Přijímací zkoušky se osvědčily

3.10.

Přijímací zkoušky se osvědčily

Také v tomto školním roce budou žáci do maturitních oborů vzdělání ve středních školách zřizovaných Pardubickým krajem přijímáni na základě jednotných přijímacích zkoušek. Pardubický kraj již vybral dodavatele testů, kterým bude stejně jako v předešlých třech letech společnost SCIO.


     Zavedení jednotných přijímacích zkoušek se ukázalo jako krok správným směrem. Ve spolupráci s řediteli škol se podařilo optimálně nastavit kritéria přijímacího řízení, do maturitních oborů vzdělání jsou tak přijímáni žáci se studijními předpoklady a jejich úspěšnost v testech se každoročně zvyšuje. Podle poslední analýzy společnosti SCIO nastoupili v tomto školním roce do 1. ročníku gymnázií uchazeči, kteří ve všech testech výrazně převýšili průměr uchazečů o maturitní obory. „Průměrný výsledek uchazečů o čtyřletá gymnázia z Pardubického kraje je i nad průměrem uchazečů o čtyřletá gymnázia z celé České republiky. Pozitivně reagují na zavedení přijímacích zkoušek také učitelé ze základních škol. Žáci jsou více motivování k učení, zlepšila se jejich kázeň i pozice pedagogů,“ shrnuje výsledky náměstkyně hejtmana Jana Pernicová.


     Školní rok 2013/2014 přinese změnu v přijímacím řízení pro uchazeče o studium v osmiletých gymnáziích. Zatímco v předešlých třech letech byli žáci do osmiletých gymnázií přijímáni na základě testu obecných studijních předpokladů (OSP), nyní budou skládat přijímací zkoušky z matematiky a z českého jazyka. „K tomuto závěru dospěl Pardubický kraj po poradě s řediteli gymnázií a s pedagogy ze základních škol, kteří se domnívají, že tato změna umožní žákům lepší přípravu na přijímací zkoušky,“ vysvětlila náměstkyně Pernicová. Zatímco některé typy úloh z testu OSP byly pro žáky 5. ročníků základních škol nové, s úlohami z matematiky a z českého jazyka se setkávají v každodenní výuce.


     Podobná situace je ve všech ostatních krajích s jednotnými přijímacími zkouškami, kde uchazeči o studium v osmiletých gymnáziích konají v rámci přijímacího řízení test z matematiky a z českého jazyka nebo všechny tři testy. Základní školy budou s průběhem a obsahem přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách zřizovaných Pardubickým krajem seznámeny s dostatečným předstihem prostřednictvím svých ředitelů a výchovných poradců. Pardubický kraj má za to, že chystaná změna bude ku prospěchu žáků, jejich rodičů a učitelů.

Další zprávy z kategorie "Společnost"

8.9.

V Čeperce mají unikátní kanalizaci

Jako první obec v Pardubickém kraji dokončili v Čeperce na Pardubicku podtlakovou kanalizaci.

Společnost celý článek
25.9.

Sedm měst zažije Zábavný den dopravní bezpečnosti

V uplynulém roce zemřelo na českých silnicích více než 1100 osob.

Společnost celý článek
5.10.

Obec Pomezí vybuduje kanalizační síť

O 52 tun dusičnanů, fosforečnanů a nerozpuštěných látek ročně se tak sníží zatížení vodních toků v regionu.

Společnost celý článek
25.7.

Keltské oslavy léta - svátek Lughnasad

Letošní ročník se ponese v duchu setkání tří národů - Keltů, Germánů a Římanů.

Společnost celý článek
16.12.

Velkokapacitní trolejbusy ponesou jména vítězů Velké pardubické

Všechny čtyři trolejbusy dostaly jména po prvních vítězích Velké pardubické.

Společnost celý článek
15.10.

Ruské regiony projevují o pardubické letiště zájem. Jednání jsou však na samém počátku

Členové delegace Pardubického kraje, města Pardubic a společnosti EBA jednali v minulých dnech v Petrohradu o možnosti otevření konkrétních jednání se zástupci ruských leteckých společností a jednotlivých regionů.

Společnost celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting