Přijímací zkoušky se osvědčily

3.10.

Přijímací zkoušky se osvědčily

Také v tomto školním roce budou žáci do maturitních oborů vzdělání ve středních školách zřizovaných Pardubickým krajem přijímáni na základě jednotných přijímacích zkoušek. Pardubický kraj již vybral dodavatele testů, kterým bude stejně jako v předešlých třech letech společnost SCIO.


     Zavedení jednotných přijímacích zkoušek se ukázalo jako krok správným směrem. Ve spolupráci s řediteli škol se podařilo optimálně nastavit kritéria přijímacího řízení, do maturitních oborů vzdělání jsou tak přijímáni žáci se studijními předpoklady a jejich úspěšnost v testech se každoročně zvyšuje. Podle poslední analýzy společnosti SCIO nastoupili v tomto školním roce do 1. ročníku gymnázií uchazeči, kteří ve všech testech výrazně převýšili průměr uchazečů o maturitní obory. „Průměrný výsledek uchazečů o čtyřletá gymnázia z Pardubického kraje je i nad průměrem uchazečů o čtyřletá gymnázia z celé České republiky. Pozitivně reagují na zavedení přijímacích zkoušek také učitelé ze základních škol. Žáci jsou více motivování k učení, zlepšila se jejich kázeň i pozice pedagogů,“ shrnuje výsledky náměstkyně hejtmana Jana Pernicová.


     Školní rok 2013/2014 přinese změnu v přijímacím řízení pro uchazeče o studium v osmiletých gymnáziích. Zatímco v předešlých třech letech byli žáci do osmiletých gymnázií přijímáni na základě testu obecných studijních předpokladů (OSP), nyní budou skládat přijímací zkoušky z matematiky a z českého jazyka. „K tomuto závěru dospěl Pardubický kraj po poradě s řediteli gymnázií a s pedagogy ze základních škol, kteří se domnívají, že tato změna umožní žákům lepší přípravu na přijímací zkoušky,“ vysvětlila náměstkyně Pernicová. Zatímco některé typy úloh z testu OSP byly pro žáky 5. ročníků základních škol nové, s úlohami z matematiky a z českého jazyka se setkávají v každodenní výuce.


     Podobná situace je ve všech ostatních krajích s jednotnými přijímacími zkouškami, kde uchazeči o studium v osmiletých gymnáziích konají v rámci přijímacího řízení test z matematiky a z českého jazyka nebo všechny tři testy. Základní školy budou s průběhem a obsahem přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách zřizovaných Pardubickým krajem seznámeny s dostatečným předstihem prostřednictvím svých ředitelů a výchovných poradců. Pardubický kraj má za to, že chystaná změna bude ku prospěchu žáků, jejich rodičů a učitelů.

Další zprávy z kategorie "Společnost"

23.7.

Pardubickým krajem projel “jaderný vlak“

„Radioaktivní“ vlak má absolutní přednost před veškerou dopravou na železnici, souprava nesmí nikde zastavit.

Společnost celý článek
24.1.

Pardubický kraj připravuje kvalitnější evidenci sbírkových předmětů

Součástí projektu je i publikační portál určený nejen pro odborníky, ale také pro laickou veřejnost.

Společnost celý článek
6.8.

Pardubicko: o prázdninách dětem nuda nehrozí

Tábory příměstské jsou určeny těm, kteří chtějí být přes noc doma s rodiči a zároveň touží zažít táborovou atmosféru.

Společnost celý článek
3.6.

Nejúspěšnější vesnice jsou na Svitavsku

Do celostátních kol dalších soutěží postupují nositelé Zlaté, Zelené a Oranžové stuhy.

Společnost celý článek
7.7.

Na Stavbu roku v Pardubickém kraji aspiruje 23 přihlášených

Stavby budou posuzovány nejen podle architektonické kvality, ale také z hlediska začlenění stavby do okolního prostředí, kvality stavebních prací, spokojenosti investora či originality díla a dalších přínosů.

Společnost celý článek
10.10.

LUX – IDent a Petr Havlíček: firma a živnostník roku

Nejlepší podnikatelé budou v listopadu reprezentovat Pardubický kraj v celostátním finále v Praze.

Společnost celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting