, CSc. Působení pěti klinik Pardubické krajské nemocnice a Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice mimo tradiční fakultní nemocnice je v České republice ojedinělé, nicméně v průběhu let byly prokázány jak vysoká kvalita léčebně-preventivní péče, tak i bohatá vědecko-pedagogická činnost uvedených pracovišť. Kvalita a existence Fakulty zdravotnických studií, která vychovává vysokoškoláky nelékařských oborů, byla k tomu dalším významným předpokladem. Pardubická krajská nemocnice se tak stala kvalitní vysokoškolskou základnou, plnící obdobné úkoly jako nemocnice fakultní, a Pardubice se dostaly v rámci zdravotnických nelékařských programů na špici pomyslného pelotonu, kdy řada vysokých škol pardubický trend následuje. Zkušenosti z Pardubic by mohly posloužit při aktuální diskusi o univerzitních nemocnicích a vzniku univerzitních pracovišť, neboť v době, kdy vznikal zákon, který definoval fakultní nemocnice, existovaly na českých vysokých školách pouze studijní programy medicíny a farmacie, pro které byly fakultní nemocnice určeny jako výukové základny. Z dnešního pohledu se jeví nerespektování přítomnosti u nás i ve světě uznávaných plnohodnotných vysokoškolských nelékařských oborů jako téměř diskriminující. K posílení postavení krajské nemocnice a jejích vysokoškolských pracovišť nepřispívají ani současné obecné obtíže českého zdravotnictví a nedostatek finančních prostředků. Je proto třeba mít na mysli, že případná ztráta nabytých pozic zanechává dlouhodobé rány a jejich obnova by byla opět náročným, složitým a nákladným procesem. prof. MUDr. Arnošt Pellant, DrSc. děkan Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice

Další zprávy z kategorie "Společnost"

7.1.

Navždy nás opustil herec Petr Hübner

Narodil se v roce 1946 a hned po ukončení studií na brněnské JAMU nastoupil v sezóně 1969-70 do pardubického angažmá, v němž setrval až do roku 2004.

Společnost celý článek
6.6.

Starostové Litomyšlska se dozvěděli o optimalizaci

Jedním z očekávaných cílů optimalizace je mimo jiné i nárůst počtu cestujících.

Společnost celý článek
29.1.

Kraj podpoří krajské sdružení hasičů půlmilionovou dotací

Rada Pardubického kraje na svém pondělním jednání schválila poskytnutí individuální dotace Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska – krajskému sdružení hasičů Pardubického kraje ve výši 500 tisíc korun. Finanční prostředky budou určeny nejen na činnost tohoto sdružení, ale také na práci s mládeží a na pořádání různých soutěží v požárním sportu.

Společnost celý článek
15.5.

Multikulturní týden začíná v latinsko-americkém rytmu

Do Pardubic zavítá jako čestný host Čechoargentinec, Dr. Juan Braun - dobrodruh, novinář a spisovatel, cestovatel a šaman, ale také pedagog na Harvardu a Karlově Univerzitě a poradce zemědělců v Latinské Americe.

Společnost celý článek
10.9.

Vyšetřování požáru a výbuchu ve firmě

K posouzení, jestli je místo činu bezpečné pro ohledání kriminalistickým technikem a pyrotechnikem, byl přizván statik. V současné době stále probíhá vyšetřování na místě události.

Společnost celý článek
20.4.

Univerzita Pardubice hostí mezinárodní seminář věnovaný výbušinám

„Stejně jako v předchozích letech i tento 19. ročník semináře umožní jak výměnu nejnovějších odborných informací a poznatků v oboru, tak vytvoří vhodné prostředí pro setkání a navázání osobních kontaktů mladých odborníků z různých zemí,“ komentuje tradiční mezinárodní setkání prof. Ing. Svatopluk Zeman, DrSc., z Ústavu energetických materiálů Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice, který setkání již téměř dvě dekády každý rok v Pardubicích organizuje.

Společnost celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting