Přátelská nemocnice v Pardubickém kraji

27.8.

 Přátelská nemocnice v Pardubickém kraji

Vzájemný respekt zdravotnického personálu a pacientů, vlídné a důstojné zacházení i psychologická pomoc, to jsou jen některé z priorit nového programu, který pod názvem Přátelská nemocnice v Pardubickém kraji zahajuje společnost Nemocnice Pardubického kraje. Dnes ho představili 1. náměstek hejtmana zodpovědný za zdravotnictví Roman Línek a generální ředitel společnosti Tomáš Gottvald. Odborným garantem dvouletého procesu bude přednosta Ústavu etiky na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze Marek Vácha.
 
Po ekonomické stabilizaci nemocnic a řadě investic do budov a přístrojů je podle náměstka Línka potřeba se soustředit v několika dalších letech také na projekty měkké, především na zlepšení firemní kultury, zdůraznění etických hodnot v této práci a na další možnosti, které povedou k větší spokojenosti pacientů i zaměstnanců.
 
„Zatímco zdravotní problematiku nechávám na odbornících z lékařského prostředí, právě spokojenost pacientů a návštěvníků nemocnic je nyní tématem, které bych chtěl pomyslně zvednout a získat pro něj naplno jak personál v nemocnicích, tak i samotné pacienty,“ říká Roman Línek a pokračuje: „Není to věc, kterou jde zařídit lusknutím prstů, svou roli hrají v některých případech i potřebné peníze, ale přinejmenším slušnost, milý úsměv a důstojné zacházení s pacienty jsou zadarmo. Je známo, že spokojený pacient se rychleji uzdravuje a lépe se cítí. Na druhou stranu to přinese i důležitou zpětnou vazbu zdravotníkům.“
Přednosta Ústavu etiky Marek Vácha k tomu dodává: „Řada studií už prokázala, že měkké projekty, jako je jinak těžko měřitelná atmosféra na pracovišti, slušnost a přátelskost, významně snižují procento stížností ze strany pacientů. V důsledku to má pozitivní vliv i na tvrdé projekty.“
 
Nemocnice v této oblasti nezačínají od nuly. Všech pět prošlo náročnou akreditací Spojené akreditační komise a v některých jsou na cestě k přátelské nemocnici dál než jiné. Cílem vedení akciové společnosti je do konce letošního roku analyzovat současný stav a možnosti, a kde to půjde, tak už ve 4. čtvrtletí 2015 začít uskutečňovat první změny. Další by měly navázat v roce 2016. Stav bude vyhodnocen po dvou letech, v polovině roku 2017, ale celý proces bude samozřejmě pokračovat.
 
„Iniciativu Pardubického kraje vítám, protože si uvědomuji, že v této oblasti jsme pacientům ještě dost dlužni,“ přiznává generální ředitel Nemocnic Pardubického kraje Tomáš Gottvald. „Například firemní kultura je zatím v nemocnicích v našem kraji nejednotná, některé nemocnice na ni kladly v minulosti větší důraz než jiné, rád bych, abychom příklady dobré praxe využili i v ostatních zařízeních. Vybrali jsme nyní několik hlavních témat, kterým se chceme v reálných termínech věnovat a přispět tak ke spokojenosti pacientů i zaměstnanců na všech našich pracovištích,“ doplňuje ředitel Gottvald.
 
Program Přátelská nemocnice podpoří Pardubický kraj v rámci pokračující transformace nemocnic i finančně. „Počítáme s částkou řádově jednoho milionu korun, některé části projektu může být vhodné přihlásit do evropských dotačních titulů. Půjde například o školení personálu, ale také o budování klidových místností, jako má dnes na ukázkové úrovni už Orlickoústecká nemocnice,“ uvádí Roman Línek.
 
Projekt se zabývá také kultivací ambulancí a jejich čekáren, zavedením bezdrátového připojení k internetu a podobně. Důležitými podmínkami ke spokojenosti návštěvníků bude zlepšit parkování v areálech a jejich okolí, dokončit orientační systémy a vylepšovat možnosti stravování a doplňkového prodeje. „Vedle toho ale chceme také například rozvinout spolupráci s dobrovolnickými centry, umožnit zájemcům duchovní službu a věnovat se tématu umírání v nemocnici,“ doplnil informace Línek, který na závěr dodává: „Mám radost zejména z toho, že se nám spolu s generálním ředitelem Nemocnice Pardubického kraje Tomášem Gottvaldem podařilo pro celý víceletý proces získat ke spolupráci obecně uznávanou autoritu, přednostu Ústavu etiky 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy Marka Váchu.“

Další zprávy z kategorie "Společnost"

5.12.

Text memoranda na záchranu Larischovy vily míří do finále. Nyní je na tahu město

„Deklaraci jsme projednali s Ministerstvem kultury i Československou obcí legionářskou a nyní jednáme o finálním textu s posledním signatářem, kterým jsou Pardubice....

Společnost celý článek
20.9.

Megalomanské stavby s nejistým výsledkem nesmí brzdit rozvoj měst a obcí, říká hejtman Netolický

Kanál Dunaj – Odra – Labe patří mezi nejsledovanější infrastrukturní stavby, avšak jeho realizace, pakliže vůbec, je stále velmi daleko. Možné varianty vedení kanálu však brzdí rozvoj měst a obcí v regionu. Z toho důvodu jednali hejtman Martin Netolický a krajská radní pro oblast regionálního rozvoje Hana Štěpánová se starostkou České Třebové Magdalénou Peterkovou.

Společnost celý článek
11.12.

Spalovna „vytáhla“ lidi z tepla svých domovů

Petici proti spalovně podepsalo více než 47 tisíc lidí.

Společnost celý článek
18.3.

Za čištění ohněm budou padat pokuty

Konečně, koho by napadlo, že tato „metoda“ zahradnické práce může vést k nejtragičtějším koncům.

Společnost celý článek
3.2.

Ministryně si z návštěvy prvních letošních TECHNOhrátek odvezla svůj portrét vyrobený laserem

„Jsem ráda, že takový projekt existuje. Technické obory mají velkou budoucnost a zaměstnavatelé se už těší na to, abyste u nich mohli pracovat. Přeji vám, abyste si dnes našli obor či řemeslo, které osloví vaše srdce i hlavu a které si do budoucna vyberete. Budu se mezi vámi nenápadně pohybovat a sledovat, jak se vám podaří plnit připravené aktivity,“ řekla v úvodu tradičního slavnostního zahájení akce Kateřina Valachová.

Společnost celý článek
7.3.

Pozice krajů k postupu přípravy ČR na kohezní politiku

Rada se jednoznačně vyslovila především pro zachování regionálních operačních programů a regionálních rad.

Společnost celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting