Přijímačky na Univerzitu Pardubice se blíží

25.2.

Přijímačky na Univerzitu Pardubice se blíží

Přijímačky na Univerzitu Pardubice se blíží

Přijímačky na Univerzitu Pardubice se blíží

Termíny podání přihlášek k vysokoškolskému studiu se valem blíží. Do konce února přijímají přihlášky do bakalářských studijních programů a oborů hned tři fakulty Univerzity Pardubice - Fakulta ekonomicko-správní, filozofická a zdravotnických studií, Právě na tyto fakulty se tradičně hlásí nejvíce studentů a zájem o jednotlivé studijní programy/obory několikrát převyšuje počty přijímaných studentů. Do 15. března mohou uchazeči o vysokoškolské studium podávat přihlášky ke studiu na Dopravní fakultu Jana Pernera a do 31. března přijímá přihlášky ke studiu Fakulta chemicko-technologická a Fakulta elektrotechniky a informatiky. V jarních měsících nabízejí zájemcům dvě fakulty pardubické univerzity - ekonomicko-správní a filozofická - přípravné kurzy, které by jim měly pomoci s průpravou na červnové přijímací zkoušky. Těmito kurzy je rovněž možné doplnit si středoškolské znalosti ze základních předmětů pro úspěšné zvládnutí počátků vysokoškolského studia. Kurzy jsou placené a probíhají v různých termínech: Fakulta ekonomicko-správní má připravený kurz z matematiky - jedná se o víkendové kondice o rozsahu 28 hodin o sobotách, a to od poloviny dubna do poloviny května. Fakulta filozofická umožní zájemcům připravit se z anglického a německého jazyka - o 2 sobotách v březnu a v dubnu, ale také v humanitních oborech ve dvoudenním kurzu, kde si zájemci budou moci vyzkoušet i ukázky testů, které je čekají při přijímacích zkouškách - kurz proběhne po dva pátky, a to 26. března a 16. dubna. Dále nabízí fakulta i přípravný kurz z filozofie po dvě soboty - 13. března a 10. dubna. Nově umožní taktéž přípravný kurz ze sociální antropologie, kde budou účastníci uvedeni do problematiky oboru, seznámí se se základní literaturou i s praktickými způsoby aplikace odborných poznatků - kurz proběhne po dvě soboty 20. a 27. března. Na přípravné kurzy se mohou uchazeči hlásit přímo na fakultách, jež tyto pořádají. Fakulty Univerzity Pardubice nabízejí uchazečům širokou škálu studijních oborů řady disciplín (na 60 studijních programů s téměř 120 obory, z toho v bakalářském studiu 25 programů s 52 obory). V rámci studia mají studenti i možnost strávit jeden nebo dva semestry na partnerských vysokých školách v zahraničí.

Další zprávy z kategorie "Společnost"

12.9.

Od října můžete využít bezplatnou právní pomoc

„Poradenství bude určeno především těm, kteří se dostanou do tíživé životní situace a nebudou se moci umět v problému zorientovat. Předpokládám, že služba bude využívána především příjmově slabšími skupinami obyvatel,“ podotýká primátor města Pardubic Martin Charvát.

Společnost celý článek
5.2.

Cílený vandalismus nebo klukovina...

Osmatřicetiletý místní majitel osobního automobilu ho zaparkoval na volně přístupném parkovišti u Divišova divadla, když se po čase k němu vrátil, byla už tma.

Společnost celý článek
24.3.

Pardubice vyvěsily po teroristických útocích vlajku Belgie

Teroristické útoky mířené na nevinné obyvatele, jsou největší zvěrstvem, které je potřeba razantně a nekompromisně odsoudit.

Společnost celý článek
22.11.

Do Pardubic zavítalo na šedesát zahraničních průvodců

Konference se sice konala v Brně, nejprve však byla pro skupinu zahraničních návštěvníků připravena „pardubická“ exkurze autobusem se zastávkami na různých místech Pardubicka.

Společnost celý článek
10.11.

Získat české občanství není jednoduché

Zdeňka Stránská doporučuje každému cizinci, aby se o podmínkách předem informoval na Úseku státního občanstvím.

Společnost celý článek
30.9.

Pardubické městské slavnosti letos ji po sedmnácté

K programové klasice patří koncert skupiny J.K.Band, Dny medu, jízda historických vozidel či sobotní lampionový průvod.

Společnost celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting