Policisté nemají možnost volby postihu

16.11.

Policisté nemají možnost volby postihu

Policisté nemají možnost volby postihu

Reakce Okresního ředitelství Policie ČR Pardubice na článek uveřejněný v Pardubickém deníku dne 14. listopadu 2007 na straně 7 pod názvem "Ztratil jsem iluze o spravedlnosti v zemi" a který lze rovněž najít na http://reporter.denik.cz/CZ0532/ z 13. listopadu (uveřejněno ve 13:48 hod.): Nezbývá nám než reagovat na výše uvedený článek, který hovoří o ztracených iluzích o spravedlnosti v zemi. Občan by mohl nabýt dojmu, že zde porušil právní normy policista, ale bohužel právní normy zde porušil právě řidič, který si v tisku postěžoval. Překročit rychlost v obci o 12 kilometrů za hodinu, kde není omezení rychlosti samoúčelné, neboť se zde pohybují chodci, děti a podobně, není nic chvályhodného. Policista dělal svou práci a zamyslet se nad právním vědomím a odpovědností ke svému okolí by měl pisatel. Policista v blokovém řízení nemá možnost volby sankce dle vlastního zvážení, ale musí dodržet ustanovení zákona. Musí tedy řidiči uložit pokutu ve výši 1 tisíc korun. Nelze apelovat na cítění policisty a snažit se ho přemluvit, aby výši pokuty změnil nebo dokonce odpustil. Zákon striktně jinou možnost nepřipouští. Policista, který by postupoval jinak, by porušil zákon. Zákon o přestupcích (č.200/1990 Sb.) § 22 - Přestupky proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu (odst. 1. písm. f) odst. 4 ) hovoří o tom, že "Přestupku se dopustí ten, kdo v provozu na pozemních komunikacích při řízení motorového vozidla překročí nejvyšší povolenou rychlost stanovenou zvláštním právním předpisem nebo dopravní značkou v obci o méně než 20 km/h nebo mimo obec o méně než 30 km/h." V odstavci 10. dále říká, že "v blokovém řízení se uloží pokuta 1.000 korun za přestupek podle odstavce 1 písm. f) bodů 1 a 4," což je i překročení rychlosti o 12 km/hod. v obci citované v uveřejněném článku. nprap. Bc. Dana Hejkalová, vrchní inspektor

Další zprávy z kategorie "Společnost"

4.12.

Pardubice získaly přehled o své bytové výstavbě

Pardubice mají k dispozici přehled o výstavbě bytů v bytových domech ve městě od roku 2001.

Společnost celý článek
20.3.

Velikonoční prázdniny v Králické pevnostní oblasti

Údaje o dnech otevření muzeí v KPO budeme průběžně aktualizovat.

Společnost celý článek
10.3.

Česká Třebová: Je civilizace na rozcestí …?

Po předcházející úspěšné přednášce profesora Jana Sokola je to další záslužný počin MO KDU-ČSL v České Třebové.

Společnost celý článek
2.4.

Zástupci kraje jednali v Prešově o další spolupráci

Partnerství těchto dvou krajů však není jen o společných akcích, je také o výměně zkušeností.

Společnost celý článek
28.1.

Léčba ran vyžaduje multioborovou spolupráci, upozornil primář Bureš

éčba ran není jen jeden obor. Je to multioborová záležitost. Je to taková mozaika, v níž se objevuje mnoho věcí. Když vše postupně skládáte jako kamínky, má nemocný šanci na hojení. Péče o pacienta není jen o lokálních obvazech nebo o lokálních krytích, je to o celkovém přístupu, celkovém zhodnocení a celkové léčbě. Prostě na to musí být tým lékařů a sester. Myslet si, že to zvládne jeden lékař nebo jedna sestra, je nesmysl.

Společnost celý článek
31.5.

Vyzkoušejte recepty kuchařů BOSCH FRESH FESTIVALU

Kuchaři, kteří na festivalech vaří pro diváky nebo přímo s nimi, představují recepty na lahůdky, o které je nejen na Bosch Fresh Festivalu velký zájem. Na další návštěvníky se Bosch Fresh Festival těší ještě 18. – 19. 6. v Pardubicích a 25. – 26. 6. v Praze.

Společnost celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting