Pilotní přijímačky nastartovaly kvalitativní změny

25.5.

Pilotní přijímačky nastartovaly kvalitativní změny

Pilotní přijímačky nastartovaly kvalitativní změny

Pardubický kraj analyzoval první zkušenosti s jednotnými přijímacími zkouškami na střední školy s maturitními obory. Pilotní ročník měl za úkol především zmapovat úroveň žáků základních škol a prověřit i organizaci zkoušek. „Výstupy potvrdily námi předložené analýzy,“ konstatuje radní pro školství Jana Pernicová. „S řediteli různých typů škol se sejdeme u kulatého stolu 15. června, vše probereme a pro příští rok budeme jako zřizovatelé stanovovat bodovou hranici po vzájemné dohodě i pro další kola přijímacích zkoušek.“ Díky tomu, že byly přijímací zkoušky jednotné, jsou i jejich výstupy velmi hodnotným materiálem a vodítkem pro další postup. „Nikdy bychom k těmto závěrům nedošli, kdyby si každá škola dělala přijímačky sama. Takže peníze, které nás přijímačky stály, byly nejlepší investicí do školství v Pardubickém kraji,“ vysvětluje Jana Pernicová. Velmi dobře se organizace zhostila i firma SCIO, nebyly zaznamenány žádné závažnější problémy a školy dostaly rychle zpracované výsledky. Otázkou je stanovení bodové hranice, která byla dobře rozvrstvena podle typů škol, ale o její výši pro další roky se bude ještě jednat. V letošním pilotním roce si mohli ředitelé jednotlivých škol stanovovat bodovou hranici pro přijetí ve 2. a 3. kole sami a to vedlo v některých případech až k tomu, že škola nakonec vzala každého. Absurdním příkladem je dokonce jedno gymnázium, které ve druhém kole snížilo hranici pro přijetí na 10 bodů. „Z toho je vidět, že ředitel si není jistý kvalitou jeho střední školy. Tím bohužel také dává i veřejnosti signál, že něco není v pořádku,“ poznamenává radní pro školství a dodává: „ Potvrzuje se, že míst v prvních ročnících středních škol je při klesajícím počtu dětí stále mnoho a školy se je snaží naplnit nezávisle na kvalitě uchazečů. Proto je cesta optimalizace jediným možným řešením.“ V letošním roce je zřejmé, že vzhledem k uvolněným pravidlům ve 2. a 3. kole přijímacích zkoušek ještě v měsíci září poklesne počet žáků na učebních oborech. Někteří ředitelé středních škol si totiž přetáhnou žáky z tříletých učňovských oborů na střední školy. Bohužel tomu nahrává i existence tří přihlášek na střední školy a to, že mohou žáci stahovat zápisové lístky. „To částečně příští rok napravíme jednotnou bodovou hranicí pro další kola přijímacích zkoušek, ale je nutné o přijímačkách a o státních maturitách daleko více diskutovat na úrovni krajů a především ministerstva,“ zdůrazňuje Jana Pernicová. Přijímací zkoušky přinesly několik pozitivních zjištění. Nepotvrdila teorie o tom, že žáci budou utíkat kvůli přijímacím zkouškám do jiných krajů. Pokles žáků hlásících se do maturitních oborů způsobil spíše větší zájem o učební obory. Výsledky testů poskytly středním školám objektivní rozložení žáků od neúspěšných přes velmi dobré až k vynikajícím. Mají tak k dispozici ucelený přehled s možnostmi žáků, o kterých jsou přesvědčeni, že na školu patří a vyrovnají se s jejími požadavky. Objektivní obraz toho, co děti umí, dostali také rodiče a v neposlední řadě i ředitelé a učitelé základních škol. Těm to umožní konfrontovat dosavadní kvalitu výuky s dosaženými výsledky jejich absolventů a motivovat žáky základních škol k lepší přípravě na další studium na střední škole. „Už jen to, že žáci základních škol odpovědněji přistupovali k přijímacím zkouškám je obrovský úspěch,“ uzavírá hodnocení Jana Pernicová.

Další zprávy z kategorie "Společnost"

13.6.

Dětské oddělení hledá dárce kočárků

Na dětské oddělení jsou přijímány i děti ve věku od 1 roku do 3 let. Často potřebují pomocná vyšetření (chirurgická vyšetření, RTG snímky apod.), na která se musí převážet. Momentálně je však na oddělení nedostatek vhodných kočárků.

Společnost celý článek
10.6.

Soutěž do práce na kole má vítěze

„Ke všem, kteří se do projektu zapojili, míří moje poděkování a uznání. Akce znovu potvrdila, že kolo je v Pardubicích hojně využívaným dopravním prostředkem. I proto městu záleží na zlepšování podmínek pro cyklisty a rozvoji cyklostezek,“ uvedla krátce po předání cen náměstkyně primátora Helena Dvořáčková.

Společnost celý článek
20.1.

Město Pardubice nabízí pomoc stavebníkům v Mikulovicích

Při zahájení stavebních prací se totiž ukázalo, že se v daném území vyskytují významné archeologické nálezy.

Společnost celý článek
19.12.

Jak…správně reklamovat a nenechat se při tom odbýt

Běžte nákup reklamovat. Právo na reklamaci máte za všech okolností, tak se nebojte ho využít.

Společnost celý článek
30.11.

Společnost VHOS upozorňuje

Tyto letáky mimo jiné rovněž nabízely rovněž provedení kontroly pitné vody tekoucí z vodovodu.

Společnost celý článek
27.3.

Pardubičtí umělci v CreArtu bodují

Dašek, který se věnuje prostorové tvorbě, stráví dva měsíce v lineckém Atelierhausu Salzamt. Ten disponuje pěti ateliéry pro účastníky mezinárodních výměnných pobytů, čtyřmi pro umělce z Lince a Horního Rakouska, ubytováním pro zahraniční umělce a výstavními prostory. Atelierhaus Salzamt umělcům uhradí cestovní výdaje, ateliér a ubytování jim poskytne zdarma.

Společnost celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting