Podnikatelská elita se setkala na zámku v Pardubicích

31.5.

Podnikatelská elita se setkala na zámku v Pardubicích

Slavnostní setkání oceněných manažerů Pardubického a Královéhradeckého kraje, které se uskutečnilo 29. května na zámku v Pardubicích, se stalo pro členy krajských samospráv příležitostí k poděkování významným manažerským osobnostem za jejich přínos pro regionální rozvoj a zaměstnanost. Hlavním cílem této dnes již tradiční akce, kterou zorganizovala Společnost Centrum andragogiky, s.r.o. ve spolupráci s Českou manažerskou asociací, bylo představit manažery Pardubického a Královéhradeckého kraje, kteří byli oceněni v soutěži MANAŽER ROKU. Tu již devatenáctým rokem pořádají Česká manažerská asociace, Svaz průmyslu a dopravy ČR a Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR. Soutěž MANAŽER ROKU si podle Pavla Kafky, prezidenta ČMA, klade za cíl vyzdvihnout nejlepší z nejlepších, ocenit klíčové osobnosti managementu, prezentovat jejich výsledky širší veřejnosti a poukázat nejen na dobrou práci, kterou odvádějí, ale představit je i jako vzory pro další potenciální následovníky. Kromě celé řady zástupců podnikatelského sektoru z obou výše uvedených krajů se této prestižní akce zúčastnili i mnozí vedoucí členové profesních svazů a sdružení a rovněž představitelé krajské správy. Za Pardubický kraj nabídku účasti přijali Jana Pernicová, členka rady zodpovědná za školství, kulturu a památkovou péči, a Martin Netolický, člen rady zodpovědný za oblast zdravotnictví. Královéhradecký kraj pak zastupoval náměstek hejtmana Helmut Dohnálek. Setkání oceněných manažerů se od počátku těší zájmu a podpoře z nejvyšších míst obou krajů. Je tedy zřejmé, že i představitelé krajské správy si uvědomují nejen význam celé soutěže, ale i možný dopad na ekonomickou oblast. „Setkání je vítanou možností jak poděkovat za skvělé výsledky, kterých ocenění manažeři dosáhli a kterých si velice vážím. Také proto, že poskytují pracovní příležitosti a tím i perspektivu spokojeného života mnoha lidem. Nejen toto slavnostní setkání, ale především pravidelná komunikace mezi zaměstnavateli a samosprávami, vzájemný respekt a schopnost domluvit se na klíčových otázkách nám mohou pomoci překonat obtíže spojené s ekonomickou krizí či nepříznivým demografickým vývojem,“ soudí Jana Pernicová a dodává: „Doba je opravdu složitá. Nedostatek kvalifikovaných lidí hlásí firmy v celém regionu. Všeobecně je mladých, technicky vzdělaných lidí málo, a to i přes to, že platy v průmyslu jsou poměrně vysoké. Jako krajská radní zodpovědná mimo jiné za školství a rozvoj lidských zdrojů považuji přípravu mladých odborníků za klíčové. Je zapotřebí mladé lidi vhodným způsobem motivovat k tomu, aby si vybírali také technické obory vzdělávání.“ Pardubický kraj tak činí například formou stipendií, podporou soutěží či prostřednictvím mediálních kampaní. Setkání oceněných manažerů Pardubického a Královéhradeckého kraje finančně podpořily Pardubický a Královéhradecký kraj. Partnery akce byly Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR, Svaz českých a moravských výrobních družstev, Svaz průmyslu a dopravy ČR, HOBRA – Školník, s.r.o., společnost VEBA textilní závody, a.s., akci podpořily společnosti Réva Rakvice, s.r.o. a DIAMONDS INTERNATIONAL CORPORATION – D.I.C. a.s.

Další zprávy z kategorie "Společnost"

29.5.

Nyní je stíhán vazebně.

Podezřelý měl již od roku 2001 v místě svého trvalého pobytu, kde žije se svými rodiči a sestrou, tyto se vzrůstající četností, intenzitou a agresivitou týrat. K jeho chování přispělo jak užívání léků, tak i alkoholu. Doma vyhrožoval smrtí i třeba otrávením vody. Matku, sestru a občas i svého otce týral údajně nejen psychicky (vyhrožování, zákazy) ale i fyzicky (údery, tahání, škrcení).

Společnost celý článek
13.5.

Aviatická pouť nejsou jen letadla

Pro zcela jiný druh boje jsou určena hasičská vozidla. Ty se letos na Aviatické pouti setkají již po páté a co do počtu a pestrosti techniky se také jedná o jedno z největších setkání tohoto druhu v České republice.

Společnost celý článek
2.7.

Nový ředitel Městské policie se zaměří na bezpečnost v ulicích

Podle jeho slov také dojde k přesunu strážníků mezi jednotlivými obvody tak, aby se zajistila maximální efektivita výkonu služby a potřeby obvodů byly plně pokryty. A jistých změn se dočká i jízdní oddíl. Jejich hlídková činnost bude přesunuta do zelených ploch a okrajových částí Pardubic. To bude částečně reflektovat i požadavky starostů některých městských obvodů, kteří přítomnost jízdního oddílu např. v zahrádkářských koloniích požadují.

Společnost celý článek
30.5.

Kontejner pro humanitární Pomoc

Kontejner je určen na níže uvedené položky a volně přístupný denně 24 hodin.

Společnost celý článek
17.6.

U Staročernska vznikne Starzone

Takzvaná Starzone vznikne v lokalitě Staročernska u Pardubic, kde bude přímo na staveništi symbolicky poklepán základní kámen.

Společnost celý článek
26.5.

Scéna na Kunětické hoře už láká diváky

Premiéry se uskuteční o víkendu 11. a 12. června, reprízy pak 16. – 18. června a 24. – 26. června vždy od 20.30 hodin.

Společnost celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting