Prezident republiky jmenuje nové profesory

5.11.

Prezident republiky jmenuje nové profesory

V pondělí 5. listopadu v 15.00 hodin odpoledne se ve Velké aule Karolina v Praze uskuteční slavnostní ceremonie, při níž budou předány profesorské dekrety 87 novým profesorům českých vysokých škol, které jmenuje prezident České republiky Václav Klaus. Profesory jmenuje podle vysokoškolského zákona prezident republiky na návrh vědecké rady vysoké školy, který předkládá rektor příslušné vysoké školy ministrovi školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Jmenování prezidentem republiky se koná zpravidla dvakrát do roka. Za účasti prorektora Univerzity Pardubice doc. Ing. Jiřího Cakla, CSc. slavnostně převezmou profesorský jmenovací dekret z rukou prezidenta republiky Václava Klause také tři noví profesoři působící na Univerzitě Pardubice. Pro obor Analytická chemie bude na návrh Vědecké rady Univerzity Pardubice jmenovaný prof. Ing. Ivan Švancara, Dr. Ten působí na Katedře analytické chemie Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice. Prof. MUDr. Viktor Chrobok, Ph.D., CSc., bude jmenován na návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity, a to pro obor Otorinolaryngologie. Profesor Chrobok působí na Klinice otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Pardubické krajské nemocnice a Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice. Zároveň je také primářem oddělení. Prof. JUDr. Richarda Pomahače, CSc., prezident republiky jmenuje pro obor Správní právo a správní věda na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze. Profesor Pomahač působí na Ústavu veřejné správy a práva Fakulty ekonomicko-správní.

Další zprávy z kategorie "Společnost"

13.7.

Lázně Velichovky se přátelí s Neziskovkou roku!

Přátelství mezi Lázněmi s více jak stoletou tradicí a moderní sociální firmou? Ano, je to možné. Vzájemná regionální podpora dvou stabilních a prosperujících firem, hotelu K-Triumf a pekárny NA PLECHU, motivovala ke spolupráci s pekárnou i Lázně Velichovky.

Společnost celý článek
1.9.

Pardubická hvězdárna v září opět otevírá své dveře

Z planet se na večerní obloze v otevíracích dobách hvězdárny dá najít Uran.

Společnost celý článek
18.12.

Svoz odpadu v období svátků v roce 2018

Od 2. kalendářního týdne roku 2019 bude již svoz probíhat beze změn a pravidelně tak, jak je nastaven standardní harmonogram svozů nádob.

Společnost celý článek
30.9.

Hudební podvečer Hemže 2011

Bennewitzovo kvarteto je jeden z nejvýraznějších kvartetních souborů nové generace.

Společnost celý článek
26.9.

Spolupráce kraje a Heřmanova Městce je ideální. Kraj opravuje silnice a pomáhá v jednání se státem

Správa železniční a dopravní cesty a Ředitelství silnic a dálnic ve věci budování přestupního terminálu vlak-autobus a vybudování kruhového objezdu na silnici I/17 a bezpečnostních opatření na této silnici směr centrum města.

Společnost celý článek
10.9.

Zrenovovaný biskupský kočár se představí veřejnosti

Dohromady polským restaurátorům kraje a města zaplatily 15 tisíc euro.

Společnost celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting