Podnikatelská elita se setkala na zámku v Pardubicích

31.5.

Podnikatelská elita se setkala na zámku v Pardubicích

Slavnostní setkání oceněných manažerů Pardubického a Královéhradeckého kraje, které se uskutečnilo 29. května na zámku v Pardubicích, se stalo pro členy krajských samospráv příležitostí k poděkování významným manažerským osobnostem za jejich přínos pro regionální rozvoj a zaměstnanost. Hlavním cílem této dnes již tradiční akce, kterou zorganizovala Společnost Centrum andragogiky, s.r.o. ve spolupráci s Českou manažerskou asociací, bylo představit manažery Pardubického a Královéhradeckého kraje, kteří byli oceněni v soutěži MANAŽER ROKU. Tu již devatenáctým rokem pořádají Česká manažerská asociace, Svaz průmyslu a dopravy ČR a Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR. Soutěž MANAŽER ROKU si podle Pavla Kafky, prezidenta ČMA, klade za cíl vyzdvihnout nejlepší z nejlepších, ocenit klíčové osobnosti managementu, prezentovat jejich výsledky širší veřejnosti a poukázat nejen na dobrou práci, kterou odvádějí, ale představit je i jako vzory pro další potenciální následovníky. Kromě celé řady zástupců podnikatelského sektoru z obou výše uvedených krajů se této prestižní akce zúčastnili i mnozí vedoucí členové profesních svazů a sdružení a rovněž představitelé krajské správy. Za Pardubický kraj nabídku účasti přijali Jana Pernicová, členka rady zodpovědná za školství, kulturu a památkovou péči, a Martin Netolický, člen rady zodpovědný za oblast zdravotnictví. Královéhradecký kraj pak zastupoval náměstek hejtmana Helmut Dohnálek. Setkání oceněných manažerů se od počátku těší zájmu a podpoře z nejvyšších míst obou krajů. Je tedy zřejmé, že i představitelé krajské správy si uvědomují nejen význam celé soutěže, ale i možný dopad na ekonomickou oblast. „Setkání je vítanou možností jak poděkovat za skvělé výsledky, kterých ocenění manažeři dosáhli a kterých si velice vážím. Také proto, že poskytují pracovní příležitosti a tím i perspektivu spokojeného života mnoha lidem. Nejen toto slavnostní setkání, ale především pravidelná komunikace mezi zaměstnavateli a samosprávami, vzájemný respekt a schopnost domluvit se na klíčových otázkách nám mohou pomoci překonat obtíže spojené s ekonomickou krizí či nepříznivým demografickým vývojem,“ soudí Jana Pernicová a dodává: „Doba je opravdu složitá. Nedostatek kvalifikovaných lidí hlásí firmy v celém regionu. Všeobecně je mladých, technicky vzdělaných lidí málo, a to i přes to, že platy v průmyslu jsou poměrně vysoké. Jako krajská radní zodpovědná mimo jiné za školství a rozvoj lidských zdrojů považuji přípravu mladých odborníků za klíčové. Je zapotřebí mladé lidi vhodným způsobem motivovat k tomu, aby si vybírali také technické obory vzdělávání.“ Pardubický kraj tak činí například formou stipendií, podporou soutěží či prostřednictvím mediálních kampaní. Setkání oceněných manažerů Pardubického a Královéhradeckého kraje finančně podpořily Pardubický a Královéhradecký kraj. Partnery akce byly Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR, Svaz českých a moravských výrobních družstev, Svaz průmyslu a dopravy ČR, HOBRA – Školník, s.r.o., společnost VEBA textilní závody, a.s., akci podpořily společnosti Réva Rakvice, s.r.o. a DIAMONDS INTERNATIONAL CORPORATION – D.I.C. a.s.

Další zprávy z kategorie "Společnost"

28.4.

Univerzita Pardubice zve na přírodovědnou přednášku o gravitačním poli

Pro tvar Země se zavádí pojem geoid. Popis tohoto pole se činí dvoudimensionální harmonickou analýzou (tzv. Fourierova transformace), nebo sadou hmotných bodů (MASCONy). Takto určené pole se pak používá pro výpočet nejen pohybů družic v okolí planety, ale i všech dalších aplikací včetně měření atomového času.

Společnost celý článek
8.6.

Na mezinárodním projektu LOVE FOOD se podílel i tým profesorky Bílkové z Univerzity Pardubice

Princip imunomagnetické izolace patogenů spojené s dalšími kroky realizovanými uvnitř mikroanalyzátoru, tj. buněčná lyze, pomnožení bakteriální DNA a její elektroakustická detekce, by tak měl zpracovatelům mléka umožnit rychle – řádově v hodinách – prokázat přítomnost patogenů v mléku a nahradit tak tradiční kultivační průkaz patogenních bakterií trvající 2–3 dny. Tento systém výrazně zkrátí dobu kontroly kvality vstupní suroviny pro výrobu mléčných výrobků a zvýší tak bezpečnost jejich výroby i spotřeby.

Společnost celý článek
7.2.

Kdo zaplatí negativní dopady průmyslových zón v Pardubicích?

Jednou z dobrých zpráv na jednání byla informace náměstka primátora Pardubic Petra Kvaše o tom, že rekonstrukce ulice Dělnické má už stavební povolení, a zároveň tu zazněl příslib finančních prostředků z dotačního programu Ministerstva průmyslu a obchodu.

Společnost celý článek
14.5.

Línek jednal v Praze o komunikaci R43

Politika územního rozvoje je závazným a koncepčním dokumentem územního plánování na úrovni státu.

Společnost celý článek
8.2.

V kraji vznikla regionální Rada seniorů

Mezi zakládajícími organizacemi bylo 13 organizací s celostátní působností a sedm klubů, které působí v Pardubickém kraji. Předsedou krajské Rady seniorů Pardubického kraje se stal Vladimír Berounský, místopředsedkyní Milena Brzoňová a v čele revizní komise stanul Petr Kolman.

Společnost celý článek
25.9.

Velká pardubická bude mít síň slávy

„Projekt Síň slávy Velké pardubické vychází z koncepce rozvoje cestovního ruchu města. Již zpracovaná ideová studie vychází z umístění v přízemních prostorách tribuny B, počítáme tedy s využitím stávajících prostor,“ dodal místopředseda představenstva a výkonný ředitel Dostihového spolku a.s. Martin Korba.

Společnost celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting