Přeměna Třídy Míru na pěší zónu by měla trvat deset let

13.10.

Přeměna Třídy Míru na pěší zónu by měla trvat deset let

Přeměna Třídy Míru na pěší zónu by měla trvat deset let

Na pardubické radnici se v úterý 7. října mluvilo o plánech na rekonstrukci Třídy Míru na pěší zónu. Klub přátel Pardubicka zde totiž pořádal besedu pro veřejnost o budoucí podobě centra města. Podle architekta Waltera, který je autorem v roce 2002 nejlépe hodnoceného návrhu na budoucí podobu centra Pardubic, by bylo ideální zpřístupnění vnitrobloků za domy na Třídě Míru pro veřejnost. "Vznikly by tak například obchodní Pasáže a za nimi zelené zázemí Třídy Míru. Na samotnou Třídu Míru se totiž velké zelené plochy nehodí," vysvětlil Walter. Také on podobně jako například pardubický architekt Ondřej Teplý míní, že by bylo zcela ideální zaústění dopravy na náměstí Republiky pod povrch. To je však hudba daleké budoucnosti. Prozatím současný návrh řeší snížení počtu jízdních pruhů na náměstí se zrušením zálivů pro zastávky městské hromadné dopravy. Tím dojde k rozšíření prostoru pro pěší, kde Walter navrhuje vytvoření restaurace ve tvaru letadla ve stylu aviatika Ing. Kašpara. "Měla by to být rozebíratelná pojízdná restaurace, která by mohla být součástí venkovní divadelní scény," dodal Walter. Prostranství před divadlem by pak měly doplnit také vodní prvky v podobě vodní clony či klidné vodní plochy opodál. Walter rovněž navrhuje změnu současné podoby veřejného WC v prostoru před obchodním centrem Pyramida. Ačkoliv majitelem objektu je soukromá osoba, mělo by město dle Waltera určit mantinely, v jakých by měla být případná rekonstrukce objektu provedena. Dle něj by bylo vhodným řešením zvýšením současného objektu a vybudování vyhlídkové kavárny ve třetím nadzemním podlaží objektu současných "záchodků". Samotná pěší zóna, tedy úsek mezi lékárnou a Grandem, by měl mít vozovku od chodníku vyznačenou pouze graficky povrchem dlažby, výškově však rozdíl mezi chodníkem a vozovkou zanikne. Střední část ulice budou lemovat střídající se lavičky, stromořadí a osvětlení. Walter nepočítá s vytvoření vyhrazeného pruhu pro cyklisty: "To může být mnohdy nebezpečné, protože pokud budou mít cyklisté svůj jízdní pruh, budou se zde cítit svými pány a mohou zde tak ohrozit případné chodce, kteří tudy budou náhodou procházet. Kdežto když nebudou mít cyklisté na pěší zóně svůj jízdní pruh, budou se chovat daleko ohleduplněji," míní Walter. Zajímavostí by pak měl být návrh bronzového modelu města, který by měl být umístěn v prostoru, kde se Třída Míru kříží s ulicí Sladkovského. Celá rekonstrukce Třídy Míru by měla být rozdělena do tří etap a dle náměstka Krejčíře je předpoklad, že by byla dokončena v průběhu následujících deseti let. Následné zklidnění Náměstí Republiky je pak dle něj vázáno na postupné dobudování obchvatů města. Jak v následné diskusi přiblížil náměstek primátora Alexandr Krejčíř, již v příštím roce bude započata takzvaná nultá etapa rekonstrukce Třídy Míru, kdy zcela nový kabát dostane prostranství před Palácem Magnum. "Zde by mělo vzniknout náměstíčko snížené o 45 centimetrů oproti okolnímu terénu, součástí by měla být malá fontánka. Stromy v tomto prostranství zůstanou zachovány," popsal záměr Walter. Zároveň bude součástí prostranství před centrem Magnum socha aviatika Jana Kašpara. .

Další zprávy z kategorie "Společnost"

11.2.

Pošlete své lásce originální valentýnku zdarma z afi paláce

Valentýnská pošta bude k dispozici v pondělí, v úterý a ve středu vždy od 13 do 18 hodin a ve čtvrtek od 9 do 21 hodin.

Společnost celý článek
7.2.

Jenom čerstvá šťáva: Nový trend, který roste i kvůli zájmu o zdravý životní styl

Zájem o zdravý životní styl díky informovanosti, osvětě, a v neposlední řadě i rozšiřující se nabídce v obchodech, prudce roste. Není to ale jen o jídle.

Společnost celý článek
22.6.

Nové směrovky navedou návštěvníky nejen do parků

Město začalo s obnovou zastaralého navigačního systému v roce 2014, kdy nechalo osadit značení směřující návštěvníky do cMěsto začalo s obnovou zastaralého navigačního systému v roce 2014, kdy nechalo osadit značení směřující návštěvníky do centra, ale třeba i k automatickým mlýnům, na závodiště či k aquacentru. entra, ale třeba i k automatickým mlýnům, na závodiště či k aquacentru.

Společnost celý článek
9.12.

Krajští zástupci TICů si podebatovali

Smyslem tohoto setkání bylo přiblížení činnosti a porovnání práce v cestovním ruchu v obou krajích.

Společnost celý článek
17.9.

Ocenění policistů našeho kraje

prap. Zamazal, plk. Pochobradský, ppor. Shejbal Slavnostního ceremoniálu se zúčastnil i ředitel našeho krajského ředitelství policie plk.

Společnost celý článek
14.4.

Pardubický kraj podporuje ze svého rozpočtu sociální oblast

Letošní rok je pro oblast sociálních služeb po několika problémových letech rokem příznivějším díky vyšším dotacím ze státního rozpočtu.

Společnost celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting