Připomínkujte strategii protidrogové politiky

29.9.

Připomínkujte strategii protidrogové politiky

Připomínkujte strategii protidrogové politiky

Pracovní verzi Strategie protidrogové politiky Pardubického kraje na období 2012 – 2018 má možnost odborná i laická veřejnost připomínkovat až do 10. října na webu kraje. Na tvorbě materiálu se podíleli členové komise Rady Pardubického kraje pro koordinaci protidrogové politiky, ve které jsou zastoupeni klíčoví odborníci na problematiku užívání drog z kraje a zástupci pověřených obcí, kteří se oblastí protidrogové politiky zabývají. „Účelem strategie protidrogové politiky kraje je vymezit hlavní cíle a definovat priority v této oblasti,“ řekl radní Jiří Brýdl a jmenoval ty nejpodstatnější: „Chceme zachovat stávající služby určené pro uživatele drog, mezi které patří terénní programy působící na území celého Pardubického kraje, kontaktní centrum a ambulantní léčba. Dalším velkým úkolem bude nastavení jednotného systému spolufinancování protidrogových programů z rozpočtů měst, kde terénní programy pro uživatele drog působí. V oblasti vzdělávání a koordinace bychom se chtěli v dalším období zaměřit na lepší propojení všech preventivních aktivit a subjektů v kraji,“ dodal radní zodpovědný za sociální politiku. Strategie protidrogové politiky Pardubického kraje je rozpracována pro všechny klíčové oblasti: primární prevenci, minimalizaci škod (neboli harm reduction), léčbu a resocializaci, snížení dostupnosti drog (represi) a v neposlední řadě i pro oblast vzdělávání, koordinace a financí. Součástí materiálu je adresář všech subjektů, které jsou do realizace protidrogové politiky v kraji zapojeny a slovník použitých pojmů. Celý materiál je ke shlédnutí nebo stažení na internetových stránkách Pardubického kraje http://www.pardubickykraj.cz/article.asp?thema=3098&item=67958 , připomínky je vhodné zpracovat do tabulky připomínek a zaslat do 10. 10. 2011 k rukám Mgr. Jiřiny Ludvíkové na e-mail jiřina.ludvikova@pardubickykraj.cz .

Další zprávy z kategorie "Společnost"

14.9.

Když se řekne dětské hřiště

V souvislosti s tím byla provedena oprava obrubníků u pískovišť tam, kde byl stav již nevyhovující.

Společnost celý článek
25.5.

Spojenci přes české území pojedou mezi 27. a 30. květnem cestou do Pobaltí na cvičení Saber Strike 2016.

„Musíme zásadně navýšit své výdaje na obranu. Dosavadní jedno procento HDP, i s drobným pomalým nárůstem prakticky znamená, že své závazky budeme jako Česko schopni naplňovat až za řadu let,“ říká předseda Iniciativy pro evropské hodnoty Petr Kolář.

Společnost celý článek
25.2.

Přednáška Dany Drábové o člověku a energii na Fakultě elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice

Přednáška se koná od 14 hodin v posluchárně H1 v budově Fakulty elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice na náměstí Čs. legií 565 v centru Pardubic. Se studenty bude Ing. Dana Drábová, Ph.D., debatovat o energii, jejích zdrojích a využitelnosti.

Společnost celý článek
18.6.

Sjednocení orgánů nemocnic přispělo k jejich stabilizaci

Účastníci jednání se shodli v názoru, že model se jeví jako životaschopný.

Společnost celý článek
2.9.

Chrudimský biojarmark podeváté

Návštěvníci budou moci ochutnat čerstvě upečený chléb, sýry, zeleninové saláty, uherák, čaje i mošty.

Společnost celý článek
7.10.

Policisté si poradili s sdíleným střelcem

Kvůli časové tísni dorazili nejprve policisté základních útvarů.

Společnost celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting