Přípravy na rekonstrukci havarijních mostů v pokračují. Snahou kraje je čerpat co nejvíce peněz z evropských fondů

8.3.

Přípravy na rekonstrukci havarijních mostů v pokračují. Snahou kraje je čerpat co nejvíce peněz z evropských fondů

Rekonstrukce havarijních mostů patří mezi jednu z krajských priorit v oblasti dopravy a silničního hospodářství. Krajští radní proto na svém posledním jednání schválili deset projektových záměrů na rekonstrukce mostů, na které je možné žádat dotací v rámci výzev Integrovaného regionálního operačního programu v celkové předpokládané částce přibližně 150 milionů korun. Celkem kraj žádá o finanční podporu z evropských fondů na modernizaci 19 mostů v celkové hodnotě necelých 320 milionů korun. Vzhledem k nutnosti urychlení majetkoprávních vyrovnání bude v rámci krajského úřadu přijat konkrétní pracovník, jehož primárním cílem bude komunikovat s vlastníky pozemků.

„Dlouhodobě se potýkáme s problémem při řešení majetkoprávních záležitostí spojených s výkupem pozemků nutných pro modernizaci silnic a mostů v našem kraji. Finanční prostředky jsou k dispozici jak v krajském rozpočtu, tak v rámci výzev Integrovaného regionálního operačního programu. Chceme proto zajistit, aby se investiční činnost nezastavila na řešení majetkoprávních záležitostí, a proto na návrh pana náměstka Kortyše vyčleníme v rámci struktury krajského úřadu pracovníka, jehož primárním úkolem bude tyto záležitosti řešit,“ sdělil hejtman Martin Netolický. „V rámci IROP se chceme ucházet o podporu modernizace devatenácti mostů za celkovou částku okolo 320 milionů korun. Na základě dlouhodobé statistiky však lze očekávat úspory v nákladech na realizaci projektů vyplývajících ze zadávacích řízení na zhotovitele stavebních prací mezi 20 až 35 procenty,“ doplnil hejtman Martin Netolický.

Na základě rozhodnutí rady bude následně v nejbližší době zahájeno zadávací řízení na zhotovitele projektových dokumentací a následně bude zpracována žádost o podporu do Integrovaného regionálního operačního programu. „Mostů, které jsou v nevyhovujícím stavu je nejen v našem kraji celá řada, a proto chceme i s využitím evropských dotací tento stav postupně napravovat. V případě těchto mostů bude nyní zahájena projektová příprava pro možné uplatnění v rámci výzev Integrovaného regionálního operačního programu, který v prioritní ose 1 obsahuje specifický cíl 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T, kde mezi hlavní podporovanou aktivitu také patří technické zhodnocení a výstavba mostů,“ uvedl náměstek hejtmana pro dopravu a dopravní obslužnost Michal Kortyš s tím, že v rámci IROP je předpokládaná výše dotace 90 procent ze způsobilých výdajů projektu.

Zdroj: pardubickykraj.cz

Další zprávy z kategorie "Společnost"

21.9.

Zemědělství schází koncepce

Předseda Asociace ČR Michal Hašek informoval o obnoveném programu školního mléka a značce kvality Regioklasa.

Společnost celý článek
5.3.

Únor v ZŠ a MŠ při zdravotnickém zařízení Pardubice

18. února za dětmi přišli herci Kateřina Vinická a Tomáš Stolařík, členové divadelního spolku Kašpar pražského Divadla v Celetné. Zahráli jim pohádkové divadelní představení Medvídek Nebojsa, při němž se pobavili nejen malí pacienti, ale i jejich rodiče.

Společnost celý článek
23.1.

Aplikace Horská služba končí

Česká pojišťovna stála u zrodu aplikace Horská služba a podpořila i vznik aplikace Záchranka. „Jak Horská služba, tak Záchranka jsou zcela jedinečné projekty, díky kterým se podařilo pomoci mnoha lidem v nouzi a zachránit několik lidských životů. Velmi nás těší, že jsme k tomu prostřednictvím podpory těchto aplikací mohli přispět.

Společnost celý článek
14.1.

Prodej prostřednictvím aukce se vydařil

Zato o téměř dvanáct let starou škodovku sváděli dražitelé velký souboj.

Společnost celý článek
22.2.

Spinální jednotka v Hamzově léčebně prošla moderní obnovou

Hamzova léčebna dokončila opravu spinální rehabilitační jednotky, která se specializuje na rehabilitaci po úrazech míchy. Slavnostního otevření se zúčastnili kromě vedení léčebny také náměstkyně ministra zdravotnictví Alena Šteflová, hejtman Martin Netolický, 1. náměstek hejtmana Roman Línek, radní pro regionální rozvoj Hana Štěpánová a další významní hosté.

Společnost celý článek
5.2.

Ortofotomapy pro složky IZS

Ve středu 6. února 2008 se v Pardubicích uskuteční 10. řádné jednání Bezpečnostní rady Pardubického kraje.

Společnost celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting