Přeměna Třídy Míru na pěší zónu by měla trvat deset let

13.10.

Přeměna Třídy Míru na pěší zónu by měla trvat deset let

Přeměna Třídy Míru na pěší zónu by měla trvat deset let

Na pardubické radnici se v úterý 7. října mluvilo o plánech na rekonstrukci Třídy Míru na pěší zónu. Klub přátel Pardubicka zde totiž pořádal besedu pro veřejnost o budoucí podobě centra města. Podle architekta Waltera, který je autorem v roce 2002 nejlépe hodnoceného návrhu na budoucí podobu centra Pardubic, by bylo ideální zpřístupnění vnitrobloků za domy na Třídě Míru pro veřejnost. "Vznikly by tak například obchodní Pasáže a za nimi zelené zázemí Třídy Míru. Na samotnou Třídu Míru se totiž velké zelené plochy nehodí," vysvětlil Walter. Také on podobně jako například pardubický architekt Ondřej Teplý míní, že by bylo zcela ideální zaústění dopravy na náměstí Republiky pod povrch. To je však hudba daleké budoucnosti. Prozatím současný návrh řeší snížení počtu jízdních pruhů na náměstí se zrušením zálivů pro zastávky městské hromadné dopravy. Tím dojde k rozšíření prostoru pro pěší, kde Walter navrhuje vytvoření restaurace ve tvaru letadla ve stylu aviatika Ing. Kašpara. "Měla by to být rozebíratelná pojízdná restaurace, která by mohla být součástí venkovní divadelní scény," dodal Walter. Prostranství před divadlem by pak měly doplnit také vodní prvky v podobě vodní clony či klidné vodní plochy opodál. Walter rovněž navrhuje změnu současné podoby veřejného WC v prostoru před obchodním centrem Pyramida. Ačkoliv majitelem objektu je soukromá osoba, mělo by město dle Waltera určit mantinely, v jakých by měla být případná rekonstrukce objektu provedena. Dle něj by bylo vhodným řešením zvýšením současného objektu a vybudování vyhlídkové kavárny ve třetím nadzemním podlaží objektu současných "záchodků". Samotná pěší zóna, tedy úsek mezi lékárnou a Grandem, by měl mít vozovku od chodníku vyznačenou pouze graficky povrchem dlažby, výškově však rozdíl mezi chodníkem a vozovkou zanikne. Střední část ulice budou lemovat střídající se lavičky, stromořadí a osvětlení. Walter nepočítá s vytvoření vyhrazeného pruhu pro cyklisty: "To může být mnohdy nebezpečné, protože pokud budou mít cyklisté svůj jízdní pruh, budou se zde cítit svými pány a mohou zde tak ohrozit případné chodce, kteří tudy budou náhodou procházet. Kdežto když nebudou mít cyklisté na pěší zóně svůj jízdní pruh, budou se chovat daleko ohleduplněji," míní Walter. Zajímavostí by pak měl být návrh bronzového modelu města, který by měl být umístěn v prostoru, kde se Třída Míru kříží s ulicí Sladkovského. Celá rekonstrukce Třídy Míru by měla být rozdělena do tří etap a dle náměstka Krejčíře je předpoklad, že by byla dokončena v průběhu následujících deseti let. Následné zklidnění Náměstí Republiky je pak dle něj vázáno na postupné dobudování obchvatů města. Jak v následné diskusi přiblížil náměstek primátora Alexandr Krejčíř, již v příštím roce bude započata takzvaná nultá etapa rekonstrukce Třídy Míru, kdy zcela nový kabát dostane prostranství před Palácem Magnum. "Zde by mělo vzniknout náměstíčko snížené o 45 centimetrů oproti okolnímu terénu, součástí by měla být malá fontánka. Stromy v tomto prostranství zůstanou zachovány," popsal záměr Walter. Zároveň bude součástí prostranství před centrem Magnum socha aviatika Jana Kašpara. .

Další zprávy z kategorie "Společnost"

14.3.

Rekordní veletrh Kontakt: Firmy se představily vysokoškolákům

Osmnáctý ročník veletrhu v univerzitní aule a ve foyer Fakulty chemicko-technologické nabídl studentům mimo jiné odpovědi na otázky: Kde najít práci nebo získat stáž po ukončení studia? Jaké požadavky mají zaměstnavatelé? Jaké trainee programy existují? Co napsat do životopisu? „V doprovodném programu jsme připravili několik interaktivních aktivit. Například konzultaci životopisu a LinkedIn profilu s odborníky, zkoušku pohovoru nanečisto, konzultaci podnikatelských záměrů.

Společnost celý článek
1.2.

Mezi úspěšnými sportovci i studenti sportovního gymnázia

V Pardubickém kraji má sport tradici. „Od svého dětství jako Pardubák vnímám Pardubice coby město sportu.

Společnost celý článek
16.4.

IX. Pardubické zdravotnické dny

Záštitu nad akcí převzali ředitel Pardubické krajské nemocnice, a.s. MUDr. Tomáš Gottvald, děkan Fakulty zdravotnických studií prof. MUDr. Arnošt Pellant, DrSc., primátorka statutárního města Pardubice MUDr. Štěpánka Fraňková a předseda Profesní odborové unie zdravotnických pracovníků Čech, Moravy a Slezska Bc. Tomáš Válek, DiS.

Společnost celý článek
5.1.

Celostátní zkouška jednotného systému varování a vyrozumění

V rámci zkoušky je spuštěn tzv. "zkušební tón", který má nekolísavý tvar v délce trvání 140 vteřin.

Společnost celý článek
3.5.

Bambiriáda oslaví deset let

Mezi nováčky na Bambiriádě bude například obecně prospěšná společnost Momo Chrudim.

Společnost celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting