Plán investičních akcí je schválen

26.2.

Plán investičních akcí je schválen

 Pardubice mají od včerejšího dne schválen aktualizovaný seznam investičních akcí do roku 2025. Seznam čítá celkem 41 položek, přičemž 21 plánovaných investic se týká dopravy, na některé projekty přitom město bude čerpat finance z úvěrového rámce. Tento rámec ve výši jedné miliardy korun mají Pardubice od května loňského roku otevřený u Komerční banky, využit bude například na financování pětadvacetimetrového bazénu či revitalizace letního stadionu.
„Pětadvacetimetrový bazén je naší prioritou. V současné době předpokládáme, že celkové náklady projektu dosáhnou výše necelých 67 milionů včetně DPH, 36 milionů město zaplatí z vlastních zdrojů a zbylých 30 milionů půjde z úvěrového rámce. Výstavbu nového bazénu považujeme z hlediska nedostatečné kapacity stávajícího plaveckého bazénu v aquacentru za potřebnou, a tak musíme mít jeho realizaci finančně pokrytou bez ohledu na přidělení dotace. Proto máme v městském rozpočtu vyčleněnou částku (očekávaná dotace) ve výši 20 milionů korun. Možnost získat na realizaci projektu státní dotaci však zůstává stále otevřená, pokud vyjde - uspoříme vlastní zdroje,“ popisuje plánované investiční akce první náměstek primátora zodpovědný za finance Jiří Rozinek.
Mezi další projekty, které budou částečně financovány prostřednictvím úvěrového rámce, patří například rekonstrukce letního stadionu, přístavba ZŠ Svítkov a výstavba nové budovy MŠ Svítkov a část peněz bude využita také na realizace dopravních propojek. „Téměř 500 milionů z úvěrového rámce bychom rádi využili na revitalizaci letního stadionu a jeho okolí, 60 milionů je pro změnu určeno na přístavbu ZŠ Svítkov. Dalšími položkami na seznamu, jejichž realizace bude částečně pokryta úvěrem, jsou dopravní propojky. Zhruba 42 milionů korun z úvěrového rámce jsme vyčlenili na výstavbu propojky ulic Pod Břízkami a Kyjevská, dalších 40 milionů je určeno na realizaci propojky ulic kpt. Jaroše a Kyjevská. V případě druhé zmíněné propojky však bude nutné získat ještě 130 milionů dalších finančních zdrojů, abychom byli schopni toto napojení vybudovat,“ doplňuje výčet položek a jejich financování první náměstek. Dodává, že nově byla do seznamu plánovaných investičních akcí zahrnuta také výstavba nové budovy MŠ ve Svítkově s předpokládanými náklady 50 milionů korun, přičemž 35 milionů bude pokryto z úvěrového rámce.
Pardubice musejí vypůjčenou částku ve výši jedné miliardy korun vyčerpat do konce roku 2020, 300 milionů korun již využily k refinancování úvěru poskytnutého Československou obchodní bankou a.s. na financování modernizace plaveckého areálu.
Do roku 2025 Pardubice mají naplánovány investiční akce v celkové sumě zhruba 4 miliardy korun. Mezi projekty nechybí vybudování inteligentního dopravního systému, terminálů B a Jih, dalšími položkami v seznamu jsou rekonstrukce radnice, Palackého ulice či nadjezdu u Pardubické nemocnice.

Další zprávy z kategorie "Společnost"

30.10.

Pěší zóna: k vidění je na pardubické radnici

Pardubáci mohou již nyní nahlédnout „pod pokličku“ připravovaných změn v plánované pěší zóně

Společnost celý článek
7.12.

Město: Přijďte vyjádřit svůj nesouhlas se spalovnou

Je velmi důležité, aby lidé do arény přišli, i když nebudou chtít veřejně vystoupit.

Společnost celý článek
12.6.

Renomovaní odborníci se setkají na semináři se studenty.

Každý účastník semináře obdrží též sborník příspěvků, přednášek a vývěskových sdělení.

Společnost celý článek
20.6.

Rekordní Burza filantropie! Firmy daly neziskovkám 436 000 korun

„Myšlenka pomoci potřebným na Burze filantropie je stále více doceňována, o tom svědčí zájem donátorů i dalších podporovatelů. Úspěchy sklízí i v zahraničí, letos byla Burza filantropie oceněna jako 3. nejlepší sociální inovace v mezinárodní soutěži SozialMarie. Burza je krásnou ukázkou jak lze elegantně a efektivně pomáhat tam, kde je potřeba,“ zamýšlí se Miluše Horská, senátorka za Pardubicko a Chlumecko, která je také místopředsedkyní pořádající Koalice nevládek Pardubicka.

Společnost celý článek
22.2.

V sále Divadla 29 se hovořilo o dopravě

V Pardubicích je 59% všech cest kratších než 3 km. Je tady všude blízko. Existuje velký potenciál pro posílení role MHD, pěší a cyklistické dopravy. Tyto způsoby dopravy jsou pro takto krátké cesty nejefektivnější a mají i řadu dalších kladných dopadů na kvalitu života ve městě.

Společnost celý článek
5.6.

Obce a kraj podporují hospic

Pokud se nepodaří shromáždit potřebné prostředky, dokončená stavba bude zakonzervována.

Společnost celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting